Дмитрук Роман Ярославович

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Електронна пошта: Roman.Dmytruk@lnu.edu.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • палеогеографія
  • палеонтологія
  • геоморфологія

Курси

Вибрані публікації

Монграфії і посібники

Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум: навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 138 с. – ISBN 978-617-10-0452-8.

Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. Методи дослідження четвертинних відкладів: Навч. –метод. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 177 с.

Статті та матеріали конференцій

Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Перигляціальний алювій у долині Дністра // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 37–38.

Богуцький А., Гожик П., Ланчонт М., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Залеський І. Роль польових українсько-польських семінарів у вивченні льодовикового комплексу України та Польщі // XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej NizinyPodlaskiej”: Materiały konferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5lipca 2018 ). – 2018. – S. 11–12.

Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Перигляціальний алювій у долині Дністра // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 37–38.

Дмитрук Р. Палеогеографічні умови формування лесово-ґрунтової серії (MIS 4-2) опорного розрізу Волочиськ (Подільська височина) / Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б., Томенюк О.М. // 40 років Палеонтологічному товариству України: Матеріали ХХХVIII сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Канів, 23-26 травня 2017 року).  – К., 2017. – С. 157-158.

Богуцький А. Б. Шляхами геологічного минулого каньйонного Придністер’я/ Богуцький А.Б., Томенюк О.М., Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я. Бомбель М. // Наукові засади природоохоронного менеджемнту екосистем Каньйонового Придністров’я: Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 170-ії річниці публікації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону (14-15 вересня 2017 року, м.Заліщики, Тернопіська обл., Україна). – Чернівці: Друк Арт, 2017. –  С. 51-53.

. Łanczont M. Ślady pobytu lądolodu i plejstoceńskie markery stratygraficzne na Wschodnim Przedkarpaciu (Ukraina) / M. Łanczont, A. Bogucki, A. Yacyshyn, S. Terpiłowski, A. Orłowska, B. Hołub, P. Mroczek, P. Zieliński, M. Komar, B. Woronko, P. Kulesza, R. Dmytruk // XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski “Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej” (4–8 września 2017 r.). – P. 57.

Богуцький А. Розріз Солонське і перспективи пізнання поверхні Лоєвої / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип. – С. 54–66.

Яцишин А. Лесові покриви на терасах нижньої течії Свічі / А. Яцишин, А. Богуцький, Р. Дмитрук, О. Томенюк, М. Ланчонт, Т. Мадейська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип. – С. 412–426.

Дмитрук Р. Я. Нижньоплейстоценова фауна молюсків розрізу “Скала-Подільська”/ Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. // Проблеми обґрунтування регіональних стратонів фанерозою України: Матеріали ХХХVІІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Київ, 7-9 вересня 2016 року). – К., 2016. –  С. 101-103.

Богугуцький А. Лесовий покрив Тернопільського палеолітичного осередку / Богуцький А., Ланчонт М., Дмитрук Р. і ін. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 19-21.

Дмитрук Р. Малакологічні дослілдження палеолітичних пам’яток Великий Глибочок І, Пронятин, Ігровиця / Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 29-31.

Дмитрук Р. Малакофауна лесового розрізу Волочиськ (Хмельниччина) / Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 36-38.

Богуцький А. Леси і палеоліт Поділля: наукова екскурсія / Богуцький А., Ланчонт М. Дмитрук Р. і ін. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). Львів, 2015. – С. 79-84.

Дмитрук Р. Малакологічні дослілдження палеолітичних пам’яток Великий Глибочок І, Пронятин, Ігровиця / Дмитрук Р., Богуцький А., Томенюк О. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 29-31.

Богугуцький А. Лесовий покрив Тернопільського палеолітичного осередку / Богуцький А., Ланчонт М., Дмитрук Р. і ін. // Леси і палеоліт Поділля: тези доповідей ХІХ українсько-польського семінару (Тернопіль, 23-27 серпня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 19-21.

Дмитрук Р.Палеогеографічні умови формування відкладівіз плейстоценовою малакофауною розрізу Меджибіж (Хмельниччина) / Гожик П., Богуцький А., Дмитрук Р. і ін. // Меджибіж і проблемививченнянижньогопалеоліту. – Меджибіж-Хмельницький- Київ, 2014., Ч.2. – С. 79-83.

БогугуцькийА. Геотуристичний потенціал каньйонів Середнього Дністра і його лівих подільських приток / Богуцький А., Дмитрук Р., Томенюк О. і ін. // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11–12 вересня 2014 р., м. Заліщики). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 22–26.

