Грицевич Володимир Степанович

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-57

Електронна пошта: volodymyr.grytsevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

• теоретико­-методологічні аспекти суспільно-­географічного пізнання світу;

• теоретичні та методичні основи математико-­географічного вивчення геопросторової організації суспільства;

• суспільно-­географічні аспекти становлення інформаційного суспільства в Україні;

• географія комунікацій, геологістика, географія соціальної сфери, географія медичної сфери, географія туризму;

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Грицевич В.С., Мамчур О.І. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії: методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.

Грицевич В.С. Статистичні методи в суспільній географії: навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В.С. Грицевич, Л.І.Котик. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − 64с.

Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В.С. Грицевич, І.В.Ванда. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − 96с.

Грицевич В.С. Кореляційний та регресійний аналіз в суспільній географії: тексти лекцій. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2016. -24 с.

Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − 48с.

Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: тексти лекцій для студентів заочної форми навчання / В.С. Грицевич. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2013. -48 с.

Грицевич В.С. Географія комунікацій: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 8.0401040 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − 20с.

Грицевич В.С. Математичні методи в політичній географії: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − 48с.

Грицевич В.С. Методичні вказівки до вивчення геоінформаційної системи ArcView / В.С. Грицевич.  – Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету. 2013, – 32 с.

Грицевич В.С. Збірник практичних робіт з курсу “Статистичні методи в соціально-економічній географії” / В.С. Грицевич. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 100 с.

Грицевич В.С. Математичні методи в демогеографії. Текст лекції /В.С. Грицевич . – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 30 с.

Статті та матеріали конференцій

Грицевич В.С. Географізм як один з головних принципів пізнання світу / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи”. – К.: Прінт-Сервіс, 2018. –С.149-151.

Грицевич В.С. Політико-географічні погляди Омеляна Терлецького в контексті подій та геополітичних ідей першої половини ХХ століття / В.С.Грицевич // Бінтел, №2-(6), – Київ, 2018. – С. 69-76.

Грицевич В.С., Сеньків М.І. Заклади розміщення туристів Львівщини: центрографічний аналіз / В. С. Грицевич, М. І. Сеньків // Географія та туризм, 2018, Вип. 40. –К.: КНУ. – С.78-85.

Грицевич В.С., Сеньків М.І. Поняттєво-термінологічні основи геологістики, як актуального напрямку суспільної географії / В. С. Грицевич, М. І. Сеньків // Економічна та соціальна географія, 2018, Вип. 78. – С.53-59.

Grytsevych V.S., Senkiv M.I. Transport and logistic potential of the Western Ukrainian borderland / V.S.Grytsevych, M.I.Senkiv // Journal of Geography, Politics and Society, 2017, 7(2). – P.81-86.

Грицевич В.С., Сеньків М.І. Географія кінцевих споживачів логістичних товарних потоків у Західному регіоні України / В.С.Грицевич, М.І.Сеньків // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 25-32.

Грицевич В.С. Геоекономічне та геополітичне позиціювання України на початку 21-го століття / В.С.Грицевич // Бінтел, №2-(6), – Київ, 2017. – С. 8-14.

Грицевич В.С. Методика суспільно-географічного вивчення паркового об’єкта великого міста в рамках навчальної практики студентів / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2017: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. –С.190-192.

Грицевич В.С. Про один підхід до розуміння предмета вивчення суспільної географії / В.С.Грицевич // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення” (Херсон, 2017 р). – Херсон, 2017. – С.59-62.

Грицевич В.С. Про принцип єдності просторово-географічного та логічного в суспільній географії / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2017: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. –С.45-46

Грицевич В.С., Мамчур О.І. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії: методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.

Грицевич В.С. Міжнародний туризм в державах Європи у світлі кількісного аналізу та класифікацій / В.С. Грицевич // Стратегія розвитку туризму у XXI столітті у контексті сталого розвитку. – Львів: ЛІЕТ, 2016. С.189-193.

Грицевич В.С. Параметрична перцепція суспільно-географічних образів території на прикладі рослинництва в адміністративних районах Західного регіону України / В.С. Грицевич // Освітні й наукові виміри географії. – Полтава, 2016. –С.183-185.

Грицевич В.С. Перцепція суспільно-географічних образів у Західному регіоні України на прикладі параметричного аналізу тваринництва / В.С.Грицевич // Географія та екологія: наука і освіта. – Умань, ВПЦ “Візаві”, 2016. –С.35-38.

Грицевич В.С. Форми мінливості, як один з аспектів суспільно-географічного вивчення /В.С. Грицевич // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т.2, – С.67-68.

 

Грицевич В.С. Статистичні ознаки та характеристики їх центральної тенденції

Грицевич В.С. Методи математико-географічного прогнозування та оптимізації. Тексти лекцій / В.С. Грицевич. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2016. -32 с.

Бордун О.Ю., Грицевич В.С. Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону / О.Ю. Бордун, В.С. Грицевич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія “Геологія, географія, екологія”. Вип. 44, 2016, – Харків. -С.77-83.

Грицевич В.С. Картографічне вивчення функціонально-територіальних особливостей руху населення / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2016: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2016. –С.61-63.

Грицевич В.С. Східноєвропейська дуга, столиць, як перспективний напрямок міжнародного туризму з участю України / В.С.Грицевич // Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2015. -С.112-115.

Грицевич В.С. Методичні підходи до вивчення та картографування динаміки суспільно-географічних явищ / В.С.Грицевич // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. –Тернопіль: СМП “Тайп”, 2015. –С.171-172.

