Каднічанський Дмитро Анатолійович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Dmytro.Kadnichanskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • молодіжний, замковий, релігійний та історико-культурний туризм;
 • військово-подієвий туризм та військово-історична реконструкція;
 • рекреаційно-туристичний потенціал України;
 • історія розвитку туризму в Україні, зокрема, на Галичині;
 • історія України;
 • архітектура України (сакральні та оборонні споруди).

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

 • Ковальчук А. С. Географія релігійного туризму в Україні : навчальний посібник / А. С. Ковальчук, М. Й Рутинський, А. М. Манько, Т. Б. Завадовський, Д. А. Каднічанський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 474 с.
 • Ковальчук А.С. Географія релігійного туризму в Україні. Навчальний посібник / А.С. Ковальчук, М.Й Рутинський, А.М. Манько, Т.Б. Завадовський, Д.А. Каднічанський. – Львів: Папуга, 2016. – 474 с.
 • Каднічанський Д.А. Релігійний туризм в Україні. Навчальний посібник / А.Ковальчук, Д.Каднічанський, М.Рутинський, Т.Завадовський, А.Манько. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 420 с.
 • Каднічанський Д.А. Мистецтвознавство. Курс лекцій для студентів спеціальності «Туризмознавство» / Д.А.Каднічанський. – Львів, 2012. – 74 с.
 • Каднічанський Д.А. Молодіжний і навчальний туризм: курс лекцій / Д.А.Каднічанський. – Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 60 с.

