Сеньків Мар'яна Ігорівна

Наукові інтереси

суспільна географія і геологістика

Публікації

Сеньків М. І. Геологістика: поняття, сучасний стан і аналіз літературних джерел // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-­практичної конференції (з міжнародною участю), м. Умань, 10–11 квітня 2014 р. / відп. ред. О. В. Браславська. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2014. – С. 283–289.

Сеньків М. І. Кривизна автотранспортного простору як чинник транспортної логістики в Західному регіоні України // Україна і світ: суспільно­-географічні виміри: збірник праць всеукраїнської науково­практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів,присвяченої 200­-літтю від народження Тараса Шевченка (м. Львів, 26–28 лютого 2014 р.) / [відп. ред.: проф. О. І. Шаблій]. – Львів: “Простір М”, 2014. – С. 383–390.

Сеньків М. І. Логістика та геологістика в контексті суспільно­-географічних досліджень // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково­-практичної конференції (м. Чернівці, 9–11 жовтня 2014 р.). – Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2014. – С. 185–186.

Сеньків М. І. Методичні основи застосування географічних інформаційних систем у логістичних дослідженнях / Н. П. Сергєєва, М. І. Сеньків // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2014. – Вип. 19. – С. 92­-96.

Сеньків М. І. Поняттєво­-термінологічний апарат геологістики: логіко-­математичне моделювання // Шевченківська весна – 2014. Частина 3: Географія: Збірник наукових праць XII міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Прінт-­Сервіс, 2014. Випуск XII. – С. 218–221.

Сеньків М. І. Топологія і метрика автотранспортного простору як чинник транспортно­-логістичної діяльності в Західному регіоні України / В С. Грицевич, М. І. Сеньків // Геополитика и экогеодинамика регионов. – Симферополь, 2014. – Том 10 (выпуск 2). – С. 483–488.

Сеньків М.І. Суспільно­-географічні особливості та проблеми автотранспортної мережі Західного регіону України // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали XIV студентської наукової конференції (Львів, 24 квітня 2013 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

Сеньків М.І. Оцінка транспортно­-географічного положення міст України на головних автомобільних магістралях / М.І.Сеньків // Географические и геоэкологические исследования в Украине и сопредельных территориях: сборник научных статей / под общ. ред. Б.А.Вахрушева. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – Т.1. – С.203­-206.

Грицевич В.С., Сеньків М.І. Особливості автотранспортно-­географічного положення міських поселень у Західному регіоні України / В.Грицевич, М.Сеньків // Географічна наука і практика: виклики епохи. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-­річчю географії у Львівському університеті. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 1. – С. 317-­320.

Біографія

Народилася 26 травня 1992 року в місті Стебник Львівської області. Навчалась у Новосільській ЗОШ I-­II ступенів, у 2008 році закінчила із золотою медаллю Березецьку ЗОШ I­-III ступенів. З 2008 року по 2013 рік навчалась на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Неодноразово брала участь у кафедральних, факультетських і загальноукраїнських наукових конференціях. У 2012 році отримала відзнаку ректора за відмінне навчання, успіхи у науковій роботі та активну участь у громадському житті Університету. У 2013 році отримала диплом з відзнакою і здобула кваліфікацію “Магістр географії. Викладач. Економіко-­географ” за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”. З 2012 року навчалася на факультеті економіки, менеджменту та міжнародного права Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, у 2015 році отримала диплом і здобула кваліфікацію “спеціаліст” за спеціальністю “економіка підприємства”.

З 2013 року – аспірант кафедри економічної та соціальної географії у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Тема кандидатської дисертації – “Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України”. Науковий керівник – доц. Грицевич В.С.