Мік Ірина Петрівна

Публікації

Bąbel M.Jaskinie z pęcznienia (ang. swellingcaves) w strefiewspółczesnegowietrzeniaanhydrytów w kamieniołomiePisky w okolicachLwowa / Bąbel M., Jacyszyn A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Bogucki A., Maksymiw I., Mik W., Bermes A., Ługowski D., Kacprzak K., Przybylik G., Witkowski M. // OdCzarnohorypoGóryŚwiętokrzyskie – geologiczneperegrynacje. Polsko-Ukrainska SesjaNaukowa. Warszawa-Bocheniec 15–19 października 2013.–Warszawa: CopyrightInstytutGeologiiPodstawowejWydzialuGeologiiUniwersytetuWarszawskiego, 2013.–S. 19–26.

Максимів Ірина. Гeоморфологічні прояви процeсів гідратаціі в гіпсовій товщі розрізу “Піски”/ Максимів Ірина// Рeаліі, проблeми та пeрспeктиви розвитку гeографіі в Украіні: матeріали XIII-оістудeнтськоінауковоіконфeрeнціі.–Львів : Видавничий цeнтр ЛНУ імeні І. Франка, 2012. – С. 174–183.

 

 

 

 

Біографія

Народилася 14 лютого 1991 року у місті Львів. В 2008 році закінчила Львівську СШ№49, де одержала атестат про середню освіту. В цьому ж році вступила на географічний факультет ЛНУ імені Івана Франка. В липні 2012 року отримала диплом бакалавра, а в липні 2013 диплом спеціаліста з відзнакою. У вересні 2014 року вступила до аспірантури ЛНУ імені Івана Франка при кафедрі геоморфології і палеогеографії на заочну форму навчання.