Іванюк Галина Станіславівна

Посада: доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Halyna.Ivanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • гумусовий стан ґрунтів;
  • класифікація ґрунтів;
  • біопродуктивність ґрунтів.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Біопродуктивність ґрунтів : навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 203 с.

Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пасмового Побужжя : монографія. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 192 с. (у співавт. з Позняком С.П.).

Статті та матеріали конференцій

Іванюк Г. Сірі лісові ґрунти у різних класифікаційних системах / Галина Іванюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна, 2017. – Вип. 51. – С. 120–133.

Аналіз „Систематики ґрунтів Польщі” // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна, 2013. – Вип. 44. – С. 122 – 132.

Кореляція номенклатури ґрунтів Львівської області та WRB // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2013. – Вип. 41. – С. – 153 – 160.

Антропогенно-змінені ґрунти в різних класифікаційних системах / Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наук. праць. – Львів. – 2008. – С. 256-262.

Зміна вмісту гумусу в ґрунтах Польщі // Агрохімія і ґрунтознавство. Випуск 67. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н. Соколовського”, 2007. – С. 72–81.

Проблеми моделювання зміни вмісту карбону в ґрунтах // Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвипуск до VII з’їзду УТҐА. – Харків, 2006. – Кн. 2 – С. 135–137.

Оптична щільність гумінових кислот опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя // Генеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С.298–301.

Біографія

Народилась у м. Львові. У 1999 р. закінчила Львівський державний університет iмeнi Iвaнa Франка за спеціальністю „Географія”, квалiфiкацiя – географ-ґрунтознавець, викладач. 1999–2002 рр. – навчання в аспірантурі. Від 2001 року працює асистентом на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів, із 2004 року – доцентом. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географiчних наук, тема “Географо-генетичнi особливості гумусового стану опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя” (спеціальність 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів, (науковий керівник – проф. С.П. Позняк).

Член товариства ґрунтознавців i aгpoxiміків України (УТҐА), міжнародного товариства ґрунтознавства (IUSS), українського географічного товариства.

Автор понад 30 наукових публікацій.

Проекти

Участь у міжнародному проекті PROLAND (Protection of Land and Water Quality and Sustainable Development of Rural Areas) (Пулави, Польща, 2004 – 2005).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!