Гаськевич Володимир Георгійович

Посада: професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-20

Електронна пошта: Volodymyr.Haskevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • Ґрунтознавство
  • Деградація і охорона ґрунтів
  • Структура ґрунтового покриву

Курси

Публікації

Гаськевич В. Г. Торфові ґрунти Малого Полісся: монографія / М. В. Нецик, В. Г. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 198 с.

Гаськевич В. Г. Національний природний парк “Гуцульщина”: монографія / В. В. Прокопчук, Ю. П. Стефурак, В. П. Брусак, В. Г. Гаськевич та ін. – Львів: НФ “Карти і Атласи”, 2013. – 408 с. + 40 іл.

Гаськевич В. Г. Путівник польової екскурсії учасників Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного ґрунтознавства” (19-21 вересня 2013 р., м. Львів) / В. Г. Гаськевич, А. А. Кирильчук, Т. С. Ямелинець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 58 с.

Гаськевич В. Характеристика структури ґрунтового покриву Пасмового Побужжя /В. Гаськевич, О. Гаськевич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Випуск 44. – С. 62-70.

Гаськевич В. Типологія деградаційних ґрунтових процесів / В. Гаськевич // Ґенеза, географія, та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць Міжнар. наукової конф. “Актуальні проблеми генетичного, географічного, істо-ричного та екологічного ґрунтознавства” – (Львів, 19-21 вересня 2013 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 4. – С. 19-32.

Гаськевич В. Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-Сянської верховини /В. Гаськевич, В. Блистів, Г. Скільська. – Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2012. – Випуск 40. –Ч. 1.– С. 169-184.

Гаськевич В. Сірі лісові ґрунти Опілля: монографія / Н. Павлюк, В. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 322 с.

Гаськевич В. Пірогенна деградація ґрунтів Малого Полісся: ґрунтово-екологічні та соціально-економічні аспекти / В. Гаськевич, М. Нецик // Вісник Львів. у-ту. Серія географічна. – 2008. – Вип. 35. – С. 49-57.

Гаськевич В. Г. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся: монографія / В. Г. Гаськевич,
С. П. Позняк. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 256 с.

Гаськевич В. Г. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація: монографія / М. І. Пшевлоцький, В. Г. Гаськевич. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. -180 с.

Біографія

Народився 12 грудня 1955 року у с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської області. У 1973 році після закінчення Білокриницької середньої школи постив на перший курс географічного факультету, на кафедру геоморфології Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1978 році, отримав диплом за спеціальністю “Географ, геоморфолог. Викладач”. Після закінчення університету згідно розподілу молодих спеціалістів був зарахований на посаду інженера НДС Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1988 року – молодший науковий співробітник, а з 1992 року – науковий співробітник НДЛ-50 НДЧ Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Зміна властивостей ґрунтів Малого Полісся під впливом осушення” (науковий керівник – проф. Позняк С. П.). З 2000 року асистент кафедри географії ґрунтів, з 2003 року – доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему “Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації ґрунтів Малого Полісся” (науковий консультант – проф. Позняк С. П.). З 2011 року – професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. Опублікував понад 150 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!