Крет Марія Євстахіївна

Наукові інтереси

  • Антропогенна трансформація геосистем
  • Ревіталізація в Україні і Польщі
  • Польсько-українські стосунки в ХІХ-ХХ столітті: історичний аспект

Публікації

Крет М. Природні та історико-культурні передумови розвитку туризму на українсько-польському пограниччі // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. 2014.– Вип. 45 – c. 301-307

Крет М. Рельєфні ситуації i планувальні структури населених пунктів Розточчя // П. Горішний, М.Крет // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2013. – Вип. 41. –  с. 99-108

Біографія

Народилася у м. Львів. У 2012 році з відзнакою закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і здобула кваліфікацію “Географ. Геоморфолог. Викладач географії, основ екології і економіки”

З листопада 2012 р. по  вересень 2014 р. працювала старшим лаборантом кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету. З вересня 2014 р. працює інженером ІІ категорії навчальної лабораторії “Екологічної експертизи” цієї ж кафедри.

Проекти

09.2013 – 06.2014 – наукове стажування в Ягеллонському університеті (Краків, Польща) в рамках Програми ім. Лейна Кіркланда;

03.2012 – 05.2012 – наукове стажування в Педагогічному університеті ім. KEN (Краків, Польща) в Інституті географії на Кафедрі підприємництва і просторової економіки в рамках Польського комітету у справах ЮНЕСКО; проект стосувався еволюції сільських ландшафтів на території українського та польського Розточчя в період ХХ століття;

09.2010 – 07.2011 – участь в міжнародному проекті “Програма стипендій уряду Польщі для молодих науковців” в Гірничо-металургійній академія ім. Станіслава Сташіца (Краків, Польща) на факультеті гуманітарних наук, кафедрі політології і новітньої історії, тема проекту: “Польсько-українські стосунки на території Червенської землі в І пол. ХХ століття”;

03.2010 – 06.2010 – стипендія Польського комітету у справах ЮНЕСКО на реалізацію власного наукового проекту в галузі польсько-української співпраці; стажування проходило в Гірничо-металургійній академія ім. Станіслава Сташіца (Краків, Польща), Факультет гуманітарних наук, кафедра політології і новітньої історії;

10.2008 – 02.2009 – навчання в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща) в Інституті наук про Землю на кафедрі фізичної географії і палеогеографії, в рамках двосторонньої умови про академічну співпрацю з географічним факультетом Львівського національного університету ім. Івана Франка і Інститутом наук про Землю Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.