Іванов Євген Анатолійович

Посада: завідувач кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Yevhen.Ivanov@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

• Конструктивна географія

• Геоекологія

• Ландшафтознавство

• Геоекологічне картографування

• Геоінформаційні технології

Курси

Публікації

 Список публікацій Іванова Є. А.

Монографії і посібники

Іванов Є. Найбільші родовища корисних копалин Східної Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Є. Іванов : [карта, С. 46] // Білецький В. С. Історія та перспективи нафтогазовидобування : навч. посібн / В. С. Білецький, Г. І. Гайко, В. М. Орловський. – К.: ФОП Халіков Р. Х., 2019. ‒ 302 с.

Іванов Є. А. Гірничопромислові геосистеми Західного регіону України : монографія / Г. І. Рудько, Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук. ‒ Київ‒Чернівці: Букрек, 2019. ‒ Т. 1. ‒ 464 с.

Іванов Є. А. Гірничопромислові геосистеми Західного регіону України : монографія / Г. І. Рудько, Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук. ‒ Київ‒Чернівці: Букрек, 2019. ‒ Т. 2. ‒ 376 с.

Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за загальною редакцією доктора географічних наук, професора М. М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с.

Іванов Євген. Корисні копалини / Євген Іванов // Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за загальною редакцією доктора географічних наук, професора М. М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 86–116.

Іванов Євген. Підземні води / Євген Іванов // Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за загальною редакцією доктора географічних наук, професора М. М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 224–229.

Іванов Є. Географія мінеральних ресурсів України : [монографія] / Мирослав Сивий, Ігор Паранько, Євген Іванов. – Львів: Простір М, 2013. – 684 с.

Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії = Geoecologic modelling of the condition of nature and historic monuments : [монографія] / [Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.] / за заг. ред. І. П. Ковальчука, Є. А. Іванова. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

Іванов Є. Геокадастрові дослідження гірничопромислових територій : [монографія] / Євген Іванов. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 372 с.

Іванов Є. Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району : [монографія] / Євген Іванов, Іван Ковальчук, Оксана Терещук. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – 208 с.

Природні ресурси Львівщини / [Матолич Б. М., Ковальчук І. П., Іванов Є. А., Шемелинець І. Л., Федик І. З., Шпак О. Я., Ковальчук О. З., Кобак Т. І.]. – Львів : ПП Лукащук В. С., 2009. – 120 с.

Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових територій : [монографія] / Євген Іванов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 334 с.

Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.

Статті та матеріали конференцій

Іvanov EugeneSocio-economic and ecological processes in bordel and sex changed between the USSR and Polandin 1951 / Roma Slyvka, Viktoriya Pantyley, Roman Lozynskyy, Eugene Ivanov // Regional Studies Association – A Leadingand Impactful Community. Metropolises and Peripheries of CEE Countries: NewChallengesfor EU, NationalandRegionalPolicies: 2019 RSA Central and Eastern Europe Conference (11th‒13th September 2019, Marie Curie-Skłodowska University, Poland) : – Lublin, 2019. – P. 53.

Іванов Євген. Видобування бурого вугілля у Львівській області: історія, сучасний стан і перспективи / Євген Іванов, Богдана Ваньо // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 січня 2019 р.): збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 43. ‒ C. 15‒18.

Іванов Є.А. Конструктивно-географічні засади складання кадастру гірничопромислових територій / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // Системна взаємодія кадастрів: проблемні питання методологічного, інституційного та інформаційного забезпечення: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29‒30 березня 2019 р.). – Київ: ЦП “Компринт”, 2019. ‒ С. 78‒81. ‒ Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u315/zbirnik_kadastr_19_1.pdf.

Іванов Є.А. Трансформація урбосистем Львова у районах розроблення будівельної сировини / Є. А. Іванов // Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 80-ліття від дня народження професора В. П. Кучерявого (м. Львів, 4‒5 квітня 2019 р.). ‒ Львів: НЛТУ України; ННВК “АТБ”, 2019. – С. 240‒242.

