Шушняк Володимир Миколайович

Посада: доцент кафедри фізичної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032-239-43-38

Електронна пошта: Volodymyr.Shushnyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • сучасні екзогенні процеси
  • ландшафтне планування
  • гідрологія
  • геоекологічні проблеми регіонів
  • екологічний менеджмент
  • GIS
  • картографія

Курси

Публікації

Монографії, посібники

Шушняк В. М. Методичні вказівки для проходження гідрологічного розділу комплексної фізико-економіко-географічної практики

Вікові дерева Львівщини. – Львів: Меркатор, 2006. – 100 с. (у співавт. із Стойком С, Савкою Г., Шубером П., Шляхтою Я.).

Участь місцевих громад у розвитку біосферних резерваті. Посібник зі стратегії. – Львів: Меркатор, 2005. – 20 с.

Яворівщина. Туристська перлина Розточчя. – Львів: Меркатор, 2003. – 16 с. (у співавт. із Думою Ж., Кравченко Я., Лупієм С., Плесак С.).

 

Статті

Szuszniak W, Marzanycz N, Melnyk A. Geosystemy korytowe Czarnohory (Karpaty Ukraińskie). / Geography and tourism, Vol. 4, No. 2 (2016), 131-140

Савка Г.С., Шелест Д.В., Шушняк В.М. Ландшафтно-созологічна оцінка георізноманітності Північно-Подільського уступу / Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції «Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, 11–13 жовтня 2016 р.). – Чернівці, 2016. – С. 85–86.

Шушняк В.М., Савка Г.С., Шелест Д.В. Основні підходи до ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду / Матер. наук.-практ. конф. «Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України» (7–8 липня 2016 р., Національний природний парк «Святі Гори», Святогірськ, 2016). – С. 84–89.

Шушняк В.М., Шелест Д.В. Наукові загадки і парадокси “Пам’ятки Пеняцької” // Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі (до 130-річчя створення “Пам’ятки Пеняцької” – першої природоохоронної території у Європі): Матеріали Другої міжнародної наукової конференції (Львів – Броди – Пеняки, 26-27 жовтня 2016 року). – Львів: Ліга-Прес, 2016. – С. 33– 35.

Шушняк В., Савка Г. Передумови та созологічна доцільність створення регіонального ландшафтного парку на приміських землях Львова // Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр. Вип. 45. – 2014. – С. 436–443.

Шушняк В.М., Савка Г.С. Проблеми фізико-географічної регіоналізації Розточчя // Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 58-64.

Шушняк В., Савка Г. Ландшафтні топоніми м. Львова та їхнє відображення у назвах об’єктів природно-заповідного фонду // Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр. – 2013. – Вип. 46. – С. 356–362.

Мельник А., Шушняк В., Савка Г. Міждисциплінарні дослідження для ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду на приміських землях Львова // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2013. – Вип. 3 (71). – С. 218–226.

Дефеніції екзоморфодинаміки // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – Вип. 1 (58). – С. 85–90.

Історія природоохоронних досліджень території Яворівського національного природного парку // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. Вип. 37, 2009. – С. 285–291 (у співавт. з Г. Савкою).

Дев’ятир / Ігор Тарнавський, Володимир Шушняк // Меркатор. – 2009. – 16 с.

Przeobrazenia doliny Dniestru analiza zdjenc lotniczyh // Z biegem Dniestru. Warszawa: Dialod, 2007. – S. 124–130 (w spulawt. Czupylo G., Skotnickiм M.).

Сучасна екзоморфодинаміка Українських флішових Карпат: Автореф. дис. канд. геогр. наук. – Л., 2007. – 22 c.

Дослідження флювіальних процесів на стаціонарі „Свидовець” // Ерозійно-акумулятивні процеси і річкові системи освоєних територій. Збірник наукових праць ІІІ українсько-польсько-російського семінару. – Львів, 2006. – С. 188 – 201.

Стан та перспективи розвитку природоохоронних територій в українській частині басейну р.Сян // Ohrona srodowiska, walory przyrodnicze i rozwoj turystyki w dolimie Sanu.materialy konferencji, Dubiecko, 21–22 kwietnia 2006. – С. 241–253 (у співавт. із Савкою Г., Іваником М.).

