Лущик Андрій Васильович

Публікації

Лущик А.В.Оцінка карів басейну р. Прут як геотуристичних об’єктів // Проблеми геоморфології Українських Карпат і прилеглих територій (м.Львів, 2016 р.,) – 01(06). – С.149-158.

Лущик А.В. Гулянич Р.С. Сучасні підходи до оцінки геосайтів// Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Геотуризм: практика і досвід» (м.Львів, 5-7 травня 2016 р.).-2016.-С.14-16.

Лущик А.В. Оцінка давньольодовикових карів Чорногори як геотуристичних та геоконсерваційних об’єктів// Матеріали XVІ-ої студентської наукової конференції «Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні» (м.Львів, 28 квітня 2013 р.). – 2015. – С.71-77.

 

Лущик А.В. Оцінка геотуристичного потенціалу давньольодовикових карів Чорногори за методикою Geosite Assessment Model (GAM)//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету ТНПУ ім. В.Гнатюка «Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика» (м.Тернопіль, 21-23 травня 2015р.).- 2015.-С. 327-330.

Біографія

Народився 7 червня 1993 року в селі Нова Кам’янка Жовківського району Львівської області. З вересня 1999 року до липня 2010 року навчався у Новокам’янській середній школі, яку успішно (золота медаль) закінчив у 2010 р. У вересні 2010 році вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет (денна форма навчання), який закінчив у 2015 р., отримавши диплом магістра географії (спеціальність «Геоморфологія та палеогеографія»). З вересня 2015 року навчаюсь на аспірантурі кафедри геоморфології та палеогеографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (денна форма навчання). У вересні 2015 року вступив на заочне відділення Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (факультет (відділення) економіки, менеджменту та міжнародного права, спеціальність 7.03050801 – «Фінанси і кредит» галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво»).