Грицевич В.С., Сеньків М.І. Географія логістичної діяльності в Західному регіоні України / В.С.Грицевич, М.І.Сеньків // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 19(2). -Харків, ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. -С.113-119.

Грицевич В.С. Україна в інформаційну епоху: суспільно-географічні аспекти вивчення / В.С.Грицевич // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії. Матеріали всеукр. наук. конф. –Львів, 2015. –С.111-116.

Грицевич В.С. Вивчення одновимірної геопросторової організації в суспільній географії (на прикладі туристичної подорожі)  / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2015: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. –С.57-59.

Грицевич В.С. Перспективи залізничної круїзної діяльності в Україні / В.С.Грицевич / Стратегія розвитку туризму в XXI столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності. Зб. матеріалів міжнародної науково­ практичної конференції (27 березня 2014 року). –Львів: ЛІЕТ, 2014. –С.186-­190.

Грицевич В.С. Геопросторові поєднання столиць держав світу / Грицевич В.С., Майданська І.Т. // Геополитика и экогеодинамика регионов. Том 10, Вып. 2. –Симферополь, 2014. –С.108­-113.

Грицевич В.С. Теоретико-­методичні основи пізнання геопросторової організації суспільства / В.С. Грицевич // Географія та екологія: наука і освіта. – Умань, 2014. –С.68-­72.

Грицевич В.С. Туристична діяльність готельних закладів: ресурсно-функціональний підхід до геоінформаційного моніторингу в регіоні / В.С.Грицевич // Вісник Львівського ун-ту. Серія геогр. 2013. Вип. 43. –С.170-175.

 Grytsevych V.S. Curvature of motor transport space as a cause and effect of its transformation / Grytsevych V.S.  // Київський географічний щорічник. –Вип. 8. -2013. –К.: КВ УГТ, 2013. –С.213-217.

Грицевич В.С. Інформатизація, як чинник становлення постіндустріального суспільства в Україні та його геопросторової організації  / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук. конф., [“Геогра­фічна наука і практика: виклики епохи”] (Львів, 2013 р.). –Львів:  2013. – С.59-62.

Грицевич В.С. Особливості автотранспортно-географічного положення міських поселень у Західному регіоні України / В.С. Грицевич, М.І. Сеньків // Матеріали міжнар. наук. конф., [“Географічна наука і практика: виклики епохи”] (Львів, 2013 р.).  –Львів: 2013. – С.317-320.

Грицевич В.С. Вирішення транспортних проблем на прикладі логістичної сфери Австрії / В.С. Грицевич, С.І.Улична // Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р.) / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 138-139.

Грицевич В.С. Інформатизація суспільства, як соціально-географічний виклик XXI століття / В.С. Грицевич // Соціально-географічні виклики у Східно-центральній Європі у XXI столітті. Збірник матеріалів міжнародної географічної конференції. –Берегово: Поліграфцентр “Ліра”, 2012. –С.276-280.

Грицевич В.С. Моделювання системи розселення регіону на основі фрактального підходу до теорії центральних місць / В.С. Грицевич // Географія та екологія: наука і освіта. –Умань, 2012. –С.51-53.

Веневітіна Н.П., Грицевич В.С. Аналіз публікацій з геоінформаційної суспільно-географічної тематики у вітчизняних та зарубіжних періодичних виданнях / Веневітіна Н.П., Грицевич В.С.  // Географія та екологія: наука і освіта. –Умань, 2012. –С.33-36.

Грицевич В.С. Функціонально-територіальний підхід до атласного картографування руху населення / В.С.Грицевич // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Зб. матеріалів V всеукраїнської науково-практичної конференції “Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору”. –К.: ДНВП ‟Картографія”, 2012. – С.42-44.

Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Готельні заклади Львівщини та їхня діяльність на прикладі міжнародного туризму / В.С.Грицевич, Х.Є.Подвірна // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 12(1). -Харків, 2012. -С.97-101.

Грицевич В.С. Ресурсно-функціональний підхід до оцінки туристичної діяльності готельних закладів / В.С.Грицевич // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VI міжнар. конференції. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –С.119-123.

Грицевич В.С. Деякі аспекти суспільно-географічного дослідження постіндустріального суспільства / В.С.Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2012: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2012. –С.23-25.

Грицевич В.С. Методи суспільно-географічних досліджень людини в інформаційному суспільстві / В.С.Грицевич // Інформаційне суспільство: стан і перспективи розвитку у світлі регіональних особливостей. –Тернопіль: ТІСІТ, 2012. –С.39-42.

Грицевич В.С. Міжнародний туризм у Карпатському регіоні України: регіональні аспекти та розвиток / Подвірна Х.Є. Грицевич В.С. // Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. №18, Географічні науки, 2012. –Луцьк: РВВ “Вежа”. –С.170-175.

Грицевич В.С., Котик Л.І. Завдання та методичні рекомендації до виконання  практичних робіт з курсу “Статистичні методи в соціально-економічній географії” для студентів географічного факультету / В. Грицевич, Л. Котик. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 96 с.

Грицевич В.С. Методичні основи вивчення демографічної самоорганізації регіону в світлі інтелектуального аналізу даних: зб. наук. праць [“Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”] (Херсон, 2011 р). – Херсон, 2011. – С. 88-96.

Грицевич В.С. Терлецький Омелян / Сторінками історії. Чортківська ґімназія ім. Маркіяна Шашкевича. –Тернопіль: Воля, 2011. –С.41-43.

