Рутинський Михайло Йосипович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Наукові інтереси

теорія і методологія рекреаційної географії та курортології, географія туризму України, проблематика розвитку туристичного комплексу західного регіону України, курортний менеджмент, туристичне крає- і країнознавство.

Курси

Публікації

Основні наукові праці

Економіка туризму: теорія та практика: підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К.: ЦУЛ, 2014. – 544 с.

Lyubitsewa O., Kiptenko V., Malska M., Rutynskyi M., Zan’ko Yu., Zinko Yu. Geography of tourism of the Ukraine // Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries / ed. J. Wyrzykowski, K. Widawski. – Wroclaw: University of Wroclaw, 2012. – S. 445-488.

Мальська М. П., Рутинський М. Й. Основні етапи та напрями розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2012. Вип. 40. С. 86-100.

Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: Монографія. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 440 с.

Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2008. – 428 с.

Мальська М. П., Рутинський М. Й., Паньків Н. М. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 268 с.

Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. Зелений туризм. – Київ: Знання, 2008. – 271 с.

Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні. Географія пам’яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного відродження: Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

Рутинський М. Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2006. – 271 с.

Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. – Київ: Знання, 2006. – 575 с.

 

Біографія

Автор і співавтор понад 90 наукових праць, у т. ч. 3 монографій та 9 навчальних посібників “Географія туризму України” (Львів, 2002; Київ, 2004), “Туристичне краєзнавство” (Київ, 2006), “Сільський туризм” (Київ, 2006), “Замковий туризм в Україні” (Київ, 2007), “Туристичний комплекс Карпатського регіону України” (Чернівці, 2008), “Музеєзнавство” (Київ, 2008), “Зелений туризм” (Київ, 2008), “Збереження і сталий розвиток Карпат” (Київ, 2008).

У 2002 – 2004 рр. як експерт брав участь у реалізації міжнародного дослідницького проекту РAUCI “Туристичний потенціал Західної України”, співавтор однойменної монографії (Варшава, 2005), де підсумовано його основні результати. Член експертної групи з розробки національної “Стратегії сталого розвитку курортів та туризму” (2007) .

У 2008 – 2009 рр. стажувався на кафедрі туристичного та курортного господарства Інститутуту географії Ягеллонського університету (Zaklad Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ). За результатами стажування під керівництвом проф. д.г. В. Курека захистив наукову працю “Problemy zrownowazonego rozwoju uzdrowisk Ukrainy Zachodniej w swietle polskiego doswiadczenia”.

Проекти

У 2008 – 2009 рр. стажувався на кафедрі туристичного та курортного господарства Інститутуту географії Ягеллонського університету (Zaklad Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ). За результатами стажування під керівництвом проф. д.г. В. Курека захистив наукову працю “Problemy zrownowazonego rozwoju uzdrowisk Ukrainy Zachodniej w swietle polskiego doswiadczenia”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!