Клюйник Віталій Володимирович

Наукові інтереси

  • вивчення сучасної геоекологічної ситуації у районах розроблення сірчаних покладів Передкарпаття (Новояворівськ, Новий Розділ, Подорожне),
  • геоінформаційне моделювання,
  • дешифрування аерокосмічної інформації.

Публікації

Клюйник В. Розвиток процесів трансформації та необхідність окультурення території довкола Яворівського озера / Є. Іванов, В. Клюйник // Ресурси природних вод Карпатського реґіону (Проблеми охорони та раціонального використання) : Зб. наук. статей. – Львів : ЛвЦНТЕІ, 2009. – С. 215-217.

Клюйник В. В. Створення геоінформаційного банку даних “Яворівське озеро” / Є. А. Іванов, В. В. Клюйник // Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання) : Зб. наук. статей. – Львів : ЛвЦНТЕІ, 2008. – С. 212-215.

Клюйник В. Картографічне і геоінформаційне моделювання природно-господарських систем Західного реґіону України / [І. Ковальчук, Є. Іванов, В. Клюйник та ін.] // Картографія та вища школа. – К.: [б. в.], 2008. – Вип. 13. – С. 61-72.

Клюйник В. В. Моделювання розвитку небезпечних природно-антропогенних процесів, пов’язаних із затопленням сірчаних кар’єрів в Передкарпатті / В. В. Клюйник // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матер. Всеукр. студ. конф. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- С. 12-15.

Клюйник В. Особенности создания и использование крупно-массштабных трехмерных моделей бассейновых систем с помощью ГИС / И. Ковальчук, Ю. Андрейчук, Е. Иванов, В. Клюйник // 22-ое пленар. межвуз. совещ. по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов. – Новочеркасск, 2007. – С. 80-83.

Клюйник В. В. Компьютерное моделирование процессов затопления и подтопления горнопромышленных территорий / [И. П. Ковальчук, Иванов Е. А., Клюйник В. В. и др.]// 21-ое пленар. межвуз. совещ. по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов. – Чебоксары, 2006. – С. 125-127.

Біографія

Народився 13 липня 1985 р. в с. Скелівка Старосамбірського району Львівської області.

У 2007 р. закінчив географічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка.
Від липня 2007 р. працює інженером навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування.
У 2008 р. вступив до заочної аспірантури Львівського національного університету ім. І. Франка. За сумісництвом працює викладачем у Природничому коледжі цього ж університету.

Автор 12 наукових публікацій.