Іванов Є.А. Видобування будівельної сировини у Львові та його вплив на використання сучасних міських ландшафтів / Є. А. Іванов // Каркасні (селитебні і дорожні) антропогенні ландшафти:теоретичні та прикладні аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Вінниця, 24‒25 квітня 2019 р. / відп. ред. В. М. Воловик. ‒ Вінниця, 2019. ‒ С. 34‒39. ‒ Режим доступу: https://vspu.edu.ua/content/confer/k_65_doc.pdf.

Іванов Є. А. Геоекологічні проблеми утворення територіальних громад у вугледобувних регіонах (на прикладі Сілецької ОТГ) / Є. А. Іванов // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення : Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 5‒6 березня 2019 р.). – Херсон: ДВНЗ “ХДАУ”, 2019. ‒ С. 9‒13.

Іванов Є.А. Обґрунтування поняття “гірничопромислова геосистема” / Є. А. Іванов // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, до 25-річчя відкриття спеціальності “Екологія” в Тернопільському національному педагогічному університетіімені Володимира Гнатюка (7‒8 травня 2019 р.) / наук. ред. Л. П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин, Я. О. Мариняк. ‒ Тернопіль: СМП “Тайп”, 2019. ‒ С. 109‒113.

Іванов Є. А. Природно-географічні і гідрологічні обмеження щодо будівництва обʼєктів малої гідроенергетики в Українських Карпатах / О. В. Пилипович, Є. А. Іванов // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, до 25-річчя відкриття спеціальності “Екологія” в Тернопільському національному педагогічному університетіімені Володимира Гнатюка (7‒8 травня 2019 р.) / наук. ред. Л. П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин, Я. О. Мариняк. ‒ Тернопіль: СМП “Тайп”, 2019. ‒ С. 106‒109.

Іванов Є. А. Аналіз ландшафтно-геохімічних умов породного терикону шахти “Візейська” / Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, І. Б. Книш // Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів ‒ Брюховичі, 10‒12 травня 2019 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. ‒ С. 127‒131.

Іванов Є. Підсумки студентської наукової роботи на географічному факультеті за 2011‒2018 роки / В. Біланюк, Є. Іванов, С. Зюзін // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: матеріали ХХ-ої Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Львів, 15‒17 травня 2019 р.). – Львів : Простір-М, 2019. – С. 4‒8.

Іванов Є. А. Дистанційний моніторинг зон затоплення і підтоплення у вуглевидобувних районах в умовах мінливості клімату / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення : збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 13‒14 червня 2019 року). – Херсон: ДВНЗ “ХДАУ”, 2019. ‒ С. 30‒33.

Іванов Євген. Формування водойм антропогенного походження в межах ліквідованих сірчаних карʼєрів / Євген Іванов // Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання) : матеріали Вісімнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23‒24 травня 2019 р.) : збірник наукових статей. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2019. – С. 23‒27.

Іванов Євген. Гранітні і базальтові родовища Рівненської області: стан розроблення та екологічні проблеми / Євген Іванов, Ірина Гусєва // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 серпня 2019 р.): збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 50. ‒ C. 15‒18.

Іванов Євген. Обсяги видобування корисних копалин у Львівській області та вплив їх зміни на екологічний стан природного середовища / Євген Іванов // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика: матеріаливсеукраїнської конференціїдо 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів – смт. Верхнє Синьовидне, 19‒21 вересня 2019 р.) / відп. ред. М. Павлунь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. ‒ С. 48‒51.

Іванов Євген. Картографічне моделювання екологічного стану гірничопромислових геосистем / Євген Іванов // Всеукраїнська науково-практична конференція “Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи” (3‒5 жовтня 2019 р., м. Львів) : збірник матеріалів. ‒ Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. ‒ С. 35‒38.

Іванов Є.А. Аналіз екологічної ситуації у районах незаконного видобування бурштину / Є. А. Іванов // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування : матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції (7‒11 жовтня 2019 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). ‒ К.: ДКЗ, 2019. ‒ С.105‒

Miningandpost-mininggeosystemsintheWesternregionofUkraine:functioning, modeling, optimization / YevhenIvanov // Четверті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 11‒13 жовтня 2019 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дані. – Суми, 2019. – С. 85‒89.

