Паньків Наталія Мирославівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Наукові інтереси

  • Туристичний потенціал та туристичні ресурси території
  • Історія туризму
  • Наукові дослідження в туризмі

Курси

Публікації

Загалом понад 65 публікацій

 Паньків Н. М., Гамкало М. З. Активний туризм – як спосіб проведення дозвілля молоді в Івано-Франківській області/ Н. М. Паньків, М. З. Гамкало  // Збірник наукових праць Брестського державного ун-ту імені А. С. Пушкіна. – Брест: Альтернатива, 2014. – С. 90-96.

Паньків Н. М. Історико-культурна спадщина малих історичних міст Івано-Франківської області та її використання в галузі туризму / Н. М. Паньків // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені В. Гнатюка. – 2013. – Вип. 34(1). – С. 161–169.

Паньків Н. М. Аналіз передумов і сучасного стану розвитку туристичної галузі Львівської області / Н. М. Паньків // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 29. – 2012. – С. 145-158.

Паньків Н. М. Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень / Н. М. Паньків // Науковий збірник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2012. – Вип. 22. – С. 147–161.

Паньків Н. М. Еволюція транспортної інфраструктури Європи та її вплив на розвиток мандрівництва та туризму / Н. М. Паньків // Вісник Львівського ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – С. 145–158.

Паньків Н. М. Транспортна доступність території – як чинник розвитку туристично- рекреаційної галузі гірських районів Львівської області / Н. М. Паньків // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід.  Матеріали VІ міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5-7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 159-163.

Паньків Н. М. Транспортна доступність території – як чинник розвитку туристично- рекреаційної галузі гірських районів Львівської області / Н. М. Паньків // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали  VІ міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5-7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 159-163.

Паньків Н. М. Особливості використання природно-географічних ресурсів для розвитку туристичної індустрії гірських районів Львівської області// Мат. Наук. конференції.- Львів, інститут економіки і туризму, 2011.- С. 188-194.

Паньків Н. М. Передумови розвитку культурно-пізнавального та екскурсійного туризму Івано-Франківської області// Матер. Наук. конф.- Львів, 2011.- С. 159-164.

Паньків Н. М. Історичні аспекти виникнення подорожей і туризму// Матеріали приморського екологічного бюлетня.- Одеса, 2011.- С. 104-107.

Паньків Н. М. Основні риси розбудови міжнародного готельного бізнесу у ХІХ-ХХІ ст..// Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – № 5, 2010. – С. 288-293. (Співавтор Рутинський М. Й.)

Паньків Н. М. Фактори формування та розвитку розважальної інфраструктури міста Львова / О. Ю.Бордун, Н. М. Паньків // Гульні і забавы у культуры прявадзення вольнага часу дзяцей і маладзі : змены сацыяльнай парадыгмы: зб. навук. прац. / Брэсц. Дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна [ і інш.]; рэдкал.: Ул. П. Людкевіч [  і інш.]. – Брэст: Альтернатива, 2016. – С. 143-148

Паньків Н.  До проблеми туристичного навантаження старої частини міста Львова / Н. Паньків,  Н. Макарчук // Матеріали Х конференції « Географія, економіка, туризм: національний та міжнародний досвід».- Львів, 2016.- С. 309-314.

Паньків Н. М. Природно-географічні передумови розвитку туризму Українського Розточчя / Наталія Паньків //  Матеріали Х конференції « Географія, економіка, туризм: національний та міжнародний досвід».- Львів, 2016.- С.  314-321

Паньків Н. М. Туристичне використання культурно-історичної спадщини малих історичних міст Івано-Франківської області / Н. М. Паньків // Матеріали Всеукраїнського наукового симпозіуму « Туризм ХХІ століття: реалії, виклики, перспективи.- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С.42-50

Мальська М. П., Паньків Н. М., Ховалко А. Б. Історія туризму. Навчальний посібник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – Львів: Видівничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 240 с.

Паньків Н. М. Туристичне ресурсознавство: навчально-методичний посібник / Н. М. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 67 с.

Паньків Н.М. Сучасний стан розвитку дитячо-юнацького туризму Львівської області // Наукові записки Тернопільського пед..ун-ту імені В. Гнатюка. Серія: географія.- Тернопіль: СМП «Тайп» – №1(випуск 42). – 2017. – С. 109-118

Паньків Н.  Етнокультурний туризм в Закарпатській області: проблеми та перспективи розвитку / Н. Паньків  // Матеріали ХІ конференції « Географія, економіка, туризм: національний та міжнародний досвід».- Львів, 2017.- С. 157-165.

Мальська М. П., Паньків Н. М., Ховалко А. Б. Світовий досвід розвитку туризму. Підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – К: «Центр учбової літератури» , 2017. – 244 с.

Паньків Н. М. Іміджелогія та PR в туризмі: навчально-методичний посібник / Н. М. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 120 с.

Біографія

Народилась 15 березня 1975 року у місті Бурштин, Івано-Франківської області. У 1997 році закінчила з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.  За період 1997-2001 рр. навчалася в аспірантурі кафедри географії України, після закінчення якої захистила кандидатську дисертацію у 2002 році на тему «Демогеографічний розвиток гірських районів Українських Карпат».

З 2003 року працює на посаді асистента кафедри  туризму, з 2004 року – на посаді доцента кафедри.  У 2005 році отримала атестат доцента.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!