Костів Людмила Ярославівна

Посада: доцент кафедри фізичної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032-239-47-44

Електронна пошта: lyudmyla.kostiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • дослідження природних територіальних комплексів Центрального Поділля;
 • дослідження ПТК Чорногори, аналіз динаміки сезонних та погодних станів.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Довготермінові метеорологічні спостереження у лісистому середньогір’ї верхів’я басейну річки Прут у межах ландшафту Чорногора. Костів Л., Мельник А., Карабінюк М., Мельник Ю. Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародного наукового семінару присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.17-21.
 • Розподіл снігового покриву у лісистому середньогір’ї північно-східного сектору ландшафту Чорногора. Костів Л. Я., Мельник А. В., Карабінюк М. М., Притула Р. В. Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародного наукового семінару присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.93-96.
 • Melnyk A. Altitudinal differentiation of snow cover in the North-Eastern sector of Chornohora massive in Ukrainian Carpathians. Melnyk A., Grodzynskyi M., Obodovskiy O., Kostiv L., Karabiniuk M., Prytula R. ICCMS Econference, Rhodes 1-5 May 2019.
 • Мельник А. В., Карабінюк М. М., Костів Л. Я. та ін. Природні територіальні комплекси верхів’я басейну річки Лазещина в межах Чорногори. Фізична географія та геоморфологія. 2018. Вип. 2 (90). С. 5–24.
 • Костів Л. Я., Мельник А. В.ДинамікалітніхсезоннихстанівприроднихтериторіальнихкомплексівоколицьЧорногірськогогеографічногостаціонару.Фізичнагеографія та геоморфологія. Київ: ДП Прінт-Сервіс, 2017. Вип. 3 (87). С. 67–75.
 • Карабінюк М. М. Мельник А. В, Костів Л. Я.,Сеничак Д. В. Яськів Б. В.Чинники формування ландшафтної структури басейну верхів՚я р. Лазещина в межах Чорногори. Фізична географія та геоморфологія. Київ : ДП Прінт-Сервіс, 2017.Вип. 3 (87). С. 47–67.
 • Карабінюк М. М., Мельник А. В., Костів Л. Я., Сеничак Д. В., Яськів Б. В. Методика дослідження чинників формування природних територіальних комплексів верхів՚я басейну рікиЛазещина в межах Чорногори. Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції: матеріали Міжнар. наук. семінару присвяченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка, 3-5 листопада 2017. С. 33–38.
 • Костів Л., Притула Р. Геолого-геоморфологічні чинники формування ландшафтної структури Ворохта-Ільцівськогонизькогір՚я. Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції: матеріали Міжнар. наук. семінару присвяченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка, 3-5 листопада 2017. С. 70–72.
 • Гнатяк І. С., Карабінюк М. М., Костів Л. Я., Лаврук М. М., Мельник А. В.Фізико-географічні передумови вітровально-буреломних явищ в околицях Чорногірського географічного стаціонару у вересні 2017 р. Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції: матеріали Міжнар. наук. семінару присвяченого 40-річчю Чорногірского географічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка, 3-5 листопада 2017. С. 103–105.
 • Костів Л. Я. Сезонна динамікатемператури бурого гірсько-лісового грунту лісистого середньогіряЧорногори в околицяхЧорногірського географічного стаціонару ЛНУ ім. І. Франка. Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків: матеріали Міжнар. наук. конф. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2016. С. 160–161.
 • Melnyk A.Kostiv L. Uwarunkowaniaprzyro-dniczerozwojuzrównowa-żonego Podola Centralnego (naprzykładziemikro regionu chmelnickiego). Journalof Health Sciences. Vol. 5.no 5. 2015.Р. 335–341.
 • Костів Л. Я., Іващишин Л. О. Методика дослідження сезонних і погодних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару. Проблеми гірського ландшафтознавства. Львів, 2014. Вип. 1. С. 60–68.
 • Костів Л. Я., Мельник А. В. Динаміка зимових сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару. Фізична географія та геоморфологія.Київ : ВГЛ Обрії, 2014. Вип. 1 (77). С. 51–58.
