Лесик Ірина Йосипівна

Посада: старший лаборант кафедри туризму

Наукові інтереси

  • релігійний туризм
  • паломницький туризм
  • розвиток екскурсійної діяльності у Львові
  • конкурентоспроможність готельних комплексів Львівської області та України

Публікації

Лесик І.Й. ,Ковальчук А.С . Село Грушів як паломницький центр Львівщини/І.Лесик// Географія,Економіка ,Туризм: Національний та Міжнародний довід /VIII  наукової конференції з міжнародною участю .- Львів:Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,2014.-С.89-95.

Лесик І.Й. Оптимізація створення костелів міста Львова/І.Лесик//IV Міжнародної науково-практичної  інтернет конференції « Управління туристичною індустрією:методологія і практика».- Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,2017-С.49-50.

Біографія

Народилась 25 вересня в с. Грушів Дрогобицького району Львівської області. Навчалась в  Грушівській СЗШ №1. В 2011 році  вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет, кафедру туризму, спеціальність  «Туризмознавство». У 2016 році закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Здобула кваліфікацію спеціаліст  з туризмознавства.  З 2016 р. – на посаді старшого лаборанта кафедри туризму.  З 2017 року навчається в аспірантурі Львівського національного університету ім. І. Франка, економічний факультет,кафедра економіки підприємства.