Грицевич В.С. Тополого-географічний аналіз регіонального устрою України / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2011. – С. 60–66.

Грицевич В.С. Полімагістралі Карпатського регіону України / В.С. Грицевич, Х.В. Сеньчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2011. – С. 78–83.

Грицевич В.С. Методи математико-географічного моделювання територіальної мобільності населення / В.С. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 10(1). -Харків, 2011. -С.53-57.

Грицевич В.С. Сеньчук Х.В. Кривизна автотранспортного простору Карпатського регіону України населення / В.С. Грицевич, Х.В. Сеньчук // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 10(1). -Харків, 2011. -С.122-127.

Грицевич В.С. Географія людини в інформаційному суспільстві / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2011: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2011. –С.21-23.

Грицевич В.С., Дубчева А.М. Місце України в єврорегіональному та глобальному суспільно-географічному контексті / В. Грицевич, А. Дубчева // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіон-2011: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: РВВ Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2011. –С.122-124.

Грицевич В.С. Чисельність та густота населення за переписними відділами. М. 1:75 000 // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 81.

Грицевич В.С. Густота населення. М. 1:150 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 81.

Грицевич В.С. Захворюваність на усі види хворіб. М. 1:150 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 103.

Грицевич В.С. Захворюваність на хвороби органів дихання. М. 1:150 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 103.

Грицевич В.С. Захворюваність на злоякісні новоутворення. М. 1:150 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 103.

Грицевич В.С. Захворюваність на хвороби крові та кровотворних органів. М. 1:150 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 103.

Грицевич В.С. Сфера інформатизації. М. 1:60 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 124.

Грицевич В.С. Електрозв’язок. М. 1:60 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 142.

Грицевич В.С. Поштовий зв’язок. М. 1:60 000 // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2011. – С. 143.

Грицевич В.С. Суспільно-географічні застосування інтелектуального аналізу демографічних даних на прикладі Львівського регіону : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. [“Географія та екологія: наука та освіта”] (Умань, 2010 р.). – Умань, 2010. – С.49-51.

Грицевич В.С., Бекерська К.І. Історико-культурні пам’ятки національного значення на Львівщині: суспільно-географічні особливості поширення : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. [“Географія та екологія: наука та освіта”] (Умань, 2010 р.). – Умань, 2010. – С. 51-53.

Грицевич В.С., Цар М.Я. Суспільно-географічні особливості забезпечення населення субсидіями на Львівщині : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. [“Географія та екологія: наука та освіта”] (Умань, 2010 р.). – Умань, 2010. – С.53-54.

Грицевич В.С. Патріарх української чортківської ґімназистики [про О.Терлецького] /В.С. Грицевич // І плюс. Чортківський інформаційний тижневик, № 19 (225). – 3 червня 2010 року.

Грицевич В.С., Бекерська К.І. Житлові споруди та палаци як історико-архітектурні пам’ятки Львівщини: суспільно-географічний аналіз : зб. наук. праць [“Культурний ландшафт: теорія і практика”] /за ред. Г.І.Денисика (Вінниця, 2010 р.). – Вінниця : ПП ТД «Едельвейс і К°», 2010. – С.38-40.

Грицевич В.С. Застосування нейромереж Кохонена для демографічної таксономізації регіону : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2010 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2010. – С. 435-438.

Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Стан та перспективи розвитку мережі автомобільних доріг Карпатського регіону України в умовах Євроінтеграції // : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2010 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2010. – С. 276-280.

Грицевич В.С., Бекерська К.І. Географія історико-архітектурних пам’яток місцевого значення Львівської області : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2010 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2010. – С. 484-487.

Грицевич В.С., Цар М.Я. Соціальне забезпечення інвалідів на Львівщині: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2010 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2010. – С. 498-501.

Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Автотранспортна мережа Карпатського регіону України в контексті Євроінтеграції /В. Грицевич, Х.Сеньчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія, №2. – Тернопіль, 2010. – С. 52-58.

Грицевич В.С., Дубчева А.М. Омелян Терлецький і дослідження політико-географічного положення України / В. Грицевич, А. Дубчева // Історія української географії, №22. – Тернопіль, 2010. – С. 32-34.

Грицевич В.С. Головні категорії та поняття суспільно-географічного пізнання дійсності / В. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії, №9(2). – Харків, 2010. – С.19-24.

Грицевич В.С. Подвірна Х.Є. Проблеми медичної географії у праці С.Подолинського “Життя і здоров’я людей на Україні” / В. Грицевич, Х. Подвірна // Часопис соціально-економічної географії, №9(2). – Харків, 2010. – С. 104-109.

Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Кривизна автотранспортного простору Львівської області /В. Грицевич, Х.Сеньчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №1. – Тернопіль, 2009.  – С. 50-55.

Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Автотранспортний простір Львівщини: проблеми та шляхи вирішення : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2009 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2009. – С. 127-131.

Грицевич В.С. Система ієрархічних форм геопросторової організації територіальних суспільних комплексів /В.С. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії, № 6(1). – Харків, 2009. – С.55-61.

Грицевич В.С. Суспільно-географічне пізнання світу як наукова категорія і важлива сфера людської діяльності : зб. наук. праць [“Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”] (Херсон, 2009 р.). – Херсон, 2009. – С. 133-136.

