Лета Василь Васильович

Наукові інтереси

  • гідроекологія
  • прикладна фізична географія
  • ландшафтна екологія
  • збалансоване природокористування

Публікації

Лета В. В. Стан моніторингової системи в Закарпатській області [Текст] / В. В. Лета // «Актуальні питання сучасної науки» (м. Одеса, 03-04 червня 2016 р.). — Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2016.

Лета В.В. Гідроекологічний стан річки Шопурка Рахівського району Закарпатської області / В.В. Лета // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Періодичний науковий збірник. Том 2 (41). – Київ, 2016. – С. 91-96

Хільчевський В. К. Комплексна оцінка якості води р. Чорна Тиса / В. К. Хільчевський, В. В. Лета // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – Т. 3. – С. 50-56.

Мигаль А.В., Калинич І.В., Лета В.В., Потіш Л.А., Поп С.С., Шандор Ф.Ф., Шароді В.В., Шароді І.С. Проект створення регіонального ландшафтного парку «Петрос» // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Географія». – Вип.2. 2013. – С. 5-12

Левчак О.Ю., Лета В.В., Осійський Е.Й.. Гідроекологічна характеристика Верхньої Тиси (в межах Закарпатської області) // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Географія». – Вип.2. 2013. – С. 13-20

 

Біографія

Народився 26 травня 1991 р. 1997-2008 рр. – навчався у Великобичківській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 2008-2013 рр. – навчався на кафедрі фізичної географії та раціонального природокористування географічного факультету ДВНЗ «Ужгородського національного університету». З вересня 2013 року працює на посаді провідного спеціаліста кафедри ФГРП. З весни 2014 року – викладач кафедри ФГРП (0,5 ставки за сумісництвом). З 2016 року – аспірант кафедри конструктивної географії і картографії ДВНЗ «Львівського національного університету ім. І. Франка».