Михнович Андрій Васильович

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Andriy.Mykhnovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Статті та матеріали конференцій

Михнович. А. Напрямки аналізу впливу малих ГЕС на довкілля при розробці звіту ОВД // Альтернативна енергетика і відновлювальні джерела енергії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26 – 27 квітня 2019 року): Збірник наукових статей. — Львів: ЛвДЦНІІ, 2019 — С.49 – 55.

Михнович А. Екологічні наслідки ліквідації невисоких дамб і спускання водосховищ // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Вісімнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24 – 26 травня 2019 року): Збірник наукових статей. — Львів: ЛвДЦНІІ, 2019. — С.88 – 95.

Mykhnovych A. The state of drainage systems in the northern part of Lviv region // Вісник Львівського університету. Серія Географічна. 2018. Випуск 52. – С. 183 – 200. DOI: 10.30970/vgg.2018.52.10184

Mykhnovych A. Stryvihor river system structure transformation // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 1(8). – С. 221 – 231.

Balabukh V., Lavrynenko O., Bilaniuk V., Mykhnovych A., Pylypovych O. Extreme Weather Events in Ukraine: Occurrence and Changes In: Extreme Weather. Philip John Sallis Ed. DOI: 10.5772/intechopen.72136. InTechOpen, 2018. P. 85 – 106. 

Strużyński Disturbance of fluvial processes in the lower run of Yablunka river // A. Strużyński O. Pylypovych, J. Florek, A. Mykhnovych // 18th International Conference on transport and sedimentation of solid particles (11-15 September 2017, Prague, Czech Republic) Prague, 2017. – s. 343 – 349.

Михнович А. Гідрологічні аспекти ренатуралізації осушених торфових боліт // Михнович А. // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Шістнадцятої міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових статей. — Львів, 2017.  — С. 224 – 230.

Михнович А. Екологічний стан осушних систем у поліській частині Львівської області: напрямки і методи досліджень // Михнович А., Пилипович О., Чікова І. [та ін.] // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Шістнадцятої міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових статей. — Львів, 2017.  — С. 231 – 241

River bed deformations in the Yablunka channel under the influence of gravel-pits exploitation : A. Strużyński, O. Pylypovych, J. Florek, A. Mykhnovych // The XXXVI International School of Hydraulics (23-26 May 2017)

Mykhnovych A., Pylypovych ORiverbed deformation in the upper Dnister catchmentunder gravelpits exploitation // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць (до 80-річчя від дня народження професора Ярослава Кравчука). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 01 (07) – С. 112-123.

Михнович А., Химочка Г. Вплив на довкілля реалізації протипаводкових заходів на річці Дністер в районі м. Самбір (Львівська область) // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Сімнадцятої міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових статей. — Львів: Національний університет ”Львівська Політехніка”, 2017. — 318 с. — С. 46 – 55.

Mykhnovych A. Hydrologic aspects of drained peatland renaturalization // Вісник Львівського університету. Серія Географічна. 2016, Випуск 50. — С. 243 – 248.  50

Пилипович О., Михнович А. Сучасні процеси рельєфоутворення у басейні річки Орява // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Вип. 01(06).–с.194-206с.

Ivan KovalchukAndrij MykhnovychOlha Pylypovych and Georgiy RudkoExtreme Exogenous Processes in Ukrainian Carpathians. Book chapter in: Geomorphological impact of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe. Loczy Denes. Series: Springer Geography, 2013, Part 1, Pages 53–67.DOI10.1007/978-94-007-6301-2. 

I.Kowalczuk, O.Pylypowycz, A. Mychnowycz Zmiany intesywności denudacji w Beskidach Skoliwskich (Karpaty Ukraińskie) // Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeżbie i osadach / Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytetu Sląskiego.Sosnowiec,2012.–s.201211.

Михнович А. Вплив тимчасових акумуляційних протипаводкових водосховищ на стан лісових насаджень. / А. Михнович, І. Чікова // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17 – 18 травня 2012). Збірник наукових статей.– Львів: ЛвЦНТЕІ, 2012.– С. 177–183.

Михнович А. Трансформаційні процеси в структурі річкових систем Українських Карпат / І. Ковальчук, А. Михнович // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – Вип. 2 (66). – С. 167–175.

