Хомин Ярослав Богданович

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

  • стаціонарні та експериментальні дослідження процесів сучасного рельєфоутворення картографічного дослідження
  • моделювання структурної організації річкових систем

Курси

Вибрані публікації

Хомин Я. Структурні та ентропійні показники річкових систем Закарпаття // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 234-247.

Практикум з курсу “Геоморфологія”. Навчально-методичний посібник. /Байрак Р.С., Гнатюк Р.М., Горішний П.М., Хомин Я.Б. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –  95 с.

Величина та динаміка суммарного стоку наносів у різнопорядкових річкових системах бассейну р. Боржава . // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць (присвячений 100-річчю від дня народження засновника кафедри геоморфології і палеогеографії професора Петра Цися). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 165-172.

Структурні особливості річкових систем Закарпаття. / Географічна наука і практика:    виклики епохи. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. (м.Львів, 16-18 травня 2013 р.) – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –  С. 169-174.

Зінько Ю. Геоконсерваційна оцінка та організаційно-територіальне планування геопарку “Вулканічні Карпати” / Ю. Зінько, Я. Кравчук, Я. Хомин, Т. Петрик, О. Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 258–273.

Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.

Хомин Я. Вплив рельєфу на розвиток та поширення денудаційних процесів на південнно-західному макросхилі Українських Карпат / Я. Хомин // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 384–293.

Вплив рельєфу на розвиток та поширення денудаційних процесів на південнно-західному макросхилі Українських Карпат. Збірник наукових праць “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012, с.384 – 293.

Кравчук Я. Рельєф Вулканічного пасма Українських Карпат : монографія / Я. Кравчук, Я. Хомин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 189 с.

Біографія

Народився 25. III. 1958р. у с.Явче Рогатинського району Івано-Франківської області. Закінчив географічний факультет львівського університету (1980); 1980-86 інженер лабораторії; 1986-95 асистент кафедри геоморфології; 1994-96 відповідальний секретар приймальної комісії; співавтор унівської програми “ Талановиті діти села”. Наукові інтереси: стаціонарні та експериментальні дослідження процесів сучасного рельєфоутворення, картографічного дослідження та моделювання структурної організації річкових систем. Близько 30 наукових праць, зокрема:
Стационарные исследования динамики денудационных процессов на юго-западных склонах Украинских Карпат (1992), Ланшафтно-гидрологический анализ территории (1992), Ocena wspolczesnyh procesuw geomorfologcznyh na przykladzie poludniowo – zachodnich stokow Karpat Ukrainskich (1997). Член спеціалізованої ради з захисту дисертацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!