Курганевич Людмила Петрівна

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Lyudmyla.Kurhanevych@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Екологічна геоморфологія
  • Геоекологічна експертиза
  • Гідроекологічний моніторинг
  • Екологічний аудит

Курси

Вибрані публікації

Курганевич Л. П. Гідрологія : навчально-методичний посібник [для самостійної роботи студентів] / Л. Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 48 с.

Методичні вказівки для підготовки дипломних/магістерських робіт / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –  64 с.

Курганевич Л. П. Моніторинг якості вод басейнової геосистеми Полтви / Л. П. Курганевч, М. З. Шіпка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2013. – Вип. 46. – С. 251-260.

Курганевич Л. Гідроекологічний моніторинг : методичні вказівки [для самостійної роботи студентів] / Л. Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 48 с.

Курганевич Л. П. Умови формування та фактори впливу на водний режим річки Полтва / Л. П. Курганевич, М. З. Шіпка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2012. – Вип. 40. Ч.II. – С.52-59.

Курганевич Л. П. Визначення екологічної стійкості геокомплексів басейну річки Полтви / Л. П. Курганевич, М. З. Шіпка // Наукові записки Тернопільського нац. пед. у-ту. Сер. географ. – 2012 – № 2(32). – С.94-101.

Ковальчук І. П. Гідроекологічний моніторинг : навч. посібник / І. П. Ковальчук, Л. П. Курганевич – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 292 с.

Курганевич Л. П. Басейновий підхід до оцінки впливу землекористування на стан навколишнього середовища / Л. П. Курганевич // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Вип. 118. – К.: ВЦ НАУ, 2009. – С.56-62.

Методичні вказівки для проходження гідроекологічного розділу комплексної гідроекологічної практики для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / А. Михнович, Л. Курганевич, І. Чікова – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 64 с.

Курганевич Л. П. Водний кадастр : навч. посібник / Л. П. Курганевич // Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 116 с.

 

 

Біографія

Народилася 26 лютого 1968 року у селі Сварицевичі Дубровицького району Рівненської області. У 1985 році закінчила Сварицевицьку середню школу із золотою медаллю. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1990 році закінчила навчання на кафедрі геоморфології та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю географія. За скеруванням як молодий спеціаліст працювала інженером на кафедрі геоморфології. Навчалася в аспірантурі цього ж університету (заочна форма).

У 2001 році захистила дисертацію за темою «Еколого-геоморфологічний аналіз басейну Західного Бугу» (науковий керівник – проф. Ковальчук І. П.). Від 2000  року працювала інженером, асистентом, доцентом кафедри конструктивної географії і картографії. У 2008 році отримала вчене звання доцента цієї кафедри.

Автор біля 50 наукових і навчально-методичних праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!