Козак Тарас Ігорович

Посада: аспірант кафедри географії України

Телефон (робочий): (032) 239-47-69

Наукові інтереси

  • політична географія і геополітика;
  • адміністративно-територіальний устрій;
  • краєзнавство

Публікації

  • Козак Т.І. Концепція адміністративно-територіальної реформи  / Т. І. Козак // Україна і світ: суспільно-географічні виміри: збірник праць всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 200-літтю від народження Тараса Шевченка (м. Львів, 26-28 лютого 2014 р.) / [відп. ред.: проф. О.І.Шаблій]. – Львів : “Простір М”, 2014. – С. 196-201.
  • Козак Т.І. Місцеве самоврядування в українських реаліях / Т. І. Козак // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку”, (7–8 листопада 2013 р., м. Харків); Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 167-169.
  • Козак Т.І. Зміни адміністративно-територіального устрою Жовківського району впродовж кінця ХІХ-ХХ ст. та їхні суспільно-географічні наслідки / Т. І. Козак,   О. І. Склярська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 42. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2013. – С. 196-203.
  • Козак Т.І. Екологічне виховання дітей у літньому оздоровчому таборі / Т. І. Козак // Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки “Актуальні проблеми української освіти” / Відп. за вип. Д.Герцюк. –  Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 3. – С. 69–71.

Біографія

Народився 2 січня 1992 року в смт. Шкло Яворівського району Львівської області. У 2009 році закінчив Жовківську середню школу №1 та поступив на географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
Випускник курсів екскурсоводів при ДП «Туристично-Інформаційний Центр» Львівської Асоціації Розвитку Туризму (Lviv Tourist Board). Свідоцтво, екзаменаційний лист до свідоцтва, бейдж №569/12 видані «24» травня 2012 року.
Влітку 2011-2014 рр. працював вихователем у дитячому оздоровчому таборі «Росинка» (с.Зіболки, Жовківський район, Львівська область).
Із 2011 року учасник EGEA Lviv (* EGEA – європейське товариство географів).
У 2013 році (квітень, травень) – координатор студентського обміну із осередком EGEA Iasi (Румунія). 31.03-04.04 2014 р. взяв участь у Східному регіональному конгресі «Landscape – Witness of Time» (Zderaz, Czech Republic).
13 червня 2014 року захистив магістерську роботу на тему: «Суспільно-географічний аналіз середньої ланки адміністративно-територіального устрою України». У 2014 році з відзнакою  закінчив університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Географія” та здобув кваліфікацію магістр географії. Географія України. Викладач.
З 1 листопада 2014 року – аспірант заочної форми навчання при кафедрі географії України за спеціальністю 11.00.02. «Економічна та соціальна географія». Науковий керівник – професор, доктор географічних наук Дністрянський Мирослав Степанович.