Дмитрук Роман Ярославович

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Електронна пошта: Roman.Dmytruk@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • палеогеографія
  • палеонтологія
  • геоморфологія

Курси

Вибрані публікації

Дмитрук Р. Я. Нижньоплейстоценова фауна молюсків розрізу “Скала-Подільська”/ Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. // Проблеми обґрунтування регіональних стратонів фанерозою України: Матеріали ХХХVІІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Київ, 7-9 вересня 2016 року). – К., 2016. –  С. 101-103.

Богугуцький А. Лесовий покрив Тернопільського палеолітичного осередку / Богуцький А., Ланчонт М., Дмитрук Р. і ін. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 19-21.

Дмитрук Р. Малакологічні дослілдження палеолітичних пам’яток Великий Глибочок І, Пронятин, Ігровиця / Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 29-31.

Дмитрук Р. Малакофауна лесового розрізу Волочиськ (Хмельниччина) / Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 36-38.

Богуцький А. Леси і палеоліт Поділля: наукова екскурсія / Богуцький А., Ланчонт М. Дмитрук Р. і ін. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). Львів, 2015. – С. 79-84.

Дмитрук Р.Палеогеографічніумовиформуваннявідкладівіз плейстоценовою малакофауноюрозрізуМеджибіж (Хмельниччина) / Гожик П., Богуцький А., Дмитрук Р. і ін. // Меджибіж і проблемививченнянижньогопалеоліту. – Меджибіж-Хмельницький- Київ, 2014., Ч.2. – С. 79-83.

Dmytruk R.MolluscsandostracodsofthePleistocensiteloessdepositsintheHalychsite (WesternUkraine) andtheirsignificanceforpaleoenvironmentalreconstructions / Alexandrowicz W.P., Lanczont M., Boguckyj A.B., Kulesza P., Dmytruk R. //- Quaternary Science Rewiews.- 105 (2014). – P. 162-180

Dmytruk R. Molluscs in Eemian-Vistulian deposits of the Kolodiiv section, Ukraine (East Carpathian Foreland) and their palaeoecological interpretation / Geological Quarterly. – 51 (2), 2014.– P. 173–178

Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. Методи дослідження четвертинних відкладів: Навч. –метод. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 177 с.

Шацькепоозер’я: характеристика абіотичних і біотичнихкомпонентіекосистем/За ред. Й.В. Царика. – Львів: Євросвіт, 2008. – 216 с.

Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем/За ред. Й.В. Царика. – Львів: Євросвіт, 2008. – 216 с.

Dmytruk R.MalakofaunalessowNaddniestrahalickego/ Alexandrowicz W.P., Boguckyj A., Dmytruk R., Lanczont M. // StudiaGeologicaPolonica.LessyipaleolitNaddniestrzahalickego (Ukraina). – Vol. 119. – Krakow, 2002. – S. 253–290.

Біографія

Народився 6 грудня 1975 року в м. Калуш Івано-Франківської області. В 1992 році закінчив СШ№5 в Калуші. В цьому ж році вступив на географічний факультет ЛДУ імені Івана Франка, який закінчив в 1997 році з відзнакою. З 1997 по 2000 роки навчався в аспірантурі цього ж вузу на географічному факультеті. У 2001 році захистив кандидатську дисерацію за тему “Палеогеографічні умови верхньоплейстоценового лесонагромадження Волино-Поділля (за даними малакофауни)”. З 2001 року працює на кафедрі геооморфологіїі палеогеогреографії, спочатку – асистентом, а з 2004 – доцентом. Автор понад 70-ти наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!