Матвіїв Володимир Павлович

Посада: доцент кафедри фізичної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-44

Наукові інтереси

• Фізична географія

• Ландшафтознавство

• Геоекологія

• Рекреація

 

Курси

Публікації

Монографії і посібники
Матвіїв В. Географо-екологічні маршрути Чорногори / Матвіїв В., Брусак В., Рожко І. / Навчальний посібник для студентів географічного факультету. Львів. Вид-во Львів. ун-та, 2011.-224c.

Статті та матеріали конференцій

В. Матвіїв Лавинний режим ландшафтів Українських Карпат / Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов, Тиханович Є. // Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26-28 вересня 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – С 28–29

Матвіїв В.П. Організація рекреаційного природокористування на полонинах масиву чивчин Українських Карпат/Зюзін С.Ю., Андрейчук Ю.М., Рожко І.М.,//науковийвісникХерсонсонського державного університету. Серія: гографічні науки. Вип. – 8. Херсон – 2018. – С 244-251

Матвіїв В. Рекреаційний потенціал Чивчин / Матвіїв В. – Стан і перспективи природничої географії: Матеріали круглого столу, присвяченого 60-річчю зав. каф. конструктивної географії і картографії, проф. В.М. Петліна (Львів, 15 березня 2011р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 125-128.

Матвіїв В. Гідротехнічне будівництво у верхів’ях Прута та Черемоша / Матвіїв В., Л.Костів, І.Рожко, Р.Кулачковський – Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науко-практичної регіональної конференції 15-17 травня 2009 року. Львів-Ворохта, 2009. С. 214-219

Матвіїв В. Торфово-болотна верхня межа лісу в Українських Карпатах /Матвіїв В., Байцар А. / Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науко-практичної регіональної конференції 15-17 травня 2009 року. Львів-Ворохта, 2009. С. 135-139

Матвіїв В. Проблеми екологічної безпеки на трасах магістральних трубопроводів. / Матвіїв В., Біланюк В. – Фізична географія та геоморфологія.-К.:ВГЛ «Обрії», 2009.-Вип.55.- с. 166-170.

Матвіїв В.П. Історико-географічна та господарська характеристика Чорногори/ Матвіїв В., Рожко І., Біланюк В. – Генеза, географія та екологія грунтів. Збірник наукових праць. – Львів: В-цтво ЛНУ, 2008. – С. 443-447

Матвіїв В. Навчально-екологічні маршрути Чорногори /Матвіїв В., Рожко І./ Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття. Мат. міжн. наук.-конференції присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська». – Львів, 2008. С.356-357.

Біографія

Народився в смт. Олесько Буського району Львівської області. У 1985 році закінчив Олеську середню школу. У цьому ж році став студентом 1 курсу географічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1986 році був призваний до лав Радянської армії, службу проходив в Азербайджані та Туркменістані. В 1986 році поновився на навчання на географічний факультет, який закінчив в 1992 році за спеціальністю «Географ. Викладач». Тоді ж, вступив до аспірантури на кафедру фізичної географії. Тема дисертації – «Ландшафтні основи оптимізації природокористування у Скибових Горганах», яку захистив в 1999 році (наукові керівники – проф. Міллер Г.П, доц. Федірко О.М.). З 2002 року – доцент кафедри фізичної географії.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!