Грицевич Володимир Степанович

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-57

Електронна пошта: volodymyr.grytsevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

• теоретико­-методологічні аспекти суспільно-­географічного пізнання світу;

• теоретичні та методичні основи математико-­географічного вивчення геопросторової організації суспільства;

• суспільно-­географічні аспекти становлення інформаційного суспільства в Україні;

• географія комунікацій, геологістика, географія соціальної сфери,

географія медичної сфери, географія туризму;

Курси

Публікації

Грицевич В.С., Мамчур О.І. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії: методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.

Грицевич В.С. Міжнародний туризм в державах Європи у світлі кількісного аналізу та класифікацій / В.С. Грицевич // Стратегія розвитку туризму у XXI столітті у контексті сталого розвитку. – Львів: ЛІЕТ, 2016. С.189-193.

Грицевич В.С. Параметрична перцепція суспільно-географічних образів території на прикладі рослинництва в адміністративних районах Західного регіону України / В.С. Грицевич // Освітні й наукові виміри географії. – Полтава, 2016. –С.183-185.

Грицевич В.С. Перцепція суспільно-географічних образів у Західному регіоні України на прикладі параметричного аналізу тваринництва / В.С.Грицевич // Географія та екологія: наука і освіта. – Умань, ВПЦ “Візаві”, 2016. –С.35-38.

Грицевич В.С. Форми мінливості, як один з аспектів суспільно-географічного вивчення /В.С. Грицевич // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.2, – С.67-68.

Грицевич В.С. Методи математико-географічного прогнозування та оптимізації. Тексти лекцій / В.С. Грицевич. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2016. -32 с.

Грицевич В.С. Кореляційний та регресійний аналіз в суспільній географії: тексти лекцій. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2016. -24 с.

Бордун О.Ю., Грицевич В.С. Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону / О.Ю. Бордун, В.С. Грицевич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія “Геологія, географія, екологія”. Вип. 44, 2016, – Харків. -С.77-83.

Грицевич В.С. Картографічне вивчення функціонально-територіальних особливостей руху населення / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2016: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2016. –С.61-63.

Грицевич В.С. Статистичні методи в суспільній географії: навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В.С. Грицевич, Л.І.Котик. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − 64с.

Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В.С. Грицевич, І.В.Ванда. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − 96с.

Грицевич В.С. Східноєвропейська дуга, столиць, як перспективний напрямок міжнародного туризму з участю України / В.С.Грицевич // Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2015. -С.112-115.

Грицевич В.С. Методичні підходи до вивчення та картографування динаміки суспільно-географічних явищ / В.С.Грицевич // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. –Тернопіль: СМП “Тайп”, 2015. –С.171-172.

Грицевич В.С., Сеньків М.І. Географія логістичної діяльності в Західному регіоні України / В.С.Грицевич, М.І.Сеньків // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 19(2). -Харків, ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. -С.113-119.

Грицевич В.С. Україна в інформаційну епоху: суспільно-географічні аспекти вивчення / В.С.Грицевич // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії. Матеріали всеукр. наук. конф. –Львів, 2015. –С.111-116.

Грицевич В.С. Вивчення одновимірної геопросторової організації в суспільній географії (на прикладі туристичної подорожі)  / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2015: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. –С.57-59.

Грицевич В.С. Перспективи залізничної круїзної діяльності в Україні / В.С.Грицевич / Стратегія розвитку туризму в XXI столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності. Зб. матеріалів міжнародної науково­ практичної конференції (27 березня 2014 року). –Львів: ЛІЕТ, 2014. –С.186-­190.

Грицевич В.С. Геопросторові поєднання столиць держав світу / Грицевич В.С., Майданська І.Т. // Геополитика и экогеодинамика регионов. Том 10, Вып. 2. –Симферополь, 2014. –С.108­-113.

Грицевич В.С. Теоретико-­методичні основи пізнання геопросторової організації суспільства / В.С. Грицевич // Географія та екологія: наука і освіта. – Умань, 2014. –С.68-­72.

