Іваник Мирослав Богданович

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Курси

Публікації

Зінько Ю.В., Іваник М. Б. Інвентаризація та оцінка об’єктів геоморфологічної спадщини Придністерського Поділля для потреб геоохорони і геотуризму. Збірник наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій» – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6), – С 291-302.

Кравчук Я.С., Гнатюк Р.М., Іваник М. Б. Рельєф української частини Мармароського регіону Східних Карпат. Збірник наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій» – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6), – С 138-148.

Іваник М. Б. Зледеніння Північної Камчатки і його вплив на розвиток річкової мережі / М. Б. Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 285–289.

Сіренко І., Іваник М. Палеогеоморфологія * / І. Сіренко, М. Іваник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 432 с.

Стратиграфия четвертичных отложений Пенжинского и Парапольского прогибов (Корякское нагорье) (1989), Колебания уровня моря и их отражение в строении речных долин Северной Камчатки (1997).

Біографія

(19.X.1960 с. Мігово Старосамбірського району Львівської області) – геоморфолог, кандидат географічних наук (Історія розвитку річкових долин Північної Камчатки 1993), доцент (1995). Закінчив географічний факультет Львівського університету (1983), аспірантуру Московського університету (1992). Геолог, старший геолог, начальник партії Північно-Камчатської геологорозвідувальної експедиції, з 1992 – науковий співробітник НДЛ-51, з 1995 – викладач кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського університету. Дослідження пов’язані з палеогеографією регіону, зокрема історією розвитку річкової мережі, плейстоценовими зледеніннями Північної Камчатки. Понад 25 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!