Іванюк Галина Станіславівна

Посада: доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-20

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • гумусовий стан ґрунтів;
  • класифікація ґрунтів;
  • біопродуктивність ґрунтів.

Курси

Вибрані публікації

Іванюк Г.С. Класифікація і діагностика ґрунтів: навч. посібник / Іванюк Г.С. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 334 с.

 

Ґрунтово-географічне районування Українського Полісся / [Папіш І.Я, Позняк С.П., Іванюк Г.С., Ямелинець Т.С.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – №2 (випуск 41). – С. 31 – 42.

 

Іванюк Г.С. Світова реферативна база ґрунтових ресурсів (WRB): від створення до сьогодення / Іванюк Г.С. // Вісник ОНУ. Серія: Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 78 – 85.

 

Іванюк Г.С. Порівняльна характеристика ґрунтів з горизонтом mollic / Іванюк Г.С. // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наук. праць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, – 2015. – С. 67–72.

 

Іванюк Г.С. Кореляція номенклатури ґрунтів Львівської області та WRB / Іванюк Г.С. // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2013. – Вип. 41. – С. – 153 – 160.

Аналіз „Систематики ґрунтів Польщі” // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна, 2013. – Вип. 44. – С. 122 – 132.

Іванюк Г.С. Біопродуктивність ґрунтів : навч. посібник / Іванюк Г.С. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 350 с.

 

Іванюк Г.С. Гумусовий стан чорноземів опідзолених Пасмового Побужжя / Іванюк Г.С. // Вісник Одеського національного ун-ту ім. І. Мечнікова. Географічні і геологічні науки. – Одеса, 2009. – Т.14, вип. 7. – С. 120–125.

Антропогенно-змінені ґрунти в різних класифікаційних системах / Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наук. праць. – Львів. – 2008. – С. 256-262.

Зміна вмісту гумусу в ґрунтах Польщі // Агрохімія і ґрунтознавство. Випуск 67. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н. Соколовського”, 2007. – С. 72–81.

Біопродуктивність ґрунтів : навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 203 с.

Проблеми моделювання зміни вмісту карбону в ґрунтах // Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвипуск до VII з’їзду УТҐА. – Харків, 2006. – Кн. 2 – С. 135–137.

Підвальна Г.С. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пасмового Побужжя : монографія / Підвальна Г.С., Позняк С.П. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 192 с.

 

Оптична щільність гумінових кислот опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя // Генеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С.298–301.

Біографія

Народилась у м. Львові. У 1999 р. закінчила Львівський державний університет iмeнi Iвaнa Франка за спеціальністю „Географія”, квалiфiкацiя – географ-ґрунтознавець, викладач. 1999–2002 рр. – навчання в аспірантурі. Від 2001 року працює асистентом на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів, із 2004 року – доцентом. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географiчних наук, тема “Географо-генетичнi особливості гумусового стану опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя” (спеціальність 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів, (науковий керівник – проф. С.П. Позняк).

Член товариства ґрунтознавців i aгpoxiміків України (УТҐА), міжнародного товариства ґрунтознавства (IUSS), українського географічного товариства.

Автор понад 30 наукових публікацій.

Проекти

Участь у міжнародному проекті PROLAND (Protection of Land and Water Quality and Sustainable Development of Rural Areas) (Пулави, Польща, 2004 – 2005).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!