Грицевич В.С., Бекерська К.І. Суспільно-географічні особливості поширення пам’яток історико-архітектурної спадщини Львівської області : зб. наук. праць [“Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”] (Херсон, 2009 р.). – Херсон, 2009. – С. 136-140.

Грицевич В.С., Цар М.Я. Регіональні особливості соціального захисту населення в Україні : зб. наук. праць [“Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”] (Херсон, 2009 р.). – Херсон, 2009. – С. 140-145.

Грицевич В.С. Визначення координат Географічного Центра України : матеріали конф. [“Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”] (Львів, 2009 р.) – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 70-71.

Грицевич В.С. Аналіз регіональних суспільних комплексів з використанням апарату лінгвістичних змінних : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2009 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2009 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2009. – С. 19-21.

Грицевич В.С., Бекерська К.І. Історико-архітектурні пам’ятки Львівщини: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2009 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2009 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2009. – С. 154-158.

Грицевич В.С., Грицевич О.М., Цар М.Я. Пенсійне забезпечення населення Львівщини: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2009 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2009 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2009. – С. 150-154.

Грицевич В.С. Статистичні ознаки та характеристики їхньої центральної тенденції : Тексти лекцій /В.С. Грицевич – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – 44 с.

Грицевич В.С. Деморесурсний потенціал територій в аспекті геоінформаційного менеджменту : зб. наук. праць. Т.2 [“Географія в інформаційному суспільстві”] (К., 2008 р.). – К. : ВГЛ “Обрії”, 2008. – С.43-44.

Грицевич В.С., Грицеляк В.П. Зовнішня економічна діяльність сфери зв’язку прикордонного регіону : суспільно-географічна характеристика на прикладі Львівської області: тези доп. міжнарод. наук. – практ. конф. [“Європейська та євроатлантична інтеграція і транскордонне співробітництво”] (Луцьк, 2008 р.) – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С.130-134.

Грицевич В.С., Грицеляк В.П. Суспільно-географічна характеристика сфери зв’язку Львівщини / В. Грицевич, В. Грицеляк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, №1. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. –С. 111-117.

Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Функціональні закономірності сфери охорони здоров’я обласного регіону (на прикладі Львівської області) /В. Грицевич, Х. Подвірна // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, №1. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С. 161-166.

Грицевич В.С. Узагальнення правила Ціпфа для суспільно-географічних досліджень / В.С. Грицевич // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, №1. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С. 78-83.

Грицевич В.С., Годісь Н.Р. Суспільно-географічний аналіз сімейно-шлюбних процесів прикордонного Львівського регіону : тези доп. міжнарод. наук. – практ. конф. [“Європейська та євроатлантична інтеграція і транскордонне співробітництво”] (Луцьк, 2008 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С. 141-143.

Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Структурні закономірності територіальної організації сфери охорони здоров’я обласного регіону (на прикладі Львівської області)  / В. Грицевич, Х. Подвірна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Геологія-Географія-Екологія, № 804. – Харків, 2008. – С. 159-162.

Грицевич В.С. Моделювання функціональних закономірностей в географії суспільства / В.С. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії, № 4(1). – Харків, 2008. – С.41-44.

Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Закономірності відповідності в територіальній організації сфери охорони здоров’я обласного регіону (на прикладі Львівської області) / В. Грицевич, Х. Подвірна // Вісник ЛНУ. Серія : Географія, № 35. – Львів, 2008. – С. 58-65.

Грицевич В.С. Аналітичне картографування соціального руху населення : зб. наук. праць. Вип.3 [“Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку”] (К., 2008 р.). – К. : ДНВП “Картографія”, 2008. – С. 133-134.

Грицевич В.С., Грицевич О.М. Комплексне картографування соціального захисту населення : зб. наук. праць. Вип.3 [“Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку”] (К., 2008 р.). – К. : ДНВП “Картографія”, 2008. – С. 134-137.

Грицевич В.С. Програмована геопросторова організація діяльності в регіоні: суспільно- і математико-географічні аспекти : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2008 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С. 360-361.

Грицевич В.С. Сучасна інформаційна діяльність у світлі суспільно-географічних досліджень : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2008 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2008 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2008. – С. 26-29.

Грицевич В.С., Грицеляк В.П. Телекомунікаційно-географічне положення Львівської області як чинник її інформаційного розвитку : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2008 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2008 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2008. – С. 106-109.

Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Топологічний аналіз автотранспортного простору навколо міських поселень Львівської області : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2008 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2008 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2008. – С. 110-113.

Грицевич В.С., Шурко З.Ю. Нозогеографічні особливості виправданих втрат робочого часу найманих працівників Львівщини : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2008 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2008 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2008. – С. 113-116.

Грицевич В.С., Сеньчук Х.В. Історико-географічні особливості розвитку залізничної мережі в Західному регіоні України /В. Грицевич, Х.Сеньчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2008. – С. 6-12.

Грицевич В.С. Сучасна інформаційна діяльність у світлі суспільно-географічних досліджень / В.С. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії, №5(2). – Харків, 2008. – С. 40-45.

Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Характеристика головних ознак геопросторової організації сфери охорони здоров’я Львівщини / В. Грицевич, Х. Подвірна // Часопис соціально-економічної географії, №5(2). – Харків, 2008. – С. 161-165.

Грицевич В.С. Математико-географічні основи менеджменту демографічною ситуацією регіону : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2007 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2007 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2007. – С. 28-31.

Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Геопросторове моделювання захворюваності населення великого міста (на прикладі м. Львова) : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2007 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2007 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2007. – С. 101-104.