Mykhnovych A. Model based assessment of flood risk and mitigation impacts for the Upper Dnister / [I. Kovalchuk, J. Quast, A. Mykhnovych, V. Ehlert et. al.] // Progress in managing water for food and rural development. – Lviv, UKCID, 2009. – 10 P. (el. publication).

Михнович А. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування / за ред. проф. І. Ковальчука / [І. Ковальчук, П. Волошин, А Михнович, Й. Вишневський та ін.]. – Львів: НВЦ ”Опілля-Л”, 2009. – 608 с.

Михнович А. Моделювання паводків у долині Верхнього Дністра / І. Ковальчук, А. Михнович // Праці Наук. товариства ім. Шевченка. – Т. ХХІІІ. Екологічний збірник. – Львів : НТШ, 2008. – С. 293-312.

Mykhnovych A.Transformation processes in the Western Ukraine : Concepts for sustainable land use / [M. Roth, R. Nobis, V. Stetsiuk, I. Kruhlov Eds.]. – Berlin : Weissensee Verlag, 2008. – 535 P.

Mykhnovych A. Extreme geomorphic processes in the Eastern Carpathians: spectrum, causes, development, activization and intensity / L. Dubis, I. Kovalchuk, A. Mykhnovych // Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. – 2006. – Vol. XL. Landform evolution in mountain areas: Recent geomorphological hazards in Carpatho-Balcan-Dinaric region. – P. 93-106.

Михнович А.В. Режим функціонування річкових систем верхньої частини сточища Дністра / І. П. Ковальчук, А. В. Михнович // Укр. геогр. журн. – 2006. – N 2. – С. 9-18.

Mykhnovych A. Floods modeling in the Upper Dnister river valley / I. Kovalchuk, A. Mykhnovych, V. Ehlert, J. Steidl // Integrated Land and Water Resources Management : Towards Sustainable Rural Development. Proceedings of the 21-st European Regional Conference. – Frankfurt (O), 2005. – CD.

Михнович А. Сучасні морфодинамічні процеси в гірсько-лісових ландшафтах Українських Карпат / І. Ковальчук, А. Михнович // Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – Львів : Укр-ДЛТУ. – 2004, Вип. 14.3. – С. 273-285.

Михнович А. Багаторічна динаміка стоку річок верхньої частини басейну Дністра / І. Ковальчук, А. Михнович // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Географ. – 2003. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 136-147.

Михнович А. Гідрогеоморфологічний аналіз басейну Верхнього Дністра / І. Ковальчук, А. Михнович // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2001. – Вип. 28. – С. 27-43.

Mykhnovych A. The dynamics of the river network structure in the Dnister basin as reaction on the anthropogenic changes of nature conditions / M. Bogacki, I. Kovalchuk, A. Mykhnovych // Miscellanea Geographica. – Vol. 9, – Warszawa: [b. w.], 2000. – S. 11-18.

Михнович А. Структура річкових систем басейну Верхнього Дністра та її трансформація під впливом природно-антропогенних факторів / А. Михнович // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. – 1998. – Вип. 21. – С. 161-167.

 

 

 

 

Біографія

Народився 28 серпня 1977 р. у Львові.
У 1999 р. закінчив кафедру міжнародних відносин і країнознавства Львівського державного університету ім. І. Франка, у 2002 р. – аспірантуру цього ж університету. З 1998 р. працював молодшим науковим співробітником у рамках держбюджетних і госпдоговірних проектів географічного факультету. З вересня 2002 р. працює асистентом кафедри конструктивної географії і картографії, з 2004 р. – доцентом цієї ж кафедри.
У 2004 р. захистив дисертаційну роботу на тему: “Еколого-геоморфологічні дослідження верхньої частини сточища Дністра з використанням ГІС-технологій” (науковий керівник : проф. І. П. Ковальчук).
Бере участь у виконанні мінародних науково-дослідницьких проектів. Проходив кількаразові наукові стажування в Ягеллонському університеті (Краків, Польща), Інституті гідрології Центру досліджень агроландшафтів і землекористування й Технічному Університеті Дрездена (Німеччина). Член Наукового Товариства імені Шевченка.
Сфера наукових зацікавлень пов’язана із гідроекологічними та еколого-геоморфологічними дослідженнями річкових систем, моделюванням паводків, моніторингом довкілля, геоінформаційним моделюванням.
Автор 128 наукових і навчально-методичних праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!