Горішний Павло Михайлович

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-43-02, 032-2394-598.

Електронна пошта: Pavlo.Horishnyy@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

-морфологічний аналіз рельєфу (морфографія і морфометрія рельєфу, морфологічне картографування)

-прикладна геоморфологія (антропогенний рельєф, аналіз рельєфу для потреб рекреації, сільського господарства і містобудування).

Курси

Вибрані публікації

Горішний П., Пекар М. Асиметрія схилів долин північної частини Бистрицько-Тлумацького межиріччя.

Горішний П. Геоморфологічна будова Розвадівського кар’єру/ П. Горішний // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2016. – Вип. 1(6). – С. 66-75.

Байрак Г. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навч-метод.посібн. для студ. геогр. ф-тів. Видання друге виправлене і доповнене/ Г. Байрак, Р. Гнатюк, П. Горішний, Я. Хомин  – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 86 с

Горішний П. Горизонтальні деформації нижньої течії русла р. Стрий у 1896-2006 рр. / П. Горішний // Проблеми геоморфології  і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 68-74.

ГорішнийП. Рельєфні ситуації i планувальні структури населених пунктів Розточчя Горішний П., Крет М.  – Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2013. – Вип. 41. –  С. 99-108.

Горішний П. Рельєфні ситуації i планувальні структури населених пунктів Розточчя /П. Горішний, М. Крет  – Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2013. – Вип. 41. –  С. 99-108.

Горішний П. М. Навчальна програма, практичні і самостійні завдання з курсу «Ерозіознавство» для студентів географічного факультету

Горішний П. Асиметрія схилів долин північної частини Бистрицько-Тлумацького межиріччя / П. Горішний, М. Пекар // Проблеми геоморфології  і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 227-235.

Горішний П. Аналіз зв’язків рельєфних ситуацій і планувальних структур міста Львова / П. Горішний // Україна: географія цілей і можливостей. Зб. наук. праць. – Т.1 – К.: ФОП «Лисенко М.М.» 2012. – С.76-78.

Горішний П. Морфологія кар’єрних техноформ (на прикладі Львівської області) / П. Горішний //Фізична географія і геоморфологія. – 2010. – Вип. 1 (58).

Горішний П. Морфологічна складність рельєфу: підходи до вирішення проблеми/ П.Горішний // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр.  2009. Вип. 36. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.

Байрак Г. Практикум з геоморфології: навч.-метод. посібник/ Г.Байрак, Р. Гнатюк, П.Горішний//  Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2008. – 74 с.

Горішний П. Морфологічний аналіз верхніх і схилових субгори­зон­­тальних поверхонь Опілля (район Перемишлян)/ П. Горішний// Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2006.  С. 99-109.

Горішний П. Історія і сучасний стан досліджень морфології рельєфу/ П. Горішний // Історія української географії. – Вип.12. ­ 2005. ­– Тернопіль. С. 75-82.

Горішний П. Морфологічний аналіз рельєфу північної прикрайової частини Опілля/ П.Горішний // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. Вип. 30. – 2004. С. 87-91.

ГорішнийП. До аналізу елементної структури морфології рельєфу)/ П. Горішний // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр.  Вип. 28. Львів. – 2001. С. 79-83.

Біографія

Народився у Львові. Навчався у СШ №8. У 1986 році вступив на географічний факультет Львівського університету. У 1991 році закінчив навчання на кафедрі геоморфології, отримав диплом за спеціальністю «Географ. Викладач». У 1991-93 – інженер НДЛ-51 кафедри геоморфології. У 1993-1996 рр. навчався в аспірантурі. У 1997-99 рр. молодший науковий співробітник НДЛ-51. У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфологічний аналіз рельєфу для інженерних потреб (на прикладі Західного Поділля)» (науковий керівник – проф. Кравчук Я.С.). 2000-01 асистент кафедри геоморфології і палеогеографії, з 2001 доцент. У 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри геоморфології і палеогеографії. У 2005-2011 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Львівському національному університеті. Відповідальний секретар збірника наукових праць “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”.

Проекти

Стажувався в університеті Граца (Австрія, 2008).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!