Котик Любов Іванівна

Посада: асистент кафедри економічної і соціальної географії

Телефон (робочий): (032) 239-46-57

Електронна пошта: Liubov.Kotyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • трансформація господарського комплексу
  • соціальна географія
  • глобальні проблеми людства, глобалістика
  • географія міжнародних організацій

Курси

Вибрані публікації

Політико-географічна глобалістика : навч. посібник / М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 484 с. (Гриф МОН, Лист №1/11-17565 від 12 листопада 2012 р., ISBN 978-617-10-0041-4).

Соціальна географія : словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 164 c. (ISBN 978—617—10—0133—6).

Котик Л. І. Суспільно-географічні аспекти функціонування новітніх форм поєднання підприємств на території Львівської області / Л. І. Котик // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. — Вип. 724—725 : Географія. — С. 157—162.

Котик Л. І. Стан здоров’я населення держав світу / Л. І. Котик // Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали І Міжн. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 9—10 жовтня 2014 р.) / [за ред. В. Й. Лажніка]. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 101—106.

Техніко-економічні основи виробництва : навч.-метод. посібник / М. І. Білецький, Л. І. Котик. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. ‒ 134 с.

Котик Л. Роль туризму у трансформації господарського комплексу Львівської області / Л. Котик // Вісник Львів. ун-ту. ‒ Серія географічна. ‒ 2013. ‒ Вип. 43. ‒ Ч. 2. ‒ С. 206‒213.

Глобалізація терористичної діяльності / М. М. Книш, Л. І. Котик // Географія та туризм : наук. зб. / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – Вип. 21. – К. : Альтерпрес, 2012. – С. 145-155.

Білецький М. І. Розміщення продуктивних сил : навч.-метод. посібник / М. І. Білецький, Л. І. Котик. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. ‒ 156 с.

Землі під комерційне використання / О. І. Шаблій, Л. І. Котик / Львів. Комплексний атлас / [за ред. проф. О. Шаблія].       ‒ К. : ДНВП «Картографія», 2012. ‒ С. 164—165.

Котик Л. І. Підходи до типізації трансформації господарського комплексу регіону / Л. І. Котик // Регіон-2011: стратегія оптимального розвитку : [матер. наук-практ. конф. з міжн. участю (м. Харків, 10—11 листопада 2011 р.) / Гол. ред. кол. В. С. Бакіров]. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. — С. 146—148.

Географія соціальних негараздів : становлення науки в Україні / М. І. Білецький, Л. І. Котик / Географія та туризм : [наук. збірник] / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред) та ін.] — К. : Альтерпрес, 2011. — С. 228—235.

Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 142 с.

Білецький М. І. Ванда І. В., Котик Л. І. Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 108 с. Підп. до

Біографія

  • Народилася 16 липня 1979 р. У 1996 р. закінчила Калуську гімназію, поступила на перший курс географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Закінчила навчання у 2001 р. з відзнакою за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”, паралельно отримавши сертифікат перекладача-референта англійської мови. Цього ж року закінчила Харківський заочний економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аудит”. З 2001–2004 рр. навчалася в стаціонарній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”. Підготувала кандидатську дисертацію на тему: “Суспільно-географічні проблеми трансформації господарського комплексу реґіону (на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник – проф. О. Шаблій).  З 2004 р. асистент кафедри економічної і соціальної географії.

Проекти

2012—2014 рр. «Суспільно-географічні проблеми західно-українського прикордоння». Реєстраційний номер 0111U008013; науковий проект ЛНУ ім. І. Франка;

2012 р. науково-освітній проект «Міжнародна релігієзнавча школа «Географія релігії: релігійна карта світу і простір сакрального»» (координатори: УКУ (м. Львів) НПУ ім. М. Драгоманова (м. Київ));

2010 р. освітній проект «Вчимося бізнесу» у рамках реалізації Львівською міською радою заходів Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2009—2010 рр.;

2009 р. стажування на базі Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів).

Методичні матеріали

Білецький М. І. Ванда І. В., Котик Л. І. Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 108 с. Підп. до

Білецький М. І. Розміщення продуктивних сил : навч.-метод. посібник / М. І. Білецький, Л. І. Котик. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. ‒ 156 с.

Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 142 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!