Грицевич В.С. Територіальний операційний менеджмент міграцій трудових ресурсів між містом і селом : матеріали IV Всеукр. наук. конф. [“Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України”] (К., 2007 р.) – К. : ВГЛ “Обрії”, 2007. – С. 90-91.

Грицевич В.С. Перспективи розширення сфери використання закону Ціпфа в соціально-економіко-географічних дослідженнях / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2007. – С. 61-65.

Подвирна Х.Е., Грицевич В.С. Медико-географическая характеристика заболеваемости населения г. Львова : материалы научн. конф. и международ. научн. конф. аспир. и мол. ученых [“Ломоносовские чтения”, “Ломоносов-2007”] (Севастополь, 2007 г.). – Севастополь : НПЦ “ЭКОСИ-Гидрография”, 2007. – С.22-23.

Грицевич В.С. Розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації та регіоналізації світової економіки : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. Т.2 [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2007 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2007. – С.8-12.

Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Сфера охорони здоров’я Львівської області: закономірності відповідності територіальної організації : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. Т.2 [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2007 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2007. – С.165-169.

Грицевич В.С., Грицеляк В.П. Комунікації прикордонного регіону: суспільно-географічні особливості сучасного розвитку (на прикладі Львівської області) : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. Т.2 [“Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участь в інтеграційних процесах”] (Луцьк, 2007 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2007. – С.195-199.

Грицевич В.С. Наногеографічний погляд на життєвий і творчий шлях Степана Рудницького / В.С. Грицевич // Часопис соціально-економічної географії, №3 (2). – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, 2007. – С. 24-26.

Грицевич В.С. Степан Рудницький у світлі наногеографії: геопросторові кола життєвого і творчого шляху : зб. матеріалів ІІІ Міжнарод. конф., присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького. Ч.1 [“Історія української географії та картографії”] (Тернопіль, 2007 р.). – Тернопіль, 2007. – С. 17-21.

Грицевич В.С. Розробка шляхів вдосконалення територіальної організації суспільних комплексів як одне з головних завдань соціально-економічної географії / В.С. Грицевич // Географія та екологія : наука та освіта. – К. : Інтерлінк, 2006. – С.44-46.

Грицевич В.С. Географія людини (наногеографія) як новий погляд на суспільну географію в постіндустріальну епоху : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2006 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2006 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2006. – С. 68-71.

Грицевич В.С., Ранця О.І. Математико-картографічний аналіз міграційних процесів в Україні : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Регіон-2006 : Стратегія оптимального розвитку”] (Харків, 2006 р.). – Харків : Вид. центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2006. – С.146-149.

Грицевич В.С. Методичні підходи до географо-картографічного дослідження ресурсів культурно-пізнавального меморіального туризму регіону (на прикладі Збаражчини) / В.С. Грицевич // Вісник наукових досліджень. Серія : Туризм, №1. – Тернопіль : Ред.-видав. відділ Галицького ін-ту ім. В.Чорновола, 2006. – С. 150-152.

Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Трюхан М.О., Барановський В.Д., Шевченко В.О., Грицевич В.С. Визначення координат географічного центру території України // [Карпінський Ю.О., Трюхан М.О., Грицевич В.С. та ін.] // Державна картографо-геодезична служба України (1991-2006). – К. : НДІГК, 2006. –С. 344-361.

Грицевич В.С. Завдання суспільно-географічної науки в період формування інформаційного суспільства в Україні : зб. наук. праць на пошану Заслуженого проф. ЛНУ ім. І. Франка О. Шаблія [“Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії”] (Львів, 2006 р.). – Львів, 2006. – С. 111-117.

Грицевич В.С. Розвиток інформаційного суспільства в Україні в контексті європейських інтеграційних процесів : матеріали II Міжнарод. наук. – практ. конф. [“Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва”] (Луцьк, 2005 р.). – Луцьк : РВВ „Вежа”, 2005. – С.474-476.

Грицевич В.С. Суспільно-географічні чинники розвитку сфери електронних комунікацій в час становлення інформаційного суспільства в Україні / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія, №2. – Тернопіль, 2005 – С. 46-48.

Грицевич В.С. Картографічна інтерпретація результатів багатовимірної таксономізації територіальних суспільних комплексів : зб. наук. праць // [“Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку”] (К., 2005 р.). – К. : ДНВП „Картографія”, 2005. – С.71-74.

Грицевич В.С. Математико-географічний підхід до визначення центру території України : матеріали міжнарод. наук. семінару [“Львівська суспільно-географічна школа у національному і європейському вимірах”] (Львів, 2005 р.). –Львів : Вид. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С.360-369.

Грицевич В.С. Картографічна інтерпретація багатовимірної таксономізації в суспільно-географічних дослідженнях / В.С. Грицевич // Вісник геодезії та картографії, №3. – К., 2005. – С. 34-38.

Грицевич В.С. Геопросторова організація як фактор ресурсозбереження в територіальних господарських комплексах : матеріали міжнарод. наук. – практ. конф. [“Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил”] (К., 2004 р.). –К. : ВЛГ Обрії, 2004. ‑ С.55‑56.

Грицевич В.С. Україна має центр. Географічний / В.С. Грицевич // Народна армія, №158. – 21 серпня 2004 р.

Грицевич В.С. Актуальні проблеми вивчення територіальних суспільних комплексів на сучасному етапі : зб. наук. праць. Т 3. [“Україна: географічні проблеми сталого розвитку”] (К., 2004 р.). – К. : ВГЛ Обрії, 2004. – С. 70-71.

