Петровська Мирослава Андріївна

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Myroslava.Petrovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • реґіональні еколого-географічні
  • медико-географічні
  • екологічна стандартизація і нормування
  • санітарно-епідемічна ситуація
  • екологічна освіта і виховання

Курси

Публікації

Монографії

Petrovska M. Potencjał zdrowotny populacji dziecięcej oraz czynniki jego kształtowania w obwodzie lwowskim na Ukrainie / Pantylej W., Petrovska M. // Higiena, Zdrowie w XXI wieku, pod red. A. Borzęckiego. – Lublin: Norbertinum Sp z. o.o., 2015. – Str. 548-569. ISBN 978-83-7222-569-Монографія pdf 1
Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії: монографія. – Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.; за заг. ред. І. П. Ковальчука, Є. А. Іванова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування. Науково- навчальне видання / За ред І. Ковальчука / І. Ковальчук, П. Волошин, А. Михнович, Й. Вишневський, С. Кукурудза, А. Мельник, Б. Муха, М. Петровська, Р. Пронишин, С.Вербицький, Я. Бень, І. Ярема, І. Горбань, Р. Волчанський, С. Кравців, Л. Курганевич. – Львів: ГО “Опілля”, 2009. – 608 с.

Петровська М. Геоекологія Розточчя. Монографія / І. Ковальчук, М. Петровська. – Львів: Ред. вид. центр. ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 192 с.

Навчальні посібники

Петровська М. Нормування якості довкілля: навчальний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.

Петровська М. Нормування довкілля: навчально-методичний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с.

Петровська М. Екологічна токсикологія: [навчально-методичний посібник] / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 116 с.

Петровська М. А. Екотоксикологія: Навчальний посібник / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 330 с. Book_ECOTOXICOLOGY

Петровська М. А. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: [навчальний посібник] / М. А. Петровська. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.

Петровська М. А. Гідроекологічний словник / М. А. Петровська; за ред. проф. І. П. Ковальчука. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.

Петровська М. А. Екологічний менеджмент. – Навчальний посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с.

Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила). – Навч. посібник. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Народилася 7 лютого 1970 р. у Львові. У 1987 р. закінчила СЗШ No 30 імені М. Кіх з відзнакою. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1992 р. закінчила навчання на кафедрі геоморфології та отримала диплом за спеціальністю географія, отримала кваліфікацію географ. викладач. У 1992-1997 рр. працювала на посаді інженера науково-дослідної лабораторії при кафедрі геоморфології. У 1997-2000 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. З березня 2001 р. зарахована на посаду молодшого наукового співробітника (0,5 ставки). 25 травня 2001 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій раді К.35.051.08 з географічних наук при Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему: “Еколого-геоморфологічний аналіз Розточчя і прилеглої території” (науковий керівник – проф. І. П. Ковальчук. З вересня 2001 р. працювала на посаді асистента кафедри конструктивної географії і картографії (0,5 ставки), а з вересня 2002 р. переведена на посаду доцента цієї ж кафедри, де працює й сьогодні. 19 жовтня 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри конструктивної географії і картографії.

Проекти

Працювала у проектах: “Аналіз існуючої системи спостережень за екологічною ситуацією на території Львівської області з метою забезпечення розробки концепції і програми регіонального моніторингу навколишнього середовища” (1999-2002), “Розробка та впровадження заходів, спрямованих на збереження природно-історичного середовища комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Стільська”, включно з основним її компонентом – городищем ІХ-ХІ ст.” (2005) та ін.

Нагороди

Нагороджена грамотою і грошовою премією за третє місце навчального посібника “Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля” у конкурсі “Найкращий навчальний посібник природничого напряму 2010-2011 навчального року”; нагороджена грошовою премією за керівництво науково-дослідною роботою, яка брала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 навчального року за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» (Донецький національний технiчний унiверситет 18-20 березня 2014 р., 3-є місце). Нагороджена грамотою і грошовою премією за друге місце навчального посібника “Нормування якості довкілля” у конкурсі “Найкращий навчальний посібник природничого напряму 2016-2017 навчального року”.

Методичні матеріали

Петровська М. Нормування довкілля: навчально-методичний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с.

Петровська М. Екологічна токсикологія: [навчально-методичний посібник] / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 116 с.

Петровська М. Екологічний менеджмент і аудит: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.

Методичні рекомендації з підготовки дипломних / магістерських робіт для студентів географічного факультету / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 64 с.

Петровська М. Екологічна культура: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 84 с. 

Петровська М. Стандартизація і сертифікація довкілля: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с. 

Петровська М. А. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: [навчальний посібник] / М. А. Петровська. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.

Іванов Є. А., Петровська М. А. Регіональна екологічна практика.– Методичні рекомендації. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 48 с.

Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила). – Навч. посібник. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!