Іванов Є.А. Організація і проведення напівстаціонарних ландшафтно-екологічних досліджень з метою рекультивації вугільних відвалів / Є. А. Іванов // Вакалівщина: до 50-річчя біологічного стаціонару Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка : збірник наукових праць. ‒ Суми, 2018. – С. 108‒121.

Іванов Є.А. Проблеми засолення природно-господарських систем Калуського гірничопромислового району / Є. А. Іванов, Є. Є. Тиханович // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (м. Камʼянець-Подільський, 9‒11 жовтня 2018 р.). ‒Камʼянець-Подільський: К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. ‒ С. 389‒395.

Іванов Є. Надзвичайні ситуації природного характеру в гірських ландшафтах Львівської області / Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов, Д. Пастух // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] : Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (м. Камʼянець-Подільський, 9‒11 жовтня 2018 р.). ‒ Камʼянець-Подільський: К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. ‒ С. 424‒429.

Іванов Євген. Функціонування і розвиток постмайнінгових геосистем Західного регіону України / Євген Іванов, Іван Ковальчук, Юрій Андрейчук, Віталій Клюйник, Євген Тиханович // Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “GeoTerrace-2018” 13‒15 грудня 2018 р., Львів (Україна): збірник матеріалів / відповід. ред. К. Р. Третяк. ‒ Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. ‒ С. 65‒70.

Іванов Євген. Ландшафтна структура ключової ділянки “Водойми Опілля” / Євген Іванов // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали 47-ої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (14 грудня 2018 р.) : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 47. – С. 9‒13.

Іванов Євген. Конструктивно-географічні аспекти вирішення проблем загазованості атмосферного повітря у місті Борислав Львівської області / Євген Іванов, Ольга Мельник // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали 40-ої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (16 лютого 2018 р.) : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 40. – С. 10–13.

Іванов Є. А. Функціонування гірничопромислових геосистем / Є. А. Іванов, Є. Є. Тиханович // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 30–31 березня 2018 р.). – К., 2018. – С. 65–68.

Іванов Євген. Проблеми рекультивації і фітомеліорації геосистем калійних родовищ Передкарпаття / Євген Іванов // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХІV-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 березня 2018 р.): збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 34. – C. 16–19.

Іванов Євген. Проблеми оптимізації екологічного стану геосистем гірничопромислових територій Львівської області / Євген Іванов // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Умань, 19–20 квітня 2018 р. / відп. ред. О. В. Браславська. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. – С. 95–97.

Іванов Є. А. Геоекологічні аспекти видобування бурштину в межах Рівненської області / Н. І. Войчун, Ю. М. Андрейчук, Є. А. Іванов // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали ІІ-ої Всеукраїнської заочної наукової конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 25 квітня 2018 р. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 68–72.

Іванов Є. А. Організація і проведення напівстаціонарних ландшафтно-екологічних досліджень з метою рекультивації вугільних відвалів / Є. А. Іванов // Біологічні стаціонари, їх історія та місце в науковій і освітній роботі : матеріали ІІ-ої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої присвячена 50-річчю заснування біологічного стаціонару “Вакалівщина” Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, 21–23 вересня 2018 р.). – Суми, 2018. – С.108-121.

Іванов Є. А. Проблеми засолення природно-господарських систем Калуського гірничопромислового району / Є. А. Іванов, Є. Є. Тиханович // Подільські читання: епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика : Міжнародна науково-практична конференція (м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня 2018 р.). – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 389-395.

Іванов Є. Надзвичайні ситуації  природного характеру в гірських  ландшафтах Львівської області / Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов, Д. Пастух // Подільські читання: епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика : Міжнародна науково-практична конференція (м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня 2018 р.). – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 424-429.

Іванов Євген. Результати ХІХ-ої студентської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” / Володимир Біланюк, Євген Іванов, Святослав Зюзін // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні : матеріали ХІХ-ої студентської наукової конференції (Львів, 16 травня 2018 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 3–6.