Шаблій О.І., Грицевич В.С. Матричний підхід до класифікації напрямків географії суспільства : зб. наук. праць. Т.4 [“Україна: географічні проблеми сталого розвитку”]. (К., 2004 р.). – К. : ВГЛ Обрії, 2004. – С. 151-153.

Карпінський Ю.О., Трюхан М.О., Лященко А.А., Шевченко В.О., Барановський В.Д., Грицевич В.С. Про результати наукових досліджень з визначення координат географічного центру території України / [Карпінський Ю.О., Трюхан М.О., Грицевич В.С. та ін.] // Вісник геодезії та картографії, № 2. К., 2004. – С. 66-69.

Грицевич В.С. Центрографічні дослідження України / В.С. Грицевич // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 368-370.

Грицевич В.С. Центрографія України: Історія і перспективи /В.С. Грицевич // Історія української географії, №8. – Тернопіль, 2003. – С. 115-119.

Грицевич В.С. Моделювання територіальних систем у суспільно-географічній науці /В.С. Грицевич // Вiсник ЛНУ ім. І.Франка. Серія : Географiя, № 29. – Львiв, 2003. – С. 8-12. – Ч.2

Грицевич В.С. Метод змістовних декомпозицій у математико-географічному вивченні територіальних суспільних комплексів : зб. наук. праць. Вип. 10 [“Географія і сучасність”] (К., 2003 р.). – К. : Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2003. – С. 40-47.

Грицевич В.С. Система теоретико-географічних понять при вивченні суспільного поділу праці в територіальних господарських комплексах /В.С. Грицевич // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів : НТШ, 2003. – С. 324-326. – Т. ХІ.

Грицевич В.С. Математико-географічна оцінка господарської спеціалізації регіону / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Географія, №1. – Тернопіль, 2003. – С. 72-76.

Грицевич В.С. Деякі аспекти трансформації агропромислових комплексів в умовах ринкових перетворень України /В.С. Грицевич // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення. – К : Стафед-2, 2002. – С. 121-122.

Грицевич В.С. Проект атласу Internet-індустрії України : зб. наук. праць [“Геоінформаційне картографування сьогодні”] (К., 2002 р.). – К. : Академперіодика, 2002. – С. 76.

Пат. 2001106866 А, Україна, МПК 7А01К67/02. Спосіб оптимізуючого відбору в популяціях молочної худоби / Бердичевський М.С., Грицевич В.С., Кузів М.І., Гнатюк С.І. ; заявл. 09.10.01 ; опубл. 17.09.02, Бюл. N 3.- 4 с.

Грицевич В.С. Про географічний центр України та її середину /В.С. Грицевич // Краєзнавство. Географія. Туризм. № 44 (289). – Тернопіль, 2002. – С. 12-13.

Грицевич В.С. Математико-картографічні підходи до аналітичної формалізації географічних комп’ютерних атласів : зб. наук. праць. Вип.8 [“Географія і сучасність”] (К., 2002 р.). – К. : Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2002. – С. 3-8.

Грицевич В.С. Математична географія: історія, сучасність, перспективи : зб. наук. праць, в 4-х т. [“Україна та глобальні процеси: географічний вимір”] (К., 2001 р.). – К. : Обрії, 2001. – С.27-28.

Пивовар О.А., Грицевич В.С. Національне господарство України через призму центрографічного аналізу : зб. наук. праць, в 4-х т. [“Україна та глобальні процеси: географічний вимір”] (К., 2001 р.). – К. : Обрії, 2001. – С. 95-98.

Бердичевський М.С., Грицевич В.С., Бердичевський О.М. Моніторинг параметрів генетичної мінливості та оптимізація селекційного процесу популяцій виду BOS в різних агроекосистемах України / Бердичевський М.С., Грицевич В.С., Бердичевський О.М. // Науково-технічні розробки Львівщини. – Львів : ЦНТЕІ, 2001. – С. 23-25.

Грицевич В.С. Математико-географічні підходи у краєзнавчих дослідженнях руху населення регіональної системи розселення /В.С. Грицевич // Історія української географії. Спеціальний випуск: Краєзнавство, №4. –Тернопіль, 2001. – С. 105-106.

Грицевич В.С. Багатовимірна таксономізація в суспільно-­географічних дослідженнях / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Географія, No1. ­ Тернопіль, 2001. ­ -С. 64­-67.

Грицевич В.С. Вiдтворювальний потенцiал трудових ресурсiв регiону (математико-географiчний аналiз на матерiалах Львiвської областi) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 “Економічна і соціальна географія” / В.С. Грицевич. – Львiв, 2000. – 20 с.

Грицевич В.С. Аналiз середовища життєдiяльностi та вiдтворення трудових ресурсiв Львiвської областi. Математико-географiчнi аспекти /В.С. Грицевич // Вiсник ЛДУ ім. І.Франка. Серія : Географiя, № 26. – Львів, 2000. – С.201-204.

Грицевич В.С. Культура / В. С. Грицевич // Навчально-краєзнавчий атлас Тернопільської області. – Львів : ВНТЛ, 2000. – С.19.

Грицевич В.С. Яворівський район в системі суспільно-екологічних відносин Львівщини /В.С. Грицевич // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на Розточчі. – Львів : Логос, 2000. – С.93-95.

