Лабінська Галина Миколаївна

Посада: доцент кафедри географії України

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-84

Електронна пошта: Halyna.Labinska@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

• Економічна і соціальна географія України;

• Географія населення;

• Ґендерні дослідження;

• Топоніміка;

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Навчальний посібник: “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2019 р. – 60 с.

Навчальний посібник: “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету заочної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2019 р. – 52 с.

Навчальний посібник: “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2018 р. – 60 с.

Навчальний посібник: “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету заочної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2018 р. – 48 с.

Лабінська Г. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Картографічні методи в географії”

Навчальний посібник: “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2015 р. – 56 с.

Статті та матеріали конференцій

Лабінська Г. Міграційні виклики для країн Західної Європи / Любов Шевчук, Галина Лабінська // Збірник доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. “Міграція між Україною та ЄС: виклики безвізового режиму”. Львів. 15 грудня 2016 р. – C. 126-132.

Labins’ka G. The Permanent Crisis of “small Change” region / Galyna Labins’ka, Ljubov Shevchuk // “Public Risk Management. Tome I. Perspective of Theory and Practice”; [edited by P.Tworek, J.Myrczek]. Katowice: Pablishing House oh Uniwersity in Katowice, 2016.– S. 132-141.

Лабінська Г. Топоніміка: навчальний посібник / Галина Лабінська // Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 274 с.

Лабінська Г.М. Наслідки суспільних цунамі в Європі / Л.Т. Шевчук, Г.М. Лабінська, Л.М. Федоришина // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. [Гол. ред. д.е.н., проф., академік НААНУ Даниленко А.С.]. Хмельницький. № 3 2016 (32). –  Cc. 45-50.

Колективна монографія: Labins’ka H. Changes in the Lives of Post-Soviet Women of Lviv Oblast / Halyna Labinska // New Imaginaries : youthful Reinvention of Ukraine’s Cultural Paradigm. [Edited and translater by Marian J. Rubchak]. – New York: Berghahn Books, 2015. – P. 226-242.

Шевчук Л.Т. Демографические перспективы Украины / Л.Т. Шевчук, Г.Н. Лабинская // Администрация, управление и икономика. e-Journal VFU. Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”.

Лабінська Г. Російський проімперський слід в українській топоніміці / Галина Лабінська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія географічна. Вип 39. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 180-179.

Лабінська Г. Туризм у Криму: сучасний стан, територіальна диференціація, проблеми й перспективи розвитку. Монографія / Г.Лабінська, Ю.Шивала. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013 р. – 250 с.

Лабінська Г.М. Головні детермінанти розвитку туризму в Криму / Г.Лабінська // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 29. Ч.1. – Львів, 2012. — С.55-62.

Лабінська Г.М. Походження хоронімів “Україна” та “Росія”/ Г.Лабінська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 40. Частина 2. – Львів, 2012. – Сс. 60-67.

Лабінська Г.М. Головні проблеми поступу України в контексті постіндустріального розвитку / Г.М.Лабінська, Є.І.Венгер, С.Б.Соловій // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Сталий розвиток економіки”. – No 3’2012 (13). – Сс. 43-48.

Лабінська Г.М. Територіальні відмінності життєдіяльності жіночого населення Львівської області / Г.М.Лабінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2011. – Вип. 1 (87). – С 332-340.

Лабінська Г.М. Quo vadis, Україно? / Г.М.Лабінська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 39. − Львів, 2011. – С. 214-221.

Лабінська Г.М. Українська трудова міграція в контексті міжнародної міграції робочої сили / Г.М.Лабінська, О.М.Прокопюк // Економічний простір: Зб. наук. статей. – No 34. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. ― С. 66-80.

Біографія

Народилася у м. Львові. У 1990 р. закінчила СЗШ No 62 м. Львова. У цьому ж році вступила на перший курс географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1995 р. закінчила навчання на кафедрі економічної та соціальної географії. У 2001 р. вступила до аспірантури при кафедрі економічної та соціальної географії. Тема дисертації “Жіноче населення регіону: суспільно-географічні аспекти (на прикладі Львівської області)” (науковий керівник – проф. Л.Т.Шевчук). З 2010 р. – доцент кафедри географії України.

Пройшла наукове стажування при відділі соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту Регіональних Досліджень НАН України з 3.11. по 3.12. 2014 р.

Виступила офіційним опонентом: дисертації Армашевської Тетяни Володимирівни “Географо-топонімічний аналіз території Чернігівської області”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Захист – 28.09.2015 р. Спеціалізована вчена рада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

та дисертації Дрогушевської Ірини Леонідівни на тему: “Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних назв”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія. Захист – 28.11.2016 р. Спеціалізована вчена рада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Проекти

Учасниця міжнародних проектів Агенства США з міжнародного розвитку “Програма сприяння парламенту України” (USAID), за напрямом сприяння:

Ґендерне інтегрування (2006-2007 рр., Львів);

Soros Foundation-Kyrgyzstan мережевих програм “Усні жіночі історії” та “Уповноважена освіта” (семінар “Усні жіночі історії: нові методології для нової освіти” (2004 р., Бішкек);

an EU-funded project “Women and children’s rights in Ukraine – communications component” (семінар “Організація та проведення комунікаційних (PR) кампаній в інтересах жінок і дітей” (2010 р., Львів).

Методичні матеріали

Навчальний посібник: “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2019 р. – 60 с.

Навчальний посібник: “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету заочної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2019 р. – 52 с.

Навчальний посібник: “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2018 р. – 60 с.

Навчальний посібник: “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету заочної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2018 р. – 48 с.

Лабінська Г. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Картографічні методи в географії”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!