Марзанич Наталія Іванівна

Публікації

Шушняк В. М., Савка Г. С., Марзанич Н. І. Ландшафтно-кренелогічний аналіз верхів’я ріки Прут // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції: Мат-ли міжнар. наук. семін., присв. 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару ЛНУ ім. І. Франка (3–5 листопада 2017 р.). – Львів, 2017. – С. С. 54–57.

Марзанич Н.І. Аналіз басейнової структури для оцінки екзоморфодинамічної активності Чорногори. Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХVIII-ої студентської наукової конференції (Львів, 17 травня 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 69-74 с.

Марзанич Н.І. Використання ГІС в оцінці структури басейну Білої Тиси.  Ресурси природних вод Карпатського регіону/Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 26-27 травня, 2016 р.): збірник наукових статей – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, 2016. – 45-48 с.

Біографія

Народилася 10 червня 1996 року в м. Берегово Закарпатської області. Навчалась у Берегівській ЗОШ І-ІІІ ст. №1., яку закінчила 2013 року. З вересня цього ж року навчається на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року працює лаборантом навчальної лабораторії “Геоінформаційних технологій і ландшафтного планування”. Одне з захоплень – ГІС технології.