Роль процесів гравітаційної тектоніки у сучасному рельєфотворенні Карпат // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 182–185 (у співавт. із. Іваником М.).

Особливості просторово-часової диференціації сучасних екзогенних геоморфологічних процесів в Українських Карпатах // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2006. – Вип. 33. – С. 454–458.

Перехідні регіони в Карпатах // Фізична географія та геоморфологія. Вип. 46. – Т. 2., 2004. – С. 223–229.

Історія геоморфологічних досліджень і сучасні геоморфологічні проблеми Карпат // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 163–176.

Морфодинамічна класифікація русел річок Українських флішових Карпат // Вісник Львівського у-ту. Сер. геогр. 2000. – Вип. 27. – С. 26–31.

Геолого-геоморфологічна оцінка стійкості геодезичних реперів // Геодезичний моніторинг, геодинаміка і рефрактометрія на межі ХХІ століття. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 1998. – С. 128–131.

Основные проблемы палеогеоморфологии Украинских Карпат. Укр. ИНТИ. №376-УК-93, 1993. – С. 265–266.

Геоморфологія Карпат і проблеми Карпатського етногенезу // Проблеми Гуцульщини. Чернівці, 1993. – С. 108–110.

Петрос // Географічна енциклопедія України. – Київ: УРЕ, 1993. – Т. 3. – С. 27.

Петросул // Географічна енциклопедія України. – Київ: УРЕ, 1993. – Т. 3. – С. 27.

Полонина-Руна // Географічна енциклопедія України. – Київ: УРЕ, 1993. – Т. 3. – С. 60.

Полонинський хребет // Географічна енциклопедія України. – Київ: УРЕ, 1993. – Т. 3. Географічна енциклопедія України. – Київ: УРЕ. 1993. – Т. 3. – С. 61.

Морфодинамічні системи, як об’єкт системного аналізу екзогенних геоморфологічних процесів // Вісник Львівського ун-ту. Сер. географ. – Вип. 17, 1990. – С. 25–27.

Довбушанка //Географічна енциклопедія України. – Київ: УРЕ. 1989. – Т. 1. – С. 349.

Морфодинамические комплексы среднегорья Украинских Карпат // Вестник Львовского университета. Сер. географ. – Вып. 16, 1988. – С. 48–49 (в соавт. с Гнатюком Р.М., Пакулей М.М.).

 

Матеріали конференцій

Шушняк В.М. Актуальні проблеми ландшафтно-созологічної оцінки природного середовища українсько-польських прикордонних територій. / А. Мельник, В. Шушняк// Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій. Міжнародна науково-практична конференція (Україна, Львів-Івано-Франкове 23-25 жовтня 2019 р.). – 2019. – С. 60–62.

Шандра Ю., Савка Г., Шушняк В. Туристичні перспективи Головного Європейського вододілу / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 232-235.

Савка Г.С., Шушняк В.М. Ландшафтно-краєзнавчі маршрути  в околицях Розтоцького ландшафтного-геофізичного стаціонару / Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 176-178

Яворський Б.І., Савка Г.С., Шушняк В.М. Нові геотуристичні маршрути візит-центру «Верещиця» Яворівського національного природного парку / Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю створення Яворівського національного природного парку. – смт. Івано-Франкове; Львів: ЗУКЦ, 2018. – С. 299–308.

Савка Г.С., Хомин О.В., Шушняк В.М. Ландшафтно-созологічна оцінка оселищ раритетних видів флори у верхів’ї ріки Прут / Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнар. наук. семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 118–120.

Шушняк В.М., Савка Г.С., Марзанич Н.І. Ландшафтно-кренелогічний аналіз верхів’я ріки Прут / Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнар. наук. семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 54–56.

Савка Г., Шушняк В. Ландшафтно-созологічний аналіз геосайтів Українського Розточчя / Геотуризм: практика і досвід. Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (5–7 травня 2016 р., Львів). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2016. – С. 64-66.

Шушняк В.М., Савка Г.С. Созологія ландшафту як навчальна дисципліна / Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матер. третьої міжнародної наук.-практ. конф. (13–14 травня 2016 р., смт Путила–м.Чернівці). – Чернівці: «Друк-Арт», 2016. – С. 195–196.