Грицевич В.С. Проблеми розвитку математичної географії : зб. наук. праць [“Географічна наука та освіта в Україні”] (К., 2000 р.). – К., 2000. – С.33-34.

Грицевич В.С. Підходи до математико-географічного вивчення суспільно-географічного положення /В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2000. – С. 46-50.

Грицевич В.С. Територіальні індекси як засіб регіональних економіко-статистичних досліджень /В.С. Грицевич // Формування нової парадигми економічної освіти в Україні. – Львів, 2000. – С.156-158.

 

CURVATURE OF MOTOR TRANSPORT SPACE AS A CAUSE AND EFFECT OF ITS TRANSFORMATION

АВТОТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ З ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ТЕМАТИКИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

БАГАТОВИМІРНА ТАКСОНОМІЗАЦІЯ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ЇЇ КАРТОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ГЕОГРАФІЧНОГО ЦЕНТРА УКРАЇНИ

ГЕОГРАФІЯ ЛЮДИНИ (НАНОГЕОГРАФІЯ) ЯК НОВИЙ ПОГЛЯД НА СУСПІЛЬНУ ГЕОГРАФІЮ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ

ГЕОГРАФІЯ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ГЕОПРОСТОРОВІ ПОЄДНАННЯ СТОЛИЦЬ ДЕРЖАВ СВІТУ

ГОЛОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПІЗНАННЯ ДІЙСНОСТІ

ГОТЕЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЛЬВІВЩИНИ ТА ЇХНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІДПОВІДНОСТІ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА, ЯК СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИКЛИК XXI СТОЛІТТЯ

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ МЕРЕЖІ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

КАРТОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БАГАТОВИМІРНОЇ ТАКСОНОМІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

КОМПЛЕКСНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ТА РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

КРИВИЗНА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

КРИВИЗНА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕМОГРАФІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ РЕГІОНУ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ДЕМОГЕОГРАФІЇ

МЕТОДИ МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ

МЕТОДИ МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

МЕТОДИ МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДЕМОГЕОГРАФІЧНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ РЕҐІОНУ В СВІТЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

МІСЦЕ УКРАЇНИ В ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІЙ НАУЦІ

ОМЕЛЯН ТЕРЛЕЦЬКИЙ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КРУЇЗНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ПІДХОДИ ДО МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛІМАГІСТРАЛІ КАРПАТСЬКОГО РЕҐІОНУ УКРАЇНИ

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

СИСТЕМА ІЄРАРХІЧНИХ ФОРМ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

СТАТИСТИЧНІ ОЗНАКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИХИ ЇХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ

СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ У СВІТЛІ НАНОГЕОГРАФІЇ ГЕОПРОСТОРОВІ КОЛА ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ

СТРУКТУРНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ СВІТУ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ І ВАЖЛИВА СФЕРА ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЧАС СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СВІТЛІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ДУГА СТОЛИЦЬ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ З УЧАСТЮ УКРАЇНИ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІЗНАННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МІГРАЦІЙ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ МІЖ МІСТОМ І СЕЛОМ

ТОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ НАВКОЛО МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТОПОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РЕСУРСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ В РЕГІОНІ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАВИЛА ЦІПФА ДЛЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО АТЛАСНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ РУХУ НАСЕЛЕННЯ

Grytsevych V.S. Curvature of motor transport space as a cause and effect of its transformation / Grytsevych V.S. // Київський географічний щорічник. –Вип. 8. 2013. –К.: КВ УГТ, 2013. –С.213­-217.

Грицевич В.С. Туристична діяльність готельних закладів: ресурсно­ функціональний підхід до геоінформаційного моніторингу в регіоні / В.С.Грицевич // Вісник Львівського ун­ту. Серія геогр. 2013. Вип. 43. –С.170­-175.

Грицевич В.С. Інформатизація суспільства, як соціально-­географічний виклик XXI століття / В.С. Грицевич // Соціально-­географічні виклики у Східно­центральній Європі у XXI столітті. Збірник матеріалів міжнародної географічної конференції. –Берегово: Поліграфцентр “Ліра”, 2012. –С.276-­280.

Грицевич В.С., Подвірна Х.Є. Готельні заклади Львівщини та їхня діяльність на прикладі міжнародного туризму / В.С.Грицевич, Х.Є.Подвірна // Часопис соціально-­економічної географії. ­Вип. 12(1). ­Харків, 2012. ­С.97-­101.

Грицевич В.С. Функціонально-­територіальний підхід до атласного картографування руху населення / В.С.Грицевич // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Зб. матеріалів V всеукраїнської науково-­практичної конференції “Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору”. –К.: ДНВП “Картографія”, 2012. – С.42-­44.

Грицевич В.С. Географія людини в інформаційному суспільстві / В.С. Грицевич // Матеріали міжнар. наук.­практ. конф. “Регіон­-2011: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: РВВ Харківського національного ун­ту ім. В.Н.Каразіна, 2011. –С.21-­23.

Грицевич В.С. Методи математико-­географічного моделювання територіальної мобільності населення / В.С. Грицевич // Часопис соціально­ економічної географії. ­Вип. 10(1). ­Харків, 2011. ­С.53-­57.

Грицевич В.С. Тополого­-географічний аналіз регіонального устрою України / В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, No2. – Тернопіль, 2011. – С. 60–66.

Грицевич В.С. Методичні основи вивчення демографічної самоорганізації регіону в світлі інтелектуального аналізу даних: зб. наук. праць [“Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”] (Херсон, 2011 р). – Херсон, 2011. ­ С. 88-­96.