Іванов Є. А. Геоекологічна ситуація у районах використання лікувальних вод і грязей Львівської області / Є. А. Іванов // Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання) : матеріали Сімнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 травня 2018 р.) : збірник наукових праць. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2018. – С. 216–218.

Іванов Євген. Ландшафтна структура ключової ділянки “Подорожненські водойми” / Євген Іванов, Віталій Клюйник // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХVІІІ-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 серпня 2018 р.): збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 38. – C. 15–19.

Іванов Є. А. Визначення пріоритетів оптимізації геосистем гірничопромислових територій / Є. А. Іванов // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: матеріали ІІІ-ого міжнародного семінару, присвяченого 30-ти річчю кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів – смт. Верхнє Синьовидне, 5–7 жовтня 2018 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 146–150.

Іванов Є. А. Ландшафтно-екологічні основи рекультивації породного терикону шахти “Візейська” / Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, І. Б. Книш // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування : матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції: у 2-ох т. (8–12 жовтня 2018 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2018. – Т. 2. – С. 68–74.

Іванов Є. А. Оцінювання екологічного стану геосистем гірничопромислових територій / Є. А. Іванов, В. І. Біланюк, Є. Є. Тиханович // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування : матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції: у 2-ох т. (8–12 жовтня 2018 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2018. – Т. 2. – С. 75–81.

Іванов Є. А. Алгоритм геоекологічного аналізу гірничопромислових територій / Є. А. Іванов // Треті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 12–14 жовтня 2018 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дані. – Суми, 2018. – С. 77–83.

Іванов Євген. Передумови формування сучасних ландшафтів межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії (частина 1) / Євген Іванов // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 8. – С. 45–60.

Іванов Євген. Сучасні морфодинамічні процеси в межах комплексної пам’ятки природи “Стільська” / Іван Ковальчук, Євген Іванов, Юрій Андрейчук, Петро Волошин, Роман Гнатюк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. Науково-виробничий журнал. – 2017. – № 4. – С. 59–70.

Іванов Є. А. Проблеми рекультивації і ревіталізації земель, порушених гірничими роботами / Є. А. Іванов, В. І. Біланюк // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х т. (6–10 листопада 2017 р., м. Трускавець) / Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2017. – Т. 2. – С. 257–265.

Іванов Є. А. Підходи до класифікації гірничопромислових геосистем / Є. А. Іванов // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної концепції : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів–смт. Ворохта, 3–5 листопада 2017 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 78–82.

Іванов Євген. Картографування і моделювання сірчаних водойм Передкарпаття / Євген Іванов, Віталій Клюйник, Іван Ковальчук // GeoTerrace-2017 : матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених (м. Львів, 14–16 грудня 2017 р.). – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2017. – С. 113–117.

Іванов Є. А. Аналіз проблем гарантування екологічної безпеки гірничопромислових територій / Є. А. Іванов, С. С. Кравців // ЕКОГЕОФОРУМ‒2017. Актуальні проблеми та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 22‒25 березня 2017 р.). – Івано-Франківськ, 2017. ‒ С. 128‒130.

Іванов Є. А. Моніторинг зон затоплення і підтоплення у виглевидобувних районах дистанційними методами / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні ‒ 2017 : матеріали V-ої міжнародної науково-практичної конференції, 22‒23 червня 2017 р., НУБіП України, Київ. – К.: Компринт, 2017. – С. 100‒103.

Іванов Євген. Результати діяльності навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування Львівського національного університету імені Івана Франка / Юрій Андрейчук, Євген Іванов, Віталій Клюйник, Людмила Курганевич // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХV-ої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 вересня 2017 р.) : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 35. ‒ С. 10‒13.

Іванов Є. А. Науково-методологічні і методичні засади конструктивно-географічного дослідження гірничопромислових геосистем / Є. А. Іванов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць (за матеріалами VII-ої міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 12‒14 жовтня 2017 р., м. Суми) / Ред. кол.: Касьяненко Г. Я., Литвиненко Ю. І., Корнус А. О. та ін.; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 82‒87.