Статті та матеріали конференцій

 • Каднічанський Д. А. Реформа децентралізації як чинник розвитку культурного туризму / О. Войтенко, Д. Каднічанський // Матеріали ХІІІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Ворохта, 27–9 вересня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 55–57.
 • Каднічанський Д. А. Стан та перспективи розвитку замкового туризму у Львівській області / Д. А. Каднічанський, Т. Б. Завадовський, М. Я. Каднічанська // Географія та туризм: Науковий збірник. – № 43. – Київ, 2018. – С. 73–82. (Scopus)
 • Zavadovskyy T. Features of formation of tourist cluster in Lviv / T. Zavadovskyy, O. Nezyulyk, D. Kadnichanskyy // Proceedings of International conference “Sustainable tourism for development” (Zhovkva, Lviv region. – march 19–22, 2017). – Lviv, 2017. – P. 65–67.
 • Завадовський Т. Б. Культурно-історичні ресурси міста Львова, як складова туризму / Т. Завадовський, О. Незюлик, Д. Каднічанський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 74–76.
 • Каднічанський Д. А. Замковий туризм : курс лекцій / Д. А. Каднічанський, Т. Б. Завадовський. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 126 с.
 • Мальська М. П. Туристичне львовознавство. Частина І. Міщанські ґмерки та шляхетські герби в архітектурі міста Львова : навчальний посібник / М. П. Мальська, Т. Б. Завадовський, Д. А. Каднічанський – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 260 с.
 • Zavadovskyy T. Features of formation of tourist cluster in Lviv / Zavadovskyy T., Nezyulyk O., Kadnichanskyy D. // Proceedings of International conference “Sustainable tourism for development” (Zhovkva, Lviv region. – march 19-22, 2017). – Lviv, 2017. – P. 65–67.
 • Каднічанський Д.А. Оздоровчий туризм Полтавської області / Т. Завадовський, Д. Каднічанський, А. Кутепова // Матеріали Х міжнародної наукової конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Жовква, 7–9 жовтня 2016 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.138-144.
 • Каднічанський Д.А. Стан збереження та використання в туризмі замків та палаців Закарпатської області / Д.А. Каднічанський // III  Międzynarodowa  Konferencja Naukowa „Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy” (Lublin–Lwów 20–21–22.10.2016 r.). – Люблін, 2016. – С. 30.
 • Незюлик О. Використання в туризмі палаців  Івано-Франківської області / Незюлик О., Завадовський Т., Каднічанський Д. // Вісник Львів. у-ту. Сер. міжнар. відн. – 2016. – Вип. 40. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 171–177.
 • Zavadovsky T. The development of Lviv hotel business in the interwar period (1919–1939) / Zavadovsky T., Kadnichansky D. // Journal of Geography, Politics and Society. – 2016, 6(4). – Gdansk, 2016. – S. 77–84.
 • Незюлик О. Використання в туризмі палаців  Івано-Франківської області / О. Незюлик, Т. Завадовський, Д. Каднічанський // Вісник Львів. у-ту. Сер. міжнар. відн. – 2016. – Вип. 40. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 171–177.
 • Каднічанський Д.А. Використання оборонних споруд Старосамбірщини у туризмі / Д.А. Каднічанський, П.С. Теліш, Т.Б. Завадовський // Материалы международной научно-практической конференции «История и культура на стыке эпох и цивилизаций» (Минск, 25–26 сентября 2015 г.). – Минск: Белнаучкнига, 2015. – С. 190–193.
 • Каднічанський Д.А. Організація туристичної діяльності у Львівському скансені / Д.А. Каднічанський // Матеріали ІХ наукової конференції з міжнародною участю “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Ворохта, 25–27 вересня 2015 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С.70–73.
 • Каднічанський Д.А. Замковий туризм Львівської області / Д.А. Каднічанський, Ю. А. Топольська // Матеріали ІХ наукової конференції з міжнародною участю “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Ворохта, 25–27 вересня 2015 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С.73–76.
 • Каднічанський Д.А. Розвиток фестивального туризму з використанням оборонних споруд у Львівській області / Д.А. Каднічанський, Т.О. Молчанова // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Стратегічні перспективи  розвитку соціально-комунікативної діяльності: теорія, практика та інновації» (Львів, 21 квітня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 98–102.
 • Каднічанський Д.А. Значення Добромильського василіанського монастиря для розвитку паломницького туризму / Теліш П.С., Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б. // Географія та туризм: Науковий збірник. – № 34. – Київ, 2015. – С. 173–183.
 • Каднічанський Д.А. Вшанування памʼяті Тараса Шевченка в Галичині / Д.Каднічанський, М. Литвин, О.Середа, Ф.Стеблій, Л.Хахула // Краєзнавство: науковий журнал. – №. 1 (86). – Київ: Фоліант, 2014. – C. 10–19.
 • Каднічанський Д.А. Стан та перспективи розвитку сільського туризму на території Рахівського району Івано-Франківської області / Д.Каднічанський, А.Турок // Матеріали VIII наукової конференції з міжнародною участю “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Ворохта, 5–7 вересня 2014 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С.139-142.
