Філь Марія Іванівна

Посада: доцент кафедри туризму, кандидат технічних наук (за сумісництвом)

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Наукові інтереси

  • інноваційні технології ресторанного господарства;
  • використання та виготовлення традиційної і нетрадиційної сировини у ресторанному бізнесі.

Публікації

Статті:

Родак О. Я. Дослідження можливостей використання хурми для поліпшення споживних властивостей гарбузової пасти / Родак О. Я., Філь М. І. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2012. – № 1/2. – С. 19–21.

Родак О. Я. Дослідження можливості використання гарбузового порошку в технології бісквітів / Родак О. Я. // Продукты & ингредиенты. – 2012. – № 4. – С. 16–17.

Филь М. И. История и особенности приготов ления вареников в кухнях различньїх стран / Филь М. И. // Пишевые технологии и оборудование. – 2013. – № 11/12. – С. 1–4.

Филь М. И. Львовские кондитерские шедевры для гостинично- ресторанного бизнесса  / Филь М. И. // Отельер & Ресторатор. – 2013. –  № 6(38). – С. 72–73.

Филь М. И. Усовершенствование технологии пресного теста для вареников / Филь М. И. // Пищевые технологии и оборудование. – 2013. – № 10. – С. 16–17.

Філь М. І. Безпечність нового бісквітного рулету / Філь М. І. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. – № 1(109). – С. 17–19.

Філь М. І. Напрями поліпшення споживчих властивостей бісквітних рулетів / Філь М. І. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. – № 10(107). – С. 7–9.

Філь М. І. Технологія виготовлення гарбузових піджарок, цукатів і порошків / Філь М. І. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. – № 11(108). – С. 5–7.

Родак О. Я. Сучасні напрямки поліпшення харчової та біологічної цінності спредів / Родак О. Я., Філь М. І. // Обладнання та технології харчових виробництв : зб. наук. пр. Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 30. – С. 263–267.

Филь М. И. Использование новой рыбной продукции в заведеннях ресторанного хазяйства / Филь М. И., Сирохман И. В. // Пищевые технологии и оборудование. – 2014. – № 1(54). – С. 2–4.

Филь М. И. Поиск нетрадиционных растительных масел для улучшения биологической ценности спредов / Филь М. И., Родак О. Я. // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2014. – Vol. 2, N – P. 124–125.

Fil M. Value of processed plant material in the technology of ice cream / Maria Fil, Alexandra Rodak // Department of cooking and baking, Faculty of Technology, University of cooking in Nitra. – Nitra, 2014. – Р. 62–68.

Склад мармеладу : патент МПК А 23 Б 1/06 / Григорєва О. В., Ян Бриндза, Климеяко С. В., Філь М. І. –  № и 2015 00995; заявл. 09.02.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.

Філь М. І. Страдчанська печера Яворівщини – як об’єкт релігійного туризму / Філь М. І., Холявка В. З., Коропецька Т. О. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали ювіл. X Міжнар. наук. конф. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 422–425.

Філь М. І. Регіональні аспекти розвитку туристично- рекреаційного комплексу на Яворівщині / Філь М. І., Коропецька Т. О. // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Економіка .- Ужгород, 2016. – С.  169–176.

Родак О. Оцінка антиоксидантних властивостей екстрактів на основі місцевої лікарсько-технічної сировини / Родак О., Філь М. І. // Proceedings of scientific works. – Nitra, 2016. – P. 385–390.

Родак О. Я. Розроблення рибних пресервів підвищеної біологічної цінності / Родак О. Я., Філь М. І. // Науковий вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнології імені С. 3. Ґжицького. Серія: Харчові технології. – Львів, 2016. – Т. 18, № 2. – С. 79–82. (IndexCopernicus).

Рудавська М. В. Новітні технології напоїв оздоровчого спрямування для ресторанного бізнесу / Рудавська М. В., Філь М. І. //  Молодий вчений. – 2016. – № 10(37). – С. 27–31. (ВАКРІНЦ, IndexCopernicus).

Філь М. І. Інноваційний підхід у технології фруктового мармеладу / М. І. Філь, О. Я. Михайлюк / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького / серія «Харчові технології»  ”Том 19 № 75.- Львів.- С.55-59    ISSN 2519-268X print ISSN 2518–1327 online

Філь М. І. Стан та перспективи розміщення готельних закладів
у Львівській області, за 2016 рік  / М. І. Філь, В. З. Холявка, Т. О. Коропецька / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 2017, т 19, № 81.- Львів.- С. 45-48.

 

Біографія

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.15 «Товарознавство», на тему «Формування якості гарбузових напівфабрикатів і готових бісквітних напівфабрикатів з їх використанням».

У 2015 році отримала диплом доцента кафедри «Харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу».

Загальний стаж роботи – 20 років; педагогічний – 10 років.

Нагороди

За весь період опубліковано понад 100 друкованих праць, із них є в наукометричних базах;  в тому числі іноземні;  одержано  10 патентів  України на корисну модель.

Співавтор посібника з грифом МОН України «Кухні народів світу», а також співавтор посібника «Технологія приготування страв і харчових продуктів із риби і морепродуктів».

 

Перебувала у 2008/2010 рр. на стажуванні за кордоном у Словацькому аграрному університеті у м. Нітра де отримала за успішність 4 міжнародних сертифікати:

  • Makroskopicka obrazova analyza rastlinnych objektov;
  • Senzoricka analyza potravin;
  • Metodologia pripravy a realizacie medzinarodnych projektov;
  • Klasifikacia a katalogizacia genetickych zdrojov a ich produktov.

 

  • Член міжнародної мережі «AgroBio Net».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!