Грицевич В.С., Мамчур О.І. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії: методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.

Grytsevych V.S. Curvature of motor transport space as a cause and effect of its transformation / Grytsevych V.S. // Київський географічний щорічник. –Вип. 8. 2013. –К.: КВ УГТ, 2013. –С.213­-217.

Грицевич В.С. Туристична діяльність готельних закладів: ресурсно­ функціональний підхід до геоінформаційного моніторингу в регіоні / В.С.Грицевич // Вісник Львівського ун­ту. Серія геогр. 2013. Вип. 43. –С.170­-175.

Грицевич В.С. Інформатизація суспільства, як соціально-­географічний виклик XXI століття / В.С. Грицевич // Соціально-­географічні виклики у Східно­центральній Європі у XXI столітті. Збірник матеріалів міжнародної географічної конференції. –Берегово: Поліграфцентр “Ліра”, 2012. –С.276-­280.

Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Готельні заклади Львівщини та їхня діяльність на прикладі міжнародного туризму / В.С.Грицевич, Х.Є.Подвірна // Часопис соціально-­економічної географії. ­Вип. 12(1). ­Харків, 2012. ­С.97-­101.

Грицевич В.С. Функціонально-­територіальний підхід до атласного картографування руху населення / В.С.Грицевич // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Зб. матеріалів V всеукраїнської науково-­практичної конференції “Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору”. –К.: ДНВП “Картографія”, 2012. – С.42-­44.

Грицевич В.С. Географія людини в інформаційному суспільстві / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.­практ. конф. “Регіон­-2011: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: РВВ Харківського національного ун­ту ім. В.Н.Каразіна, 2011. –С.21-­23.

Грицевич В.С. Методи математико-­географічного моделювання територіальної мобільності населення / В.С. Грицевич // Часопис соціально­ економічної географії. ­Вип. 10(1). ­Харків, 2011. ­С.53-­57.

Грицевич В.С. Тополого­-географічний аналіз регіонального устрою України / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, No2. – Тернопіль, 2011. – С. 60–66.

Грицевич В.С. Методичні основи вивчення демографічної самоорганізації регіону в світлі інтелектуального аналізу даних: зб. наук. праць [“Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”] (Херсон, 2011 р). – Херсон, 2011. ­ С. 88-­96.

Грицевич В.С. Сеньчук Х.В. Кривизна автотранспортного простору Карпатського регіону України / В.С. Грицевич, Х.В. Сеньчук // Часопис соціально-­економічної географії. ­Вип. 10(1). ­Харків, 2011. ­С.122-­127.

Грицевич В.С. Головні категорії та поняття суспільно-­географічного пізнання дійсності / В. Грицевич // Часопис соціально­економічної географії, No9(2). ­ Харків, 2010. ­ -С.19-24.

Грицевич В.С. Система ієрархічних форм геопросторової організації територіальних суспільних комплексів /В.С. Грицевич // Часопис соціально­ економічної географії, No 6(1). ­ Харків, 2009. ­ -С.55­-61.

Грицевич В.С. Узагальнення правила Ціпфа для суспільно­-географічних досліджень / В.С. Грицевич // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, No1. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С. 78­-83.

Грицевич В.С. Сучасна інформаційна діяльність у світлі суспільно­ географічних досліджень / В.С. Грицевич // Часопис соціально­економічної географії, No5(2). ­ Харків, 2008. ­ -С. 40-­45.

Грицевич В.С. Моделювання територіальних систем у суспільно­ географічній науці /В.С. Грицевич // Вiсник ЛНУ ім. І.Франка. Серія : Географiя, No 29. ­ Ч.2 ­ Львiв, 2003. ­ С. 8-­12.

Грицевич В.С. Багатовимірна таксономізація в суспільно-­географічних дослідженнях / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Географія, No1. ­ Тернопіль, 2001. ­ -С. 64­-67.