 • Каднічанський Д.А. Культурно-пізнавальний туризм. Курс лекцій / Д.А. Каднічанський, Т.Б. Завадовський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 126 с.
 • Мальська М.П. Етапи розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка / М.П.Мальська, М.Й.Рутинський, І.Пандяк, Д.А. Каднічанський // Вісник Львів. у-ту. Сер. геогр. – 2013. – Вип. 43. Ч.1. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 5–9.
 • Каднічанський Д.А. Використання архітектурної спадщини Самбірщини в туристичній діяльності / Д.А.Каднічанський, А.М.Манько // Вісник Львів. у-ту. Сер. геогр. – 2013. – Вип. 43. Ч.1. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013.– С. 45–51.
 • Каднічанський Д.А. Використання деревʼяної сакральної архітектури Львівщини в туризмі / Д.А.Каднічанський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Iсторико-культурні памʼятки Прикарпаття та Карпат – важливі обʼєкти в розвитку туризму” (Львів, 21-22 березня 2013 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2013.– С. 67–74.
 • Каднічанський Д.А. Туристичний потенціал сакральних обʼєктів Турківщини / Д.А.Каднічанський, В. Димочкіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Iсторико-культурні памʼятки Прикарпаття та Карпат – важливі обʼєкти в розвитку туризму” (Львів, 21-22 березня 2013 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2013.– С. 120–129.
 • Каднічанський Д.А. Військово-історична реконструкція і туризм / Д.А. Каднічанський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика» (Київ, 25–26 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С.86–88.
 • Каднічанський Д.А. Ефективність реалізації турів підприємств туристичного бізнесу / Х.Крижовська, Д.Каднічанський // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід» (Львів, 25-26 квітня 2013 р.) / Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – С. 280–285.
 • Каднічанський Д.А. Використання історико-культурної спадщини національних природних парків Львівщини у туризмі / Д.А.Каднічанський, М.Я. Каднічанська // Матеріали VІІ міжнародної наукової конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Тернопіль, 4–6 жовтня 2013 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С.205-210.
 • Каднічанський Д.А. Внесок громадських організацій Львівської області у розвиток молодіжного туризму / Д.А.Каднічанський // Вісник Львів. у-ту. Сер. Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – Ч. 1. – С. 48–54.
 • Бордун О.Ю. Аналіз туристичного потоку з Італії до України (на прикладі Львівської області) / О.Ю.Бордун, Д.А.Каднічанський // Географія та туризм. – № 20. – Київ, 2012. – С. 157–165.
 • Каднічанський Д.А. Особливості розвитку подієвого туризму у Львівській області / Д.А.Каднічанський, І.М.Грицюк // Географія та туризм. – № 20. – Київ, 2012. – С. 174–184.
 • Каднічанський Д.А. Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на прикладі скансенів / Д.А.Каднічанський // Краєзнавство: науковий журнал. – Ч. 1 (78). – Ніжин: ТОВ НВП “Ферокол”, 2012. – C. 128–137.
 • Каднічанський Д.А. Етапи розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка / Д.А. Каднічанський, М.П.Мальська, М.Й.Рутинський, І.Пандяк // Матеріали VІ міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С.13-19.
 • Каднічанський Д.А. Туристично-ресурсний потенціал Турківського району Львівської області / Д.А. Каднічанський // Матеріали VІ міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С.151-155.
 • Каднічанський Д.А. Особливості туристично-ресурсного потенціалу м. Самбора та Самбірського р-ну Львівської області / Д.А.Каднічанський, А.М.Манько // Матеріали VІ міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С.159-163.
 • Каднічанський Д.А. Фортифікації міста Самбора / Д.А.Каднічанський // Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 16. – С. 254–263.
 • Каднічанський Д.А. Особливості організації молодіжного туризму громадськими організаціями Львівської області / Д.А.Каднічанський // Матеріали V міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму” (Львів–Судова Вишня, 23–25 вересня 2011 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С.85–88.
 • Каднічанський Д.А. Особливості розвитку молодіжного туризму у Львівській області  / Д.А.Каднічанський // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Спецвипуск: Педагогіка. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2010. – С. 148–151.
 • Каднічанський Д.А. Забезпечення розвитку молодіжного туризму на регіональному рівні  / Д.А.Каднічанський // Матеріали IV міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: європейський досвід” (Львів–Сколе, 24–26 вересня 2010 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С.67–70.
 • Каднічанський Д.А. Скансени України як об’єкти туризму / Д.А.Каднічанський // Географія, економіка, екологія, туризм: регіональні студії. Збірник наукових праць / За ред. І.В.Смаля. – Ніжин: МІЛАНІК, 2009. – С. 55–68.
 • Каднічанський Д.А. Поверхні вирівнювання Українського Передкарпаття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.04 “геоморфологія і палеогеографія” /  Д.А.Каднічанський. – Львів, 2009. – 20 с.