Савка Г.С., Шелест Д.В., Шушняк В.М. Ландшафтно-созологічна оцінка георізноманітності Північно-Подільського уступу / Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції «Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, 11–13 жовтня 2016 р.). – Чернівці, 2016. – С. 85–86.

Шушняк В.М., Савка Г.С., Шелест Д.В. Основні підходи до ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду / Матер. наук.-практ. конф. «Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України» (7–8 липня 2016 р., Національний природний парк «Святі Гори», Святогірськ, 2016). – С. 84–89.

Гідрологічні дослідження львівських учених кінця ХІХ − початку ХХ століття // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130‐річчю географії у Львівському університеті (м. Львів,16–18 травня 2013 р.) У 3‐ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 1. – С. 112-115.

Сучасні рельєфотвірні процеси на горі Говерла // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів-Ворохта, 2009. – С. 120–124.

Значення святих місць для екологічного виховання // Проблеми і перспективи екологічної освіти: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (м. Львів, 11-12 червня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 118–120.

Буркут – найдавніша оздоровниця Українських Карпат // Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 187–192.

Геоморфологія басейну озера Синевир // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Матеріали міжнародного семінару. – Львів, 2008. – С. 69–75 (у співавт. з Карпенко Н., Козермою П.).

Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. – Львів-Ворохта, 2009. – С. 150–155 (у співавт. Мельник А., Шубер П., Костів Л., Березяк В.).

Транскордонні пішохідні туристичні маршрути в Українських Карпатах (можливості, проблеми і шляхи їх вирішення) // Матеріали І Міжнародної конференції “Географія і туризм: європейський досвід”. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007 (у співавт. з Г. Савкою).

Туристично-краєзнавче районування Українських Карпат // Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Рахів, 2005. – С. 242–248.

Українська частина проектованого польсько-українського біосферного резервату “Розточчя” та її репрезентативне Ландшафтно-екологічне значення // Біосферний резерват як модель територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Матер. міжнарод. наук.-практич. конф. – Львів: Меркатор, 2003. – С. 16–31 (у співавт. із Стойком С., Мельником А., Біляком М., Савкою Г., Вандою І.).

Проблеми стійкого розвитку Яворівського району // Розточанський збір 2000. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. Книга 1. – Львів: Меркатор, 2000. – С. 11–14 (у співавт. із Вандою І.).

Regional landscape park «Stuzhytzia» – the Ukrainian part of the international biosphere reserve «Eastern Carpathians « (Ecological characteristic ). In: Lobarion Lichenes as Indicators of the primeval forests of the Eastern Carpathians. Darwin international Workshop. Kostrino. 1998. – Р. 122–136 (w spulawt. Stoyko S., Tasenkevich L., Krichevska D.).

Регіональний ландшафтний парк “Стужиця” – частина польсько-словацько-українського біосферного резервату “Східні Карпати” та його значення для збереження природи і культурної спадщини // Праці наукового товариства імені Шевченка. Т. 2, 1998. – С. 442–446. (у співавт. зі Стойком С., Кричевською Д.).

Модель стійкого розвитку транскордонних природоохоронних територій в Карпатах (на прикладі Міжнародного біосферного резервату «Східні Карпати» // Zagospodarowanie granicznego Bugu і jego zlevni w ramach zrownowazenogo rozwoju gospodarczego jako element Programu Czysty Baltyk.Naleczow, 1998. – S. 50–58 (в співавт. з Н. Лобас).

Анализ граничной (украинско-польской) части бассейна р. Сян для организации гидрологического мониторинга // Zagospodarowanie malych zlewni w ramach zrownowazonego rozwoju gospodarczego jako element Proramu Czysty Baltyk. Naleczow, 1997. – С. 256–266 (в соавт. Дубис Л., Гудовским Я.).

Селевая деятельность, катастрофические паводки рек бассейна горного Прута и возможности их прогноза. Научные сообщения Десятого межвузовского координационного совещания по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов. – Вологда, 1995 (у співавт. із Клапчуком В., Тимчуком Я.)

