Мік Віктор Іванович

Публікації

Мік В. Морфологія Калуської улоговини / Мік Віктор // Фізична географія та геоморфологія, 2016.–Вип. 1 (81). – С. 30–36.

Мік В. Морфологія Бистрицької улоговини / Мік Віктор // Фізична географія та геоморфологія, 2015.–Вип. 2(78). – С. 34–42.

Яцишин А. Про поширення та будову реліктових еолових форм в межах Надсянської улоговини / Яцишин Андрій, Мік Віктор // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3-ох томах.–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.–Том 2.–С. 240–244.

Bąbel M.Jaskinie z pęcznienia (ang. swellingcaves) w strefiewspółczesnegowietrzeniaanhydrytów w kamieniołomiePisky w okolicachLwowa / Bąbel M., Jacyszyn A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Bogucki A., Maksymiw I., Mik W., Bermes A., Ługowski D., Kacprzak K., Przybylik G., Witkowski M. // OdCzarnohorypoGóryŚwiętokrzyskie – geologiczneperegrynacje. Polsko-Ukrainska SesjaNaukowa. Warszawa-Bocheniec 15–19 października 2013.–Warszawa: CopyrightInstytutGeologiiPodstawowejWydzialuGeologiiUniwersytetuWarszawskiego, 2013.–S. 19–26.

Біографія

Народився 30 квітня 1991 року у місті Львів. В 2008 році закінчив  Львівську СШ№44, де одержав атестат про середню освіту. В цьому ж році вступив на географічний факультет ЛНУ імені Івана Франка. В липні 2012 року отримав диплом бакалавра, а в липні 2013 диплом спеціаліста з відзнакою. У вересні 2013 року вступив до аспірантури ЛНУ імені Івана Франка при кафедрі геоморфології і палеогеографії.