Іванов Є. А. Використання геоінформаційних технологій для підготовки студентів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Ю. М. Андрейчук, Є. А. Іванов, С. Ф. Благодир // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні та експертизних дослідженнях: правові, організаційні, технічні проблеми: матеріали ІV-ої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 4–6 жовтня 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 121‒124.

Іvanov E. A. Assesment of minor rivers flood-plain and stream-way complex condition (case study of the Berezhnytsya River, Dniestr basin) / I. P. Kovalchuk, I. Mykytchyn, Yu. M. Andreychuk, E. A. Ivanov, B. S. Zhdanyuk // Geography and Tourism. ‒ Vol. 4, No. 2 (2016). – P. 61‒68. ‒ DOI: 10.5281/zenodo.223916. ‒ Режим доступу: http://www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl/2016_ Vol.4_No.2.html

Іванов Є. А. Поширення і сукцесійні зміни рослинного покриву відвалів озокеритовидобування / Є. А. Іванов // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення : збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 12‒14 жовтня 2016 р.) / упорядники : Василь Стахів, Надія Стецула. ‒ Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 64‒66.

Іванов Є. А. Ландшафтне і геоекологічне картографування гірничопромислових територій / Є. А. Іванов, Ю. М. Андрейчук, І. П. Ковальчук // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів VII-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів” (м. Київ, 11 листопада 2016 р.) / Відп. за вип. О. Ю. Дегтяр. – К.: ДНВП “Картографія”, 2016. – Вип. 17. – С. 42‒45.

Іванов Євген. Конструктивно-географічні проблеми організації гірничопромислових територій / Євген Іванов // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХVІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (16 грудня 2016 р.) : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 28. ‒ С. 27‒32.

Біографія

Народився 16 липня 1975 р. в м. Валуйки Бєлгородської області (Російська Федерація) в шахтарській родині. У 1992 р. закінчив Червоноградську СШ No 13 (м. Соснівка). У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1997 р. закінчив навчання на кафедрі фізичної географії та отримав диплом за спеціальністю “Географ. Викладач”. У цьому ж році вступив до аспірантури при кафедрі фізичної географії.

В листопаді 2001 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області)” зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

З 2000 р. працював на географічному факультеті на посадах інженера Чорногірського географічного стаціонару, лаборанта та інженера кафедри фізичної географії, завідувача навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування, асистента кафедри конструктивної географії і картографії (за сумісництвом). З вересня 2004 р. перебував на посаді доцента кафедри конструктивної географії і картографії. У листопаді 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри конструктивної географії і картографії. У 2005‒2008 рр. був завідувачем відділення “Прикордонний екологічний контроль” у Природничому коледжі університету. У 2011‒2013 рр. був заступником декана географічного факультету з навчально-виховної і наукової роботи. У вересні 2013 р. вступив до докторантури за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Тема докторської дисертації: “Оптимізація природно-господарських систем гірничопромислових територій: концепція та практична реалізація” (науковий консультант: проф. І. П. Ковальчук). Продовжує працювати доцентом кафедри конструктивної географії і картографії (0,5 ст., за сумісництвом).

Автор понад 260 наукових, навчально-методичних, енциклопедичних та публіцистичних праць з актуальних проблем геоекології, конструктивної географії, ландшафтознавства, ландшафтної екології, гідроекології, картографії й геоінформатики, у т. ч. дев’яти монографій, трьох навчальних посібників, 11 методичних розробок, 46 статей у фахових виданнях, 32 статей в закордонних виданнях. Опублікував понад 20 статей до “Екологічної енциклопедії”, 9 статей до “Енциклопедії Сучасної України”.

Нагороди

Стипендіат Львівської облдержадміністрації для молодих вчених (2001, 2005). Найкращий молодий науковець географічного факультету (2004) й університету (2009). Отримав відзнаку ректора за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково- педагогічній діяльності (2013), грамоту Департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації (2013), подяки Управління освіти Львівської міської ради (2010, 2012, 2013).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!