Бордун Ореста Юріївна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Наукові інтереси

  • планування діяльності туристичних підприємств,
  • маркетинг,
  • діловий етикет в туристичному бізнесі,
  • географія міжнародного туризму.

Курси

Вибрані публікації

Бордун О. Ю. Аналіз туристичного потоку з Італії до України (на прикладі Львівської області) / О. Ю. Бордун, Д. А. Каднічанський // Географія та туризм: наук. зб. / Відп. ред Я. Б. Олійник. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 15. – С. 157–165.

Бордун О. Ю. Забезпечення рекреаційною та транспортною інфраструктурою карстових печер Поділля / О. Ю. Бордун, А. Б. Ховалко // Географія та туризм: наук. зб. / Відп. ред Я. Б. Олійник. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 15. – C . 44–53.

Мальська М. П., Бордун О. Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування туристичної діяльності: підручник. – К.: Знання, 2010. – 310 с.

Мальська М.П., Гамкало М.З., Бордун О.Ю. Туристичне країнознавство. Європа: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.

Мальська М.П., Бордун О.Ю. Маркетинг: Навчально-методичні матеріали.– Львів: Фенікс, 2004 – 52 с.

Бордун О. Природні особливості розвитку комунікаційної інфраструктури західноукраїнського прирордоння // Вісник ЛНУ. Серія географічна. – Львів, 200 3 . – Вип. 2 9 . – С. 3 – 7 .

Бордун О. Проблеми розвитку транспортних коридорів західноукраїнського прикордоння / / Вісник ЛНУ. Серія географічна. – 1999. – Випуск 24. – С. 38–41

Бордун О. Проблеми захисту ґрунтового покриву у процесі будівництва та експлуатації міжнародної автостради Львів – Краковець / / Вісник ЛНУ. Серія географічна. – 1999. – Вип. 25. – С. 86–89.

Бордун О.Ю. Комунікаційна інфраструктура прикордонної зони Полісся // Українське Полісся: Вчора, сьогодні, завтра. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – С. 151–152.

Bordun O. The Origin and Functioning of the Lviv Way of St. James Via Regia and Its Importance in the Development of Pilgrimages and Religious Tourism at the Polish-Ukrainian Border / Oresta Bordun, Franciszek Mroz / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica.Kraków, 2017. – С. 120–138.
Бордун О.Ю. Фактори формування та розвитку розважальної інфраструктури міста Львова// Бордун О.Ю., Паньків Н. М. // Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: змены сацыяльнай парадыгмы : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна ; рэдкал.: Ул.П.Люкевіч (старш) [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2017. – С. 137-142.
Бордун О. Тенденції релігійного туризму України в рік Божого Милосердя / Бордун О., Монастирський В. // Zagadnienia religijne I narodowosciowewe wspolczesnych badaniach polskich, slowackich I ukrainskich na terenie Euroregionu Karpackiego: Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny. – Jaroslaw, 2017, С.497-511.
Бордун О. Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону./ Бордун О.Ю., Грицевич В.С. Вісник ХНУ ім..В.Н.Каразіна. Вип. 44. – Харків, 2016.– С. 77-83.
Бордун О. Порівняльний аналіз розвитку рекреаційного туризму Карпатського та Татранського національних парків/ Монастирський В., Бордун О. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.. 775-776. – Чернівці, 2016. – С.218-222.
Бордун О. Стратегія транскордонного співробітництва для збільшення туристичного потенціалу м.Ярослав Підкарпатського воєводства Польщі / Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. Вип..40, Львів, 2016.– С.39-50.

 

Біографія

Народилася 20 травня 1974 р., у 1991 р. закінчила середню школу № 70 м. Львова. У червні 1996 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю географія.

В липні 2003 р. здобула науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності економічна та соціальна географія (ДК № 019941), захистивши дисертацію на тему: “Транспортна інфраструктура західноукраїнського прикордоння: економіко-географічне дослідження.”

З серпня 1997 р. працювала лаборантом Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1.09.2003 р. працюю асистентом, а з 2004 р. доцентом кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!