Ekologiczna charakterystyka ukrainskej czesci miedzynarodowego rezerwatu biosfery «Karpaty Wshodnie» // Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Karpat Poludniowo-Wschodnich. Krosno, 1995. – С. 56–62 (у співавт. із Стойком С., Тасінкевич Л.).

Роль дождевых паводков в современном рельефообразовании Карпат // Тезисы координационного межвузовского совещания. – Воронеж, 1993.

Геоморфологічні прояви гравітаційної тектоніки в Карпатах // Тези доповідей конференції «Комплексні дослідження сучасної екзодинаміки земної кори». – Львів, 1993 (у співавт. із Волос С.І.).

Порівняльна характеристика та особливості туристичного освоєння Українських і Польських Карпат // Тези доп. Міжнарод. наук.-практ. конференції. Львів, 1993. – С. 132–133 (у співавт. із Вороцянком І.О.).

Середня // Географічна енциклопедія України. – Київ: УРЕ, 1993, т. 3. – С. 176.

GIS geodatabase creation in Lviv region, Ukraine // GIS dla obszarow chronionych. Krakow. IG UJ. 1995. – S. 59–62 ( співавт. Koukourodza M., Zakharko E.).

Влияние хозяйственной деятельности на интенсивность плоскостной эрозии в Карпатах // Проблемы эрозионных русловых и устьевых процессов. Тез. докл. межвуз. совещан. –Ижевск, 1992. – С. 103–104.

Исследования динамики эрозионно-аккумулятивных процессов в селеопасных водосборах Украинских Карпат // Тезисы докладов межвузовского совещания по проблемам эрозионных, русловых и устьевых процессов. – Ташкент, 1991. – С. 103–104.

Влияние морфоструктурных особенностей Украинских Карпат на развитие оползневых процессов // Экзогенный морфогенез в различных типах природной среды. Тез. докл. Всесоюз. конф. – М., 1990. – С. 63.

Ерозійні процеси на сільськогосподарських угіддях гірської частини Закарпаття // Передгірне і гірське землеробство. Вип. 36. – К: Урожай, 1990. – С. 24–28 (у співавт. із Гнатюком Р.М., Кравчуком Я.С., Ковальчуком І.П.).

Місце і роль геоморфологічних карт у комплексних дослідженнях природоохоронних та рекреаційних об’єктів Західного Поділля. Тези доп. регіон. наук.-практ. конференції. Тернопіль, 1990. – С. 84–86 (у співавт. із Нестеруком Ю.Й.).

Информационная модель экзоморфодинамики территории Синевирского национального парка // Эколого-экономические и социально-правовые вопросы природопользования и охраны природы. Тез. докл. науч.-практ. конференции. – Львов, 1989. – С. 84–85.

Региональный мониторинг современных геоморфологических процессов // Экзогенные процессы и окружающая среда. Количественный анализ взаимодействия: Тез. докл. ХІХ Пленума Геоморфолог. комиссии АН СССР. – Казань, 1988. – С. 177 (в соавт. с Кравчуком Я.С., Гнатюком Р.М., Костив Л.Я.).

Картографическое обеспечение геоморфодинамики моделей природно-технических систем // Тематическое картографирование и научно-технический прогресс. – Харьков, 1988. – С. 194–196 (в соавт. с Рудьком Г.И.).

Соотношение неотектонических и климатических факторов вертикальных русловых деформаций Верхнего Днестра // Тезисы Международного симпозиума по изучению современных движений земной коры. – Воронеж, 1988. – С. 241–243 (в соавт. с Третяком П.Р.).

Бассейновый подход к изучению современных экзогенных процессов рельефообразования // Географические системы: проблемы моделирования и управления: Тез. докл. Всесоюз. конференции. – Москва, МФ ГО СССР, 1987. – С. 132–133 (в соавт. с Великопольськой Л.С., Ковальчуком И.П., Гнатюком Р.М., Хомином Я.Б.).

Оценка воздействия современных геоморфологических процессов на состояние автодорог Карпат // Проблемы инженерной географии. Тез. Докл. Всесоюз. Конференции. – Москва, МФ ГО СССР, 1987. – С. 132–133 (в соавт. с Гнатюком Р.М., Хомыном Я.Б., Пакулей М.М., Костив Л.Я., Степчином Н.П.).