 • Каднічанський Д.А. Використання історичної спадщини українського козацтва у туристичній діяльності в Західній Україні / Д.А.Каднічанський // “Шляхи розвитку туристичного бізнесу напередодні крупних міжнародних спортивних змагань”: Матеріали ХI міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспирантів та молодих вчених  (Донецьк, 24–25 березня 2009 р.). – Донецьк, 2009. – С.155–159.
 • Каднічанський Д.А. Історична спадщина УПА і туризм / Д.А.Каднічанський // Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: європейський досвід” (Львів–Брюховичі, 9-11 жовтня 2009 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С.63–66.
 • Каднічанський Д.А. Використання дерев’яних церков Львівщини для розвитку краєзнавчого та спортивно-оздоровчого туризму / Д.А. Каднічанський // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковроди”: Науково-теоретичний збірник. – Спецвипуск: Педагогіка. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2008. – С. 296–298.
 • Каднічанський Д.А. Морфогенетичний аналіз поверхонь вирівнювання Українського Передкарпаття / Д.А. Каднічанський // Вісник Львів. у-ту. Сер. геогр. – 2008. – Вип. 35. – С. 118–129.
 • Каднічанський Д.А. Скульптури храмів Львова та їх використання в екскурсійній діяльності / Д.А. Каднічанський // Вісник Львів. у-ту. Сер. Міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 106–114.
 • Каднічанський Д.А. Поверхні вирівнювання Українського Передкарпаття / Д.А. Каднічанський // Матеріали третього міжнародного семінару “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій” (Ворохта, 11-14 вересня 2008 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 293–301.
 • Каднічанський Д.А. Особливості туристично-ресурсного потенціалу міста Белз / Д.А.Каднічанський, Н.Р. Ваврук // Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: європейський досвід” (Львів–Славське, 25-28 вересня 2008 р.). – Львів, 2008. – С.58–61.
 • Каднічанський Д.А. Використання морфометричних карт при вивченні поверхонь вирівнювання (на прикладі Українського Передкарпаття) / Д.А. Каднічанський // Матеріали міжнародної конференції до 120-річчя географії у Львівському університеті (24-26 вересня 2003 року). – Львів: В-чий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 381–383 с.
 • Каднічанський Д.А. Оборонні споруди Самбора / Д.А. Каднічанський // Матеріали другої наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини” (м. Львів, 21 листопада 2002 р.). – Львів: В-чий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – С. 135–149.
 • Каднічанський Д.А. З історії вивчення поверхонь вирівнювання Українських Карпат / Д.А. Каднічанський // Вісник ЛНУ. Сер. геогр. – 2002. – Вип. 29, ч. 1. – С. 131–135.
 • Каднічанський Д.А. Поверхні вирівнювання Українського Передкарпаття: історія вивчення, основні проблеми / Д.А. Каднічанський // Наукові записки Терноп. держ. пед. у-ту. Серія: Географія. – 2002. – №1 – С. 24–27.
 • Каднічанський Д.А. Застосування морфометричних методів під час вивчення поверхонь вирівнювання (на прикладі Прибескидського Передкарпаття) / Д.А. Каднічанський // Геоморфологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. до 50-річчя кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка (18-20 жовтня 2000 р.) – Львів: Видавн. Центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – С. 157–159.
 • Гнатяк І.С., Каднічанський Д.А. Географічне краєзнавство – основа розвитку внутрішнього туризму міста Львова та його околиць / Д.А. Каднічанський // Реґіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. Матеріали Другого Всеукраїнського семінару, присвяченого 125-річчю з дня народження фундатора  української національної географії С.Л. Рудницького та 10-річчю заснування кафедри географії України Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (11-12 грудня 2002 р.). – Тернопіль. – 2002. – Частина 2. – С. 18–23.
 • Каднічанський Д.А. Поверхні вирівнювання Північно-західного Передкарпаття // Вісник Львів. у-ту. Сер. геогр. – 2001. – Вип. 28. – С. 122–126.

Біографія

Народився 29.03.1978 р. у м.  Самбір  Львівської обл. Закінчив географічний факультет ЛНУ ім. І. Франка (2000). 2000 – 2003 рр. – аспірант кафедри геоморфології і палеогеографії ЛНУ ім. І. Франка. 2003 – 2007 р. – старший лаборант цієї ж кафедри. З вересня 2007 р. по вересень 2010 р. – асистент кафедри туризму ЛНУ ім. І. Франка. З жовтня 2010 р. – доцент цієї ж кафедри.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему “Поверхні вирівнювання Українського Передкарпаття”.

У 2011 р. отримав вчене звання доцента.

Для студентів географічного факультету розробив та читає такі курси: Молодіжний та навчальний туризм, Історико-культурний туризм, Мистецтвознавство, Концепції інноваційного розвитку культури і туризму в Україні; керує навчальними практиками, магістерськими та дипломними роботами.

Є членом ряду громадських організацій, зокрема, Львівської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (Заступник Голови Правління), Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Товариства прихильників фортець та палаців.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!