Грицевич В.С. Сеньчук Х.В. Кривизна автотранспортного простору Карпатського регіону України / В.С. Грицевич, Х.В. Сеньчук // Часопис соціально-­економічної географії. ­Вип. 10(1). ­Харків, 2011. ­С.122-­127.

Грицевич В.С. Головні категорії та поняття суспільно-­географічного пізнання дійсності / В. Грицевич // Часопис соціально­економічної географії, No9(2). ­ Харків, 2010. ­ -С.19-24.

Грицевич В.С. Система ієрархічних форм геопросторової організації територіальних суспільних комплексів /В.С. Грицевич // Часопис соціально­ економічної географії, No 6(1). ­ Харків, 2009. ­ -С.55­-61.

Грицевич В.С. Узагальнення правила Ціпфа для суспільно­-географічних досліджень / В.С. Грицевич // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, No1. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2008. – С. 78­-83.

Грицевич В.С. Сучасна інформаційна діяльність у світлі суспільно­ географічних досліджень / В.С. Грицевич // Часопис соціально­економічної географії, No5(2). ­ Харків, 2008. ­ -С. 40-­45.

Грицевич В.С. Моделювання територіальних систем у суспільно­ географічній науці /В.С. Грицевич // Вiсник ЛНУ ім. І.Франка. Серія : Географiя, No 29. ­ Ч.2 ­ Львiв, 2003. ­ С. 8-­12.

Грицевич В.С. Підходи до математико­-географічного вивчення суспільно­-географічного положення /В.С. Грицевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Географія, No2. ­ Тернопіль, 2000. ­ -С. 46-­50.

АВТОТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, Володимир ГРИЦЕВИЧ, Христина СЕНЬЧУК

БАГАТОВИМІРНА ТАКСОНОМІЗАЦІЯ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ЇЇ КАРТОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

КАРТОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БАГАТОВИМІРНОЇ ТАКСОНОМІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

КРИВИЗНА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Володимир ГРИЦЕВИЧ, Христина СЕНЬЧУК

МЕТОДИ МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ

ОМЕЛЯН ТЕРЛЕЦЬКИЙ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ, Володимир Грицевич, Антоніна Дубчева

ПОЛІМАГІСТРАЛІ КАРПАТСЬКОГО РЕҐІОНУ УКРАЇНИ, Володимир ГРИЦЕВИЧ, Христина СЕНЬЧУК

СТАТИСТИЧНІ ОЗНАКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЇХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ

СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ У СВІТЛІ НАНОГЕОГРАФІЇ: ГЕОПРОСТОРОВІ КОЛА ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЧАС СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

ТОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ НАВКОЛО МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Грицевич В.С., Сеньчук Х.В.

Біографія

Народився 17 травня 1955 року у м. Збараж Тернопільської області в родині педагогів. Закінчив із золотою медаллю середню школу в м. Чорткові і заочну фізико-­математичну школу при Київському державному університеті (1972), а через п’ять років (1977) – з відзнакою факультет прикладної математики і механіки Львівського державного університету імені Івана Франка. Неодноразово був у числі переможців всеукраїнських учнівських і студентських олімпіад. Залишений для роботи у Львівському університеті. Працював завідувачем міжфакультетської комп’ютерної лабораторії, науковим співробітником науково-­дослідної лабораторії, викладачем. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Відтворювальний потенціал трудових ресурсів реґіону (математико-­географічний аналіз на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник – проф. О. Шаблій). З 2002 р. на посаді доцента. Викладає навчальні дисципліни: “Статистичні методи в суспільній географії”, “Математичні методи в суспільній географії”, “Комп’ютерне картографування”, “Географія комунікацій”. Плідно керує студентською науковою роботою. Був науковим керівником більше сорока дипломних і маґістерських робіт, 15 з них відзначені державною екзаменаційною комісією. Під керівництвом доц. Грицевича В.С. та у співавторстві з ним студенти зробили 30 наукових публікацій. Четверо дипломників стали кандидатами географічних наук (в т. ч. Х.Є. Подвірна та М.І. Сеньків ­ під керівництвом доц. Грицевича В.С.). Співавтор визначення Географічного Центру України. Співавтор Комплексного Атласа м. Львова. Автор ідеї кількісної оцінки суспільно-­географічного положення. Автор закону динаміки населення в регіональній мережі поселень. Автор ідеї наногео­графічного напрямку в суспільно-­географічній науці. Автор аналітичних моделей ієрархічних форм територіального устрою. Автор ідеї визначення кривизни транспортного простору. Автор ідеї геопросторових поєднань столиць держав світу.

Проекти

1991–1996 рр. Науково-дослідна тема “Методи оперативного комп’ютерного моніто­рингу географо-екологічної ситуації в реґіоні” (керівник проф. О.І. Шаблій, відповідальний виконавець доц. М.З. Мальський).

1996–1997 рр. Науково-дослідна тема “Теоретичні та науково-методичні основи комп’ютерного атласного картографування з метою створення навчально-методичних комплексів для вищої і середньої школи” (керівник проф. О.І.Шаблій, відповідальний виконавець асист. В.С.Грицевич).

1997–1999 рр. Науково-дослідна тема “Дослідження виснаження трудового потенціалу реґіону” (керівник проф. О.І.Шаблій, відповідальний виконавець доц. Л.Т. Шевчук).

 

Нагороди

Тричі нагород­жений «Подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка» за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!