Alexandrowicz W.P. Molluscs and ostracods of the Pleistocene loess deposits in the Halych site (Western Ukraine) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions / Alexandrowicz W.P., Łanczont M., Boguckyj A.B., Kulesza P., Dmytruk R. // Quaternary Science Reviews 105 (2014). – P. 162-180

Dmytruk R.MolluscsandostracodsofthePleistocensiteloessdepositsintheHalychsite (WesternUkraine) andtheirsignificanceforpaleoenvironmentalreconstructions / Alexandrowicz W.P., Lanczont M., Boguckyj A.B., Kulesza P., Dmytruk R. //- Quaternary Science Rewiews.- 105 (2014). – P. 162-180

Dmytruk R. Molluscs in Eemian-Vistulian deposits of the Kolodiiv section, Ukraine (East Carpathian Foreland) and their palaeoecological interpretation / Geological Quarterly. – 51 (2), 2014.– P. 173–178

Богуцький А. Терасовий комплекс Дністра в районі с. Довге на Івано-Франківщині як геотуристичний об’єкт / Богуцький А., Ланчонт М., Дмитрук Р. і ін. // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць (присвячений 100-річчю від дня народження засновника кафедри геоморфології і палеогеографії професора Петра Цися). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –С. 180–186.

Гожик П. Палеогеографічні умови формування відкладів із плейстоценовою малакофауною розрізу Меджибіж (Хмельниччина) / Гожик П., Богуцький А., Дмитрук Р. і ін. // Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту. – Меджибіж-Хмельницький- Київ, 2013. – С. 2-10.

Богуцький А. Стан та проблеми дослідження плейстоценових відкладів заходу України / А. Богуцький, М. Ланчонт, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк // Географічна наука і практика: виклики епохи : Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16–18 травня 2013 р.). У 3 томах. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Т. 2. – С. 162–165.

Богуцький А. Головні генетичні типи плейстоценових відкладів рівнинної частини заходу України / А. Богуцький, П. Волошин, М. Ланчонт, О. Томенюк, Р. Дмитрук, А. Яцишин // Географічна наука і практика: виклики епохи : Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16–18 травня 2013 р.). У 3 томах. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Т. 2. – С. 218–221.

Богуцький А. До проблеми “леси і палеоліт” / А.Богуцький, О. Ситник, М. Ланчонт, Т. Мадейська, О. Томенюк, Р. Дмитрук, А. Яцишин // Лесовий покрив Північного Причорномор’я : збірн. наук. праць (до ХVІІІ українсько-польського семінару. Роксолани 8–13 вересня 2013 р.). – Люблін : KARTPOL s.c. Lublin, 2013. – С. 221–224.

Богуцький А. Роздуми про головні проблеми вивчення лесово-ґрунтової серії / А. Богуцький, М. Ланчонт, П. Волошин, О. Томенюк, А. Яцишин, Р. Дмитрук // Лесовий покрив Північного Причорномор’я : збірн. наук. праць (до ХVІІІ українсько-польського семінару. Роксолани 8–13 вересня 2013 р.). – Люблін : KARTPOL s.c. Lublin, 2013. – С. 157–161.

 

Богуцький А. Проблемні питання вивчення плейстоцену рівнинної частини заходу України і перспективи наукової співпраці між Львівським і Варшавським університетами / А. Богуцький, П. Волошин, А. Яцишин, О. Томенюк, Р. Дмитрук / Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie – geologiczne peregrynacje. Polsko-Ukraińska Sesja Naukowa. Warszawa–Bocheniec, 15–19paźdernika – 2013. – S. 9–14.

Terpiłowski S. Osady glacigeniczne maksymalnego nasunięcia lądolodu skandynawskiego na Ukraińskim Podkarpaciu: aspekt paleośrodowiskowy i stratygraficzny / S. Terpiłowski, A. Godlewska, M. Łanczont, A. Bogucki, B. Hołub, A. Jacyszyn, R. Dmytruk, J. Kusiak, P. Mroczek, P. Zieliński, B. Woronko // XX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski “Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych”, Lasocin, 2–6.09.2013 r. – Warszawa, 2013. – S. 86–87.

 

Дмитрук Р.Я. Особливасті малакофауни делювіально-соліфлюкційних горизонтів Галицького Придністер’я / Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б., Яцишин А.М. // Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойськи відкладі:. Матеріали ХХХIV сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Дніпропетровськ, 28-31 травня 2012 року). – К., 2012. – С. 129-130.

Богуцький А.Б. До проблеми “леси і тераси” / А. Богуцький, М. Ланчонт, Т. Мадейська, О. Томенюк, А. Яцишин, Р. Дмитрук, Я. Кусяк, С. Федорович // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 р.). – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 115–124.

Богуцький А.Б. ЄзупільVII–IX – нові розрізи плейстоценових відкладів Галицького Придністер’я / А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Ситник, Т. Мадейська, О. Томенюк, Я. Кусяк, А. Яцишин, Р. Дмитрук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 р.). – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 104–114.

Богуцький А.Б. Високі тераси Дністра в околицях с.Довге на Івано-Франківщині / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк, Д. Завалій, М. Ланчонт // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2012. – Вип. 40. – Ч. І. – С. 123–131.

