Лета Василь Васильович

Наукові інтереси

  • конструктивна географія та раціональне природокористування;
  • гідрологія та гідрохімія поверхневих вод;
  • моніторинг НПС;
  • екологія природних систем.

Публікації

Лета В.В. Гідрохімічний стан річки Тисанаділянці українсько-румунського кордону/ В. В. Лета // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2017. – Т. 1. – С. 95-103.

Лета В.В. Гідрохімічна оцінка якості вод річок Чорна Тиса та Біла Тиса//Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21-22 квітня 2017 року). – У 3-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 1. С. 155-159

Лета В.В., Хільчевський В. К. Комплексна оцінка якості води р. Чорна Тиса / В. В. Лета, В. К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – Т. 3. – С. 50-56.

Лета В. В. Гідроекологічний стан річки Шопурка Рахівського району Закарпатської області / В. В. Лета // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – Т. 2. – С. 91-96.

Лета В.В. Стан моніторингової системи в Закарпатській області // Актуальні питання сучасної науки. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 3-4 червня 2016 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 2. – С. 28-31

Левчак, О. Ю., Лета В.В., Осійський Е. Й. Гідроекологічна характеристика Верхньої Тиси (в межах Закарпатської області) [Текст] / О. Ю. Левчак, В. В. Лета, Е. Й. Осійський // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування. – Ужгород : Говерла, 2013. – Вип. 2. – С. 13–20.

Проект створення регіонального ландшафтного парку “Петрос” [Текст] / А. В. Мигаль, І. В. Калинич, В. В. Лета та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування. – Ужгород : Говерла, 2013. – Вип. 2. – С. 5–12.

Біографія

Народився 26 травня 1991 року в селищі Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області. У 2008 році закінчив Великобичківську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2. Протягом 2008-2013 років навчався на кафедрі фізичної географії та раціонального природокористування географічного факультету Ужгородського національного університету. Отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «географія» та кваліфікацією «магістр географії, викладач», захистив магістерську роботу за темою «Проблеми та перспективи покращення еколого – гідрологічного стану Верхньої Тиси». З 2013 року працює провідним спеціалістом, а з 2014 року – і викладачем на кафедрі ФГРП географічного факультету УжНУ. З 2016 року аспірант кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ імені І. Франка. Тема кандидатської дисертації «Гідроекологічні стани Тиси в межах Рахівського району» (науковий керівник – канд. геогр. наук, доцент Пилипович О.В.).