 • Костів Л. Я. Морфологія Авратинського ландшафту. Фізична географія та геоморфологія. Київ : ВГЛ Обрії, 2014. Вип. 1 (77). С. 64–73.
 • Костів Л. Я. Динамікафізико-хімічних та генетико-морфологічних характеристик ґрунтів Центрального Поділля. Фізична географія та геоморфологія. Київ : ВГЛ Обрії, 2013. Вип. 3 (71). С. 294–303.
 • Костів Л. Я., Яворський Б. І. Ландшафтні передумови оптимізації екологічної мережі Центрального Поділля. Фізична географія та геоморфологія. Київ : ВГЛ Обрії, 2013. Вип. 3 (71). С. 272–282.
 • Дзендзелюк О., Рабик В., Костів Л. Побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування метеоданих на мові програмування R. Електроніка та інформаційні технології. Львів, 2013.  Вип. 3. С. 211–219.
 • Костів Л.Я. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Фізична географія материків і океанів» (Океани, Африка, Австралія й Океанія, Антарктида, Південна Америка, Північна Америка)
 • Костів Л. Я., Мельник А. В. Кліматичні умов лісистого середньогір’я верхів’я р. Прут у межах Чорногори та їхня рекреаційна оцінка. Науковий вісник Чернівецького національного у-ту : зб. наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. Вип. 612–613 : Географія. С. 93-97.
 • Костів Л. Я. Рекреаційно-туристичні ресурси Меджибізького ландшафту. Географія і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали VIМіжнар. наук. конф. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. С. 193–196.
 • Костів Л. Я. Ландшафтна структура Центрального Поділля. Фізична географія та геоморфологія. Київ : ВГЛ Обрії, 2010. Вип. 3 (58). С. 122–134.
 • Костів Л. Оптимізація ерозійних ландшафтів Центрального Поділля. Фізична географія та геоморфологія. Київ : ВГЛ Обрії, 2010. Вип. 1 (58). С. 172–178.
 • Костів Л. Динаміка ерозійних процесів у природних територіальних комплексах верхньої частини басейну Південного Бугу. Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. 2009. Вип. 36. С. 207–213.
 • Мельник  А. В., Шубер П. М., Шушняк В. М., Костів Л. Я., Березяк В. В.Фізико-географічні передумови, динаміка та наслідки катастрофічного липневого паводка 2008 року у верхів’ї річки Прут.Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. 2009. Вип. 37. С. 136–151.
 • Костів  Л., Матвіїв В., Рожко І., Кулачковський Р.  Гідротехнічне будівництво у верхів’ях Прута та Черемоша. Природні комплекси й екосистеми верхівя ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона: матеріали наук.-практ. конф. Вид. центр ЛНУ. Львів–Ворохта, 2009. С. 214–219.
 • Мельник А., Шубер П., Шушняк В., Костів Л., Березяк В. Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів՚ї р. Прут. Природні комплекси й екосистеми верхівя ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона: матеріали наук.-практ. конф. Вид. центр ЛНУ. Львів–Ворохта, 2009. С. 150–155.
 • Шубер П. М., Костів Л. Я. Аналіз топокліматів у місцевості терасованих річкових долин околиць Чорногірського географічного стаціонару. Природні комплекси й екосистеми верхівя ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона: матеріали наук.-практ. конф. Вид. центр ЛНУ. Львів–Ворохта, 2009. С. 144–150.
 • Костів Л. Гідрологічні режими верхів’я Прута. Природні комплекси й екосистеми верхівя ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона: матеріали наук.-практ. конф. Вид. центр ЛНУ. Львів–Ворохта, 2009. С. 117–120.
 • Шубер П. М. Костів Л. Я. Організація топокліматичних досліджень на Чорногірському географічному стаціонарі з використанням автоматичної метеорологічної станції. Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття: матер. Міжнар. наук. конф. Львів, 2008. С. 210–211.
 • Костів Л. Я. Антропогенний вплив на розвиток ерозійних процесів басейну Південного Бугу (в межах Хмельницької області).Вісник Львівського університету. Сер. Географічна.2004. Вип. 30.С. 151–158.