Использование структуры гидросети для анализа морфодинамических систем // Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях: Тез докл. Всесоюз. науч. конференции. – М., 1987. – С. 12–13.

Природоохранные геоморфологические обьекты // Современные проблемы географии. Тез. докл. – Изд-во Пермского университета, 1985. – С. 143–144 (в соавт. с Кравчуком Я.С., Ковальчуком И.П.).

Природные териториальные комплексы в условиях мелиорации // Современные проблемы географии. Тез. докл. – Изд-во Пермского университета, 1985. – С. 143–144 (в соавт. с Миллером Г.П., Мельником А.В.).

Пути картографирования морфодинамических процессов в природоохранных и рекреационных целях (на примере Карпатского национального парка) // Картографическое обеспечение народохозяйственных програм: Тез. картограф. конф. – Иркутск, 1983, Bып. 1. – С. 31–33 (в соавт. с Ковальчуком И.П.).

 

Звіти про науково-дослідну роботу:

Шушняк В.М. Геологічні пам’ятки природи / Ю. В. Зінько, В. М. Шушняк // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А. В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [ та ін. ]. – Львів, 2011. – Т. 3. – С. 61-69.

Шушняк В.М. Історія формування природно-заповідного фонду / В. М. Шушняк, Г. С. Савка // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А. В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [ та ін. ]. – Львів, 2011. – Т. 3. – С. 4-14.

Шушняк В.М. Обґрунтування створення заказника державного значення “Торфовище Білогорща” / В. М. Шушняк, О. В. Кузярін, Б. І. Яворський // Звіт про виконання послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих і технічних наук (73.10.1). Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради. Том 3. Територіальне планування об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львова. – Львів, 2011.– С. 83–123.

Шушняк В.М. Обгрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення “Полтвинська долина” / В. М. Шушняк, О. В. Кузярін, М. В. Чернявський, Г. С. Савка // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А. В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. – Т. 3. – С. 126-140.

Шушняк В.М. Поверхневі води / В. М Шушняк, Г. С. Савка // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А. В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [ та ін. ]. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 97-111.

Шушняк В.М. Резервування території під створення регіонального ландшафтного парку “Львівський” / В. М. Шушняк, О. В. Кузярін, Б. І. Яворський // Звіт про виконання послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих і технічних наук (73.10.1). Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради. Том 3. Територіальне планування об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львова. – Львів, 2011. – С. 124–212.

Шушняк В.М. Стратегія створення нових об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львова / В .М. Шушняк, Г. С. Савка // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А. В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. – Т. 3. – С. 75-82.

Мельник А.В. Вступна частина / А. В. Мельник, В. М. Шушняк, О. О. Кагало, Н. М. Лисяк, Г. С. Савка // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 11-36.

Мельник А. В. Передмова / А. В. Мельник, М. М. Габрель, М. І. Сорока, О. О. Кагало, В. М. Шушняк // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А. В. Мельник; викон. В. М. Шушняк [ та ін. ]. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 5-11.

Біографія

Народився 21 квітня 1957 р. у с. Дібровка Сокальського району Львівської області. У 1978–1983 рр. навчався на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, протягом 1991–1993 років – в аспірантурі на кафедрі геоморфології.

Працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка з 1983 року: 1983–1084 – інженер НДЛ50 НДЧ; 1984–1985 – інженер Високогірного біологічного стаціонару; 1986–1987 – інженер НДЧ; 1987–1989 – молодший науковий співробітник НДЧ; 1989–1991 – завідувач лабораторії інженерно-геоморфологічних досліджень НДЧ; 1991–2004 – старший лаборант кафедри геоморфології; 2005–2008 – завідувач лабораторією геоінформаційних технологій; від 2008 року – асистент кафедри фізичної географії, від 2011 року – доцент.
У 2007 р. захистив дисертацію на тему “Сучасна екзоморфодинаміка Українських Флішових Карпат” за спеціальністю “Геоморфологія та палеогеографія”.

Керівник громадської екологічної організації Регіональне агенство стійкого розвитку.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!