Кравців Василь Степанович

Посада: професор кафедри туризму

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Публікації

Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні 2017: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації : наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2017. – 120 с.

Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні 2016 : наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців; наук. координатор С. Л. Шульц. – Львів, 2016. – 218 с.

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – 264 с.

Kravtsiv V. S. Conceptual foundations for the formation of waste disposal mechanism based on the recycling of e-waste in Ukraine [Концептуальні засади формування механізму утилізації відходів на основі рециркуляції е-товарів в Україні] / V. S. Kravtsiv, I. A. Kolodiichuk // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2016. – №159 (5-6). – С. 89–92. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Кравців В. С. М. І. Долішній: учений, керівник, особистість / В. С. Кравців // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 5–6.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!