Грицевич В.С. Підходи до математико­-географічного вивчення суспільно­-географічного положення /В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Географія, No2. ­ Тернопіль, 2000. ­ -С. 46-­50.

 

 

АВТОТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, Володимир ГРИЦЕВИЧ, Христина СЕНЬЧУК

БАГАТОВИМІРНА ТАКСОНОМІЗАЦІЯ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ЇЇ КАРТОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

КАРТОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БАГАТОВИМІРНОЇ ТАКСОНОМІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

КРИВИЗНА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Володимир ГРИЦЕВИЧ, Христина СЕНЬЧУК

МЕТОДИ МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ

ОМЕЛЯН ТЕРЛЕЦЬКИЙ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ, Володимир Грицевич, Антоніна Дубчева

ПОЛІМАГІСТРАЛІ КАРПАТСЬКОГО РЕҐІОНУ УКРАЇНИ, Володимир ГРИЦЕВИЧ, Христина СЕНЬЧУК

СТАТИСТИЧНІ ОЗНАКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЇХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ

СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ У СВІТЛІ НАНОГЕОГРАФІЇ: ГЕОПРОСТОРОВІ КОЛА ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЧАС СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

ТОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ НАВКОЛО МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Грицевич В.С., Сеньчук Х.В.

Біографія

Народився 17 травня 1955 року у м. Збараж Тернопільської області в родині педагогів. Закінчив із золотою медаллю середню школу в м. Чорткові і заочну фізико-­математичну школу при Київському державному університеті (1972), а через п’ять років (1977) – з відзнакою факультет прикладної математики і механіки Львівського державного університету імені Івана Франка. Неодноразово був у числі переможців всеукраїнських учнівських і студентських олімпіад. Залишений для роботи у Львівському університеті. Працював завідувачем міжфакультетської комп’ютерної лабораторії, науковим співробітником науково-­дослідної лабораторії, викладачем. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Відтворювальний потенціал трудових ресурсів реґіону (математико-­географічний аналіз на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник – проф. О. Шаблій). З 2002 р. на посаді доцента. Викладає навчальні дисципліни: “Статистичні методи в суспільній географії”, “Математичні методи в суспільній географії”, “Комп’ютерне картографування”, “Географія комунікацій”. Плідно керує студентською науковою роботою. Був науковим керівником більше сорока дипломних і маґістерських робіт, 15 з них відзначені державною екзаменаційною комісією. Під керівництвом доц. Грицевича В.С. та у співавторстві з ним студенти зробили 30 наукових публікацій. Четверо дипломників стали кандидатами географічних наук (в т. ч. Х.Є. Подвірна та М.І. Сеньків ­ під керівництвом доц. Грицевича В.С.). Співавтор визначення Географічного Центру України. Співавтор Комплексного Атласа м. Львова. Автор ідеї кількісної оцінки суспільно-­географічного положення. Автор закону динаміки населення в регіональній мережі поселень. Автор ідеї наногео­графічного напрямку в суспільно-­географічній науці. Автор аналітичних моделей ієрархічних форм територіального устрою. Автор ідеї визначення кривизни транспортного простору. Автор ідеї геопросторових поєднань столиць держав світу.

Проекти

1991–1996 рр. Науково-дослідна тема “Методи оперативного комп’ютерного моніто­рингу географо-екологічної ситуації в реґіоні” (керівник проф. О.І. Шаблій, відповідальний виконавець доц. М.З. Мальський).

1996–1997 рр. Науково-дослідна тема “Теоретичні та науково-методичні основи комп’ютерного атласного картографування з метою створення навчально-методичних комплексів для вищої і середньої школи” (керівник проф. О.І.Шаблій, відповідальний виконавець асист. В.С.Грицевич).

1997–1999 рр. Науково-дослідна тема “Дослідження виснаження трудового потенціалу реґіону” (керівник проф. О.І.Шаблій, відповідальний виконавець доц. Л.Т. Шевчук).

 

Нагороди

Тричі нагород­жений «Подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка» за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!