Паньків Наталія Мирославівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Nataliya.Pankiv@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Туристичний потенціал та туристичні ресурси території
  • Історія туризму
  • Наукові дослідження в туризмі

Курси

Публікації

Загалом понад 85 публікацій

Монографії і посібники

Паньків Н. М. Іміджелогія та PR в туризмі: навчально-методичний посібник / Н. М. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 120 с.

Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – К. : Центр учбової літератури , 2017. – 244 с.

Статті та матеріали конференцій

Паньків Н.М. Сучасний стан розвитку сільського туризму Львівської області // Матеріали науково-практичної конференції «Туризм, географія, краєзнавство». – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного університету імені В.Гнатюка, 2019. – С.67-75.

Паньків Н.М. Лесик І.Й. Територіальна диференціація туристично-ресурсного потенціалу як чинника внутрішнього туризму Львівської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1(випуск 46). – 2019. – С. 182-189.

Паньків Н.М. До питання організації туристичних ресурсів // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. Кол.: Любіцева О.О.(гол.ред.) та ін.- К: Альфа-ПІК, 2018 . – С. 12-21.

Паньків Н.М. Лесик І.Й. Порівняльна характеристика сучасного стану готельних підприємств в розрізі адміністративних районів Львівської області // Вісник Львівського нац. ун-ту. Серія міжнародні відносини. 2018. Випуск 45. – Львів: вид-во Львівського ун-ту, 2018.- С. 339-345.

Паньків Н.М. Культурно-історичні ресурси малих історичних міст Івано-Франківської області в контексті туристичного використання // Матеріали 6-ї регіональної науково-практичної конференції Львівського інституту економіки і туризму «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму»/ Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2018. – С. 204-213.

Паньків Н.М. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика».- Полтава: ЦФЕНД, 2018.-Ч. 1. – С. С. 59-61.

Паньків Н. М. Іміджелогія та PR в туризмі: навчально-методичний посібник / Н. М. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 120 с.

Паньків Н. М. Етнокультурний туризм в Закарпатській області: проблеми та перспективи розвитку / Н. Паньків // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 157–165

Паньків Н. М. Сучасний стан розвитку дитячо-юнацького туризму Львівської області / Н. М. Паньків // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту імені В. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль : СМП “Тайп” – Вип. 42. – 2017. – С. 109–118

Бордун О. Ю. Фактори формування та розвитку розважальної інфраструктури міста Львова / О. Ю. Бордун, Н. М. Паньків // Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: змены сацыяльнай парадыгмы : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна ; рэдкал.: Ул. П. Люкевіч (старш) [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2017. – С. 137–142.

Паньків Н. М., Гамкало М. З. Активний туризм – як спосіб проведення дозвілля молоді в Івано-Франківській області/ Н. М. Паньків, М. З. Гамкало  // Збірник наукових праць Брестського державного ун-ту імені А. С. Пушкіна. – Брест: Альтернатива, 2014. – С. 90-96.

Паньків Н. М. Історико-культурна спадщина малих історичних міст Івано-Франківської області та її використання в галузі туризму / Н. М. Паньків // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені В. Гнатюка. – 2013. – Вип. 34(1). – С. 161–169.

Паньків Н. М. Аналіз передумов і сучасного стану розвитку туристичної галузі Львівської області / Н. М. Паньків // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 29. – 2012. – С. 145-158.

Паньків Н. М. Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень / Н. М. Паньків // Науковий збірник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2012. – Вип. 22. – С. 147–161.

Паньків Н. М. Еволюція транспортної інфраструктури Європи та її вплив на розвиток мандрівництва та туризму / Н. М. Паньків // Вісник Львівського ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – С. 145–158.

Паньків Н. М. Транспортна доступність території – як чинник розвитку туристично- рекреаційної галузі гірських районів Львівської області / Н. М. Паньків // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід.  Матеріали VІ міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5-7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 159-163.

Паньків Н. М. Транспортна доступність території – як чинник розвитку туристично- рекреаційної галузі гірських районів Львівської області / Н. М. Паньків // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали  VІ міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5-7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 159-163.

Паньків Н. М. Особливості використання природно-географічних ресурсів для розвитку туристичної індустрії гірських районів Львівської області// Мат. Наук. конференції.- Львів, інститут економіки і туризму, 2011.- С. 188-194.

Паньків Н. М. Передумови розвитку культурно-пізнавального та екскурсійного туризму Івано-Франківської області// Матер. Наук. конф.- Львів, 2011.- С. 159-164.

Паньків Н. М. Історичні аспекти виникнення подорожей і туризму// Матеріали приморського екологічного бюлетня.- Одеса, 2011.- С. 104-107.

Паньків Н. М. Основні риси розбудови міжнародного готельного бізнесу у ХІХ-ХХІ ст..// Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – № 5, 2010. – С. 288-293. (Співавтор Рутинський М. Й.)

Біографія

Народилась 15 березня 1975 року у місті Бурштин, Івано-Франківської області. У 1997 році закінчила з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.  За період 1997-2001 рр. навчалася в аспірантурі кафедри географії України, після закінчення якої захистила кандидатську дисертацію у 2002 році на тему «Демогеографічний розвиток гірських районів Українських Карпат».

З 2003 року працює на посаді асистента кафедри  туризму, з 2004 року – на посаді доцента кафедри.  У 2005 році отримала атестат доцента.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!