Ковальчук Андрій Степанович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Наукові інтереси

  • Релігійний туризм і паломництво.
  • Організація туристичного обслуговування.

Курси

Вибрані публікації

Ковальчук А. С. Культові будівлі як об’єкт релігійно-паломницького туризму в Україні / А. С. Ковальчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали V І міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 166–173.

Ковальчук А.С. Організація і технологія обслуговування туристів туристичною фірмою. Навчально-методичний посібник. – Львів: ВКП «ВМС», 2005. – 212 с.

Ковальчук А. С. Географія релігії в Україні. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 308 с.

Ковальчук А. С. Конфесійно-географічна характеристика релігійно-паломницьких об ‘ єктів в Україні. Монографія. – Львів: Фенікс, 2002. – 128 с.

Техніка і технологія галузі: Текст лекцій для студентів географічного факультету, які навчаються за спеціалізацією “Менеджмент туризму”. У 2-х частинах. – Львів: Фенікс. – 2002-2003. – Ч.1. – 52 с.; Ч.2. – 64 с.

Організація і технологія обслуговування: Методичні розробки до вивчення курсу – Львів: Фенікс, 2002. – 21 с.

Геополітична стратегія та геопросторові особливості розвитку США як світової наддержави. Текст лекцій із геополітики США для студентів географічного факультету. – Львів: Фенікс, 2001. – 55 с.

Біографія

Народився у 1973 р. у с. Стоянові Радехівського району Львівської області. Навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка (1991-1996 рр.) за спеціальністю «Географія». З 1996 до 1999 рр. – навчання в аспірантурі. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Географія релігії в Україні». З 1999 р. – асистент кафедри географії України. Доцент кафедри туризму з 2003 р.

За час викладання розроблено і читається ряд дисциплін для підготовки студентів зі спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Організація туристичного обслуговування». Зокрема, «Організація і технологія обслуговування», «Організація транспортних подорожей», «Релігійний туризм і паломництво» та інші.

Опубліковано 48 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!