Костів Людмила Ярославівна

Посада: доцент кафедри фізичної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032-239-47-44

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Костів Л. Я Фізична географія материків і океанів. Африка : навч.-метод. посібник / Л. Я. Костів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с.

Статті та матеріали конференцій

Костів Л. Я. Динаміка літніх сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару / Л. Я. Костів, А. В. Мельник. // Фізична географія і геоморфологія. . – К.: ДП Прінт-Сервіс, 2017. – Вип. 3 (87). –С. 67-75

Костів Л. Я. чинники формування ландшафтної структури басейну верхів»я р. Лазещина в межах Чорногори / КарабінюкМ.М.Костів Л. Я. Мельник А. В. Сеничак Д. В. Яськів Б .В //Фізична географія та геоморфологія. – К.: ДП Прінт-Сервіс, 2017. – Вип. 3 (87). –С. 47-67.

Костів Л.Я. КарабінюкМ.М, Мельник А.В. Сеничак Д. В. Яськів Б .В. //Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафт-ної конвенції: матеріали міжнар. наук. семінару присвяченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка, 3-5 листопада 2017. С. 33-38.

Костів Л.Я. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу ««Фізична географія материків і океанів» (Океани, Африка, Австралія й Океанія, Антарктида, Південна Америка, Північна Америка)

Костів Л. Рекреаційно-туристичні ресурси Меджибізького ландшафту / Л. Костів // Матеріали ювілейної VI міжнародної наукової конференції. Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С 193–196.

Костів Л. Кліматичні умови лісистого середньогір’я верхів’я р. Прут в межах Чорногори та їхня рекреаційна оцінка / Л. Костів, А. Мельник // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали Міжнародної наукової конференції . – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 76–77.

Мельник А. Кліматичні умови лісистого середньогір’я верхів’я р. Прут в межах Чорногори та їхня рекреаційна оцінка. / А. Мельник, Л. Костів // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України: Тези доповідей ІІ всеукраїнської науково-методичної конференції. – Чернівці: Рута, 2012. – С. 129–130.

Біографія

У 1987 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. З 1987 по 2000 роки у складі експедиції НДЛ-50 брала участь у дослідженні грунтового покриву Алтаю та України. У 2001 р – гідрогеолог Львівського ГГМП. З 2001 – інженер, завідувач Лабораторією ландшафтного моніторингу Чорногірського географічного стаціонару. З 2006 р. – асистент кафедри фізичної географії. У 2010 р. захистила дисертацію “Структура, динаміка та оптимізація ландшафтів Центрального Поділля”. У дисертаційній роботі проаналізовано фактори ландшафтотворення в межах фізико-географічної підобласті Центрального Поділля, уточнено її межі і просторову диференціацію на індивідуальні ландшафти, укладено ландшафтну карту з виділенням трьох ландшафтів та тринадцяти видів ландшафтних місцевостей. Розкрито специфіку властивостей природних компонентів кожної місцевості, з’ясовано особливості їх генезису і поширення та закономірності внутрішньої диференціації на урочища. Проаналізовано динаміку компонентів природних територіальних комплексів та визначено антропогенну модифікованість ландшафтів. Запропоновано схему оптимізації природних територіальних комплексів ключової ділянки.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!