Ровенчак Іван Ілліч

Посада: професор кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-73

Електронна пошта: Ivan.Rovenchak@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Географія культури, політична географія, географія транспорту, географія країнознавства, історія географії та картографії, географічна картографія.

Курси

Вибрані публікації

Ровенчак І. І. , Мамчур О. І. Географічне країнознавство : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 106 с.

Україна. Донбас. М 1 : 1 500 000. – Львів, 2015.

Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 142 с.

Атлас історії української державності / Співголова ред. кол. – Львів : Карти і Атласи, 2013.

Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження. – Львів, 2008.

Економічна і соціальна географія світу / За ред. С. Кузика. – Львів, 2002, 2005 (у співавторстві).

Лемківщина. М 1 : 275 000. – Львів, 2002.

Економічна і соціальна географія Россії. Текст лекцій. – Львів, 2000.

Біографія

Народився 26 червня 1958 р. у м. Долині Івано-Франківської області. Закінчив Долинську середню школу № 2 (1975 р.). У 1984 р. закінчив географічний факультет ЛДУ ім. І. Франка. Впродовж 1984–2011 рр. працював у цьому ж університеті на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, асистента, доцента. Кандидатська дисертація “Картографування регіонального народногосподарського комплексу (на прикладі Івано-Франківської області)” (наукові керівники – Л. Г. Руденко і О. І. Шаблій). Докторська дисертація “Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження” (науковий консультант – О.  І. Шаблій, 2010 р.). З 2011 р. професор кафедри економічної і соціальної географії.

Проекти

Стажування у Вроцлавському (Польща) університету, 2003 р.

Нагороди

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації, 2014 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!