Кобелька Михайло Володимирович

Публікації

Кобелька М. В. Картографічні методи в екології: програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С. С.,  Кобелька М. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –

Кобелька М. В. Картографія : навчальний посібник / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –  191 с.

Кобелька М. Сучасний стан та інтенсивність розвитку процесів просідання і підтоплення в межах Червоноградського гірничо-промислового району / Є. Іванов, М. Кобелька // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр.- Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 33.- С. 112-121.

Кобелька М. Геодезичний моніторинг та еколого-геоморфологічні дослідження морфодинаміки рельєфу у м. Львові / С. Кравців, М. Кобелька // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Зб. наук. праць. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 376-378.

Кобелька М. Інженерно-геоморфологічне районування процесонебезпечних територій / Г. Рудько, М. Кобелька // Геоморфологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутнє : Матер. міжнарод. наук.-практ. конф. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – С. 13-15.

Небезпечні природні та техноприродні процеси в гірських районах Львівської області : стан та прогноз розвитку / [Г. І. Рудько, В. С. Кравців, П. В. Самольотов, М. В. Кобелька]. – Львів : Ін-тут регіон. досліджень НАНУ, 2001. – 129 с.

Кобелька М. Топографія з основами геодезії. Лабораторний курс : Навч.-метод. посібник / С. Кравців, В. Лозинський, М. Кобелька. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2001. – 60 с.

Кобелька М. Закономірності розвитку зсувів в межах Львів-ської області та проблеми інженерного захисту зсувонебезпечних територій / Г. Рудько, М. Кобелька // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2001. – Вип. 28. – С. 49-54.

Біографія

Народився 15 березня 1965 р. у с. Ясенівці Золочівського району Львівської області. У 1982 р. закінчив Золочівську СШ № 1. У 1983 р. закінчив Дрогобицьке кооперативне училище.
Протягом 1983-1985 рр. служив в армії. У 1991 р. закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка. З 1991 р. працював інженером кафедри геоморфології. У 1999 р. закінчив заочну аспірантуру вище названого університету. З 2000 р. працює інженером ІІ-ої категорії кафедри конструктивної географії і картографії. У 2003-2009 рр. займав посаду асистента цієї кафедри (за сумісництвом).
Наукові інтереси зосереджені у галузі геоморфології, а саме вивченні актуальних проблем морфодинаміки й оцінки інженерного ризику техногенно-небезпечних реґіонів, рекреації й картування.Автор 27 наукових і навчально-методичних праць, серед них одна монографія, 13 методичних вказівок.

Методичні матеріали

Кобелька М. В. Картографічні методи в екології: програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С. С.,  Кобелька М. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018.

Кобелька М. В. Картографія : навчальний посібник / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –  191 с.