 • Костів Л. Я., Петрів О. М. Радіаційно-тепловий режим природних територіальних комплексів середньогір’я північно-східного сектора Чорногори. Фізичнагеографія та геоморфологія. Міжвідомчийнауковийзбірник. Київ : Обрії, 2004. Вип. 46. т. 2. С. 126–132.
 • Гайова Н., Костів Л., Мельник А., Петрів О. Особливості мікроклімату Чорногірського географічного стаціонару Фізичнагеографія та геоморфологія. Міжвідомчий науковий збірник. Київ : Обрії, 2004. Вип. 46. т. 2. С. 30–39.
 • Андрійчик О.,Костів Л., Мельник А., Петрів О. З досвіду фенологічних спостережень на Чорногірському географічному стаціонарі. Фізична географія та геоморфологія. Міжвідомчий науковий збірник. Київ : Обрії, 2004. Вип. 46. т. 2. С. 7–12.
 • Костів Л. Я., Петрів О. М. Про деякі особливості мікроклімату околиць Чорногірського географічного стаціонару. Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: матер. Міжнар. конфер. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. С. 210–211.
 • Костів Л Я. Структура ґрунтового покриву і вивчення ерозійних процесів. Генеза, географія та екологія ґрунтів: зб. наук. праць. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. С. 194–198.
 • Костів Л Я. Залежність розвитку площинного змиву ґрунтів східної частини Верхньобузької височини від господарського використання земель Геоморфологічні дослідження в Україні : минуле, сучасне, майбутнє: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. до 50-річчя кафедри геоморфології і палеонтології, 18-20 жовтня 2000 р. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. С. 169–171.
 • Костів Л Я., Петрів О. М. Географічні аспекти оцінки змін сучасного стану ґрунтового покриву в межах Слуцького геоморфологічного району. Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. 2000. Вип. 27. С. 124–128.
 • Костів Л Я. Залежність розвитку площинної ерозії ґрунтового покриву Городоцького агрогрунтового району від морфометричних показників рельєфу. Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України: Тези доповідей ІІ Всеукр. наук.-метод. конф. Чернівці : Рута, 2000. С. 129–130.
 • Костів Л Я. Інтенсивність ерозійних процесів у ґрунтах Верхньобузької височини при тривалому сільськогосподарському їх використанні. Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. 1998. Вип. 23. С. 277–279.
 • Костив Л Я., Папиш И. Я. Антропогенное влияние на динамику эрозионных процессов восточной части Верхнебугской возвышенности. Тез. докл. Всесоюзной конф молодых ученых. Курск : Из-во ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, 1991. С. 117–118.
 • Гур Б. О., Ермоленко А. П., Костив  Л. Я.,Петрив О. М. О динамике запасов гумуса пахотных земель восточной части Деражнянского района Хмельницкой области. Тез. докл. Ш съезда почвоведов и агрохимиков Украинский ССР. Харьков: Почвоведение, 1990. С. 23–24.

Біографія

У 1987 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. З 1987 по 2000 роки у складі експедиції НДЛ-50 брала участь у дослідженні грунтового покриву Алтаю та України. У 2001 р – гідрогеолог Львівського ГГМП. З 2001 – інженер, завідувач Лабораторією ландшафтного моніторингу Чорногірського географічного стаціонару. З 2006 р. – асистент кафедри фізичної географії. У 2010 р. захистила дисертацію “Структура, динаміка та оптимізація ландшафтів Центрального Поділля”. У дисертаційній роботі проаналізовано фактори ландшафтотворення в межах фізико-географічної підобласті Центрального Поділля, уточнено її межі і просторову диференціацію на індивідуальні ландшафти, укладено ландшафтну карту з виділенням трьох ландшафтів та тринадцяти видів ландшафтних місцевостей. Розкрито специфіку властивостей природних компонентів кожної місцевості, з’ясовано особливості їх генезису і поширення та закономірності внутрішньої диференціації на урочища. Проаналізовано динаміку компонентів природних територіальних комплексів та визначено антропогенну модифікованість ландшафтів. Запропоновано схему оптимізації природних територіальних комплексів ключової ділянки.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!