Богуцький А.Б. Про покривні лесово-ґрунтові товщі на терасах Передкарпаття і Придністерського Поділля та алювіальне походження лесів / А.Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк, П. Волошин, М. Ланчонт // Фізична географія і геоморфологія. – Київ, 2011. – Вип. 3 (64). – С. 144–153.

Дмитрук Р.Я. Опорний розріз Слохині: льодовикові відклади, тераси, лесові покриви, палеоліт / А. Богуцький, М. Ланчонт, А. Яцишин, Р. Дмитрук, П. Зелінський // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15-18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 97-105.

Дмитрук Р.Я. Опорний розріз Дубрівка: льодовиковий комплекс, лесовий покрив, дольодовикові відклади / А. Богуцький, М. Ланчонт, А. Яцишин, Р. Дмитрук, П. Зелінський, С. Терпіловський, А. Годлевська, Я. Кусяк, П. Мрочек // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15-18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 87-96.

Дмитрук Р.Я. Опорний розріз Кружики на Дністрі: співвідношення алювіальних, льодовикових і покривних товщ плейстоцену / А. Богуцький, М. Ланчонт,А. Яцишин, Р. Дмитрук, П. Зелінський, А. Годлевська, С. Терпіловський, П. Мрочек // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15-18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 79-86.

Дмитрук Р.Я. Опорний розріз Торгановичі 2: рівень Лоєвої, лесові покриви, поховані ґрунти / А. Богуцький, М. Ланчонт, А.Яцишин, Р. Дмитрук, П. Зелінський, С. Терпіловський, Я. Кусяк, П. Мрочек, А. Годлевська // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15-18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 69-78.

Дмитрук Р.Я. Опорний розріз Торгановичі 1: рівень Лоєвої, озерно-льодовикові відклади, морена, леси / А. Богуцький, М. Ланчонт, А. Яцишин, Р. Дмитрук, П. Зелінський, С. Терпіловський, Я. Кусяк, П. Мрочек, А. Годлевська // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15-18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 62-68.

Дмитрук Р.Я. Геологічна будова дочетвертинних відкладів північно-західної частини Українського Передкарпаття / А. Яцишин, А. Богуцький, М. Бомбель, Д. Ольшевська-Нейберт, Р. Дмитрук, А. Плотніков // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15-18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 15-25.

Дмитрук Р.Я. Природні умови часу формування дубнівського викопного ґрунту Галицького Придністер’я / А.Б. Богуцький, Р.Я. Дмитрук, І.З. Думас // Вісн. Львів.ун-ту. Сер. геогр. – 2011. – Вип. 39. – С. 35-43.

Bogucki A., Łanczont M., Sytnyk O., Dmytruk R., Jacyszyn A. Перша знахідка середнього палеоліту у північно-західному Передкарпатті (Pierwsze stanowisko środkowego paleolitu na północnym zachodzie Wschodniego Podkarpacia). Naukowyj Szczoricznyk Pogranyczczja Polszcza-Ukraina (Rocznik naukowy Pogranicze Polska-Ukraina). Drogobyckyj derżawnyj pedagogicznyj uniwersytet, UMCS, Drogobycz, Lublin, 2010 S. 283 – 291.

Яцишин А., Богуцький А, Дмитрук Р., Плотніков А. Антропогенові відклади північної частини Верхньодністерської улоговини / Яцишин А., Богуцький А, Дмитрук Р., Плотніков А.// Фізична географія та геоморфологія К.: Обрії, 2010 Вип 1(58) С. 177–187.

Богуцький А, Дмитрук Р., Ланчонт М., Яцишин А. Торгановичі – новий опорний розріз плейстоцену Передкарпаття / А. Богуцький, Р. Дмитрук, М. Ланчонт, А. Яцишин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2010. Вип. 38. С. 28–36.

Шацькепоозер’я: характеристика абіотичних і біотичнихкомпонентіекосистем/За ред. Й.В. Царика. – Львів: Євросвіт, 2008. – 216 с.

Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем/За ред. Й.В. Царика. – Львів: Євросвіт, 2008. – 216 с.

Dmytruk R.MalakofaunalessowNaddniestrahalickego/ Alexandrowicz W.P., Boguckyj A., Dmytruk R., Lanczont M. // StudiaGeologicaPolonica.LessyipaleolitNaddniestrzahalickego (Ukraina). – Vol. 119. – Krakow, 2002. – S. 253–290.

Біографія

Народився 6 грудня 1975 року в м. Калуш Івано-Франківської області. В 1992 році закінчив СШ№5 в Калуші. В цьому ж році вступив на географічний факультет ЛДУ імені Івана Франка, який закінчив в 1997 році з відзнакою. З 1997 по 2000 роки навчався в аспірантурі цього ж вузу на географічному факультеті. У 2001 році захистив кандидатську дисерацію за тему “Палеогеографічні умови верхньоплейстоценового лесонагромадження Волино-Поділля (за даними малакофауни)”. З 2001 року працює на кафедрі геооморфологіїі палеогеогреографії, спочатку – асистентом, а з 2004 – доцентом. Автор понад 70-ти наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!