Богуцький Андрій Боніфатійович

Посада: професор кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • стратиграфія плейстоценових відкладів;
  • палеогеографічні та палеогеоморфологічні реконструкції території Волино-Поділля, Полісся і Передкарпаття;
  • плейстоценовий перигляціальний морфолітогенез;
  • палеоекологія лесових покривів;
  • кореляція подій плейстоцену;
  • природнича зумовленість палеокультур;
  • геотуристичні об’єкти заходу України;
  • форми звітрювання гіпсів та ангідритів;
  • геоекологічні проблеми басейну Західного Бугу та міських поселень тощо.

Курси

Публікації

Має близько 600 опублікованих наукових праць, у т.ч. одинадцять монографій (у співавторстві). Багато наукових робіт вийшло у міжнародних англомовних виданнях з імпакт-фактором (індекс Гірша проф. А. Богуцького складає 11 за базою даних Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15743655000)).

 

Вибрані колективні монографії:

Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej / W.P. Alexandrowicz, A. Bogucki, J. Chodorowski i in. / red. M. Łanczont, T. Madeyska. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015. – 971 s.

Roztocze: przyroda i człowiek / [Red. naukowa: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. – Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 527 s.

 

Вибрані статті з імпакт-фактором:

Nawrocki Magnetostratigraphy of the loess-palaeosol key Palaeolithic section at Korolevo (Transcarpathia, W Ukraine) // J. Nawrocki, M. Łanczont, O. Polechońska, A. Bogucki // Quaternary International. – Vol. 399. – 2016. – P. 72–85.

Łanczont Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic sites’ complex as the tools used for explanation of the site location / M. Łanczont, T. Madeyska, P. Mroczek, B. Hołub, B. Żogała, A. Bogucki // Quaternary International. – 2015. – Vol. 359–360. – P. 89–95. 

Łanczont M. Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along a loess slope in the Seret River valley: Evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine) / M. Łanczont, T. Madeyska, O. Sytnyk, A. Bogucki, M. Komar, J. Nawrocki, B. Hołub, P. Mroczek // Quaternary International. – 2015. – Vol. – P. 74–97.

Łanczont M. The loess-palaeosol sequence in the upper palaeolithic site at Kraków Spadzista: A palaeoenvironmental approach / M.Łanczont, T. Madeyska, P. Mroczek, M. Komar, B. Łącka,  Bogucki, K. Sobczyk, J. Wilczyński // Quaternary International. – 2015. – Vol. 365. – P. 98–113. 

Łanczont Character and chronology of natural events modifying the Palaeolithic settlement records in the Ihrovytsia site (Podolia, the Ukraine) / M. Łanczont, O. Sytnyk, A. Bogucki, T. Madeyska, M. Krajcarz, M.T. Krajcarz, R. Koropeckyj, B. Zogała, T. Tomek, J. Kusiak // Quaternary International. – 2014. – Vol. 326–327. – S. 213–234.

Łanczont Stratigraphic position and natural environment of the oldest Middle Palaeolithic in central Podolia, Ukraine: New data from the Velykyi Glybochok site / M. Łanczont, T. Madeyska, A. Bogucki, O. Sytnyk, J. Kusiak, Z. Frankowski, M. Komar, J. Nawrocki, B. Żogała // Quaternary International. – 2014. – Vol. 326–327. – S. 191–212.

Gozhik P. Paleoenvironmental history of the Middle Dnieper Area from the Dnieper to Weichselian Glaciation: A case study of the Maksymivka loess profile / P.Gozhik, M. Komar, M. Łanczont, S. Fedorowicz, A. Bogucki, P. Mroczek, S. Prylypko, J. Kusiak // Quaternary International. – 2014. – Vol. 334–335. – P. 94–111.

Łanczont The environments of loess uplands to the north and east of the Carpathians during the penultimate interglacial (MOIS 7) in palaeopedological and palaeobotanical records / M. Łanczont, T. Madeyska, M. Komar, A.B. Bogucki // European Journal of Soil Science. – Vol. 65. – Is. 4. – July 2014. – P. 436–454. 

Alexandrowicz W. Molluscs and ostracods of the Pleistocene loess deposits in the Halych site (Western Ukraine) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions / W. Alexandrowicz, M. Łanczont, A. Bogucki, P. Kulesza, R. Dmytruk // Quaternary Science Reviews. – 2014. – Vol. – P. 162–180. 

FedorowiczS. Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine): Chronology based on complementary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses / S. Fedorowicz, M. Łanczont, A. Bogucki, J. Kusiak, P. Mroczek, G. Adamiec, A. Bluszcz, P. Moska, M. Tracz // Quaternary International. – 2013. – Vol.  – P. 117–130. 

Łanczont The results of thermoluminescence dating in the Halych IIC (Ukraine) profile as the expression of the conditions of mineral material deposition / M. Łanczont, A. Bogucki, J. Kusiak, O. Sytnyk // Geochronometria. – 2013. – Vol. 40. – Is. 1. – P. 42–50. 

Kusiak New exposure of loess deposits in Boyanychi (Ukraine) — Results of thermoluminescence analyses  / J. Kusiak, M. Łanczont, A. Bogucki // Geochronometria. – 2012. – Vol. 39 (1). – P. 84–100.

Kusiak J. Problems of TL dating in Mesopleistocene loess deposits in the Podillya and Pokuttya regions (Ukraine) / J.Kusiak, M. Łanczont, T. Madeyska, A. Bogucki // Geochronometria. – 2012. – Vol.  – T. 1. – P. 51–58. 

Łanczont Mesopleistocene loess deposits in the Mamalyha 2 profile of Ukraine – interlaboratory comparison of the thermoluminescence dating results / M. Łanczont, A. Bogucki, S. Fedorowicz, J. Kusiak // Geochronometria. – 2011. – Vol. 38. – Nr 4. – P. 350–358. 

 

Біографія

Народився 04.X.1938 у м. Берестечко Волинської обл. У 1967 р. у Московському університеті ім. М. Ломоносова захистив дисертацію “Генетические типы четвертичных (антропогеновых) отложений юго-западной окраины Русской платформы и их инженерно-геологическая характеристика” і отримав ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук (1968). У 1971 р. отримав вчене звання доцента, 2004 р. – професора. Закінчив геологічний факультет Львівського університету (1960), працював в Інституті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (1960–1969), доцент Львівського політехнічного інституту (1969–1988), доцент кафедри геоморфології Львівського університету (1988–2000), з 2000 р. – професор кафедри геоморфології і палеогеографії.

Тісно співпрацює з науковцями Польщі, Білорусі, Франції, Бельгії, Росії, Литви та ін. Є відповідальним секретарем збірника “Вісник Львівського університету. Cерія географічна”, членом редколегій таких видань: “Annales UMCS. Sectio B”, “Studia geomorphologica Carpato-Balcanica”, “Acta Geographica Lodziensia”.

Під керівництвом проф. А. Богуцького захистили кандидатські дисертації: Р. Дмитрук (2001), А. Яцишин (2001), Л. Теодорович (2005), М. Микита (2010), Н. Паламарчук (2010), І. Думас (2010), О. Томенюк (2013), І. Харчук (2016).

Scopus Author ID: 15743655000

ResearcherID: C-4930-2016

ORCID: orcid.org/0000-0002-9958-926X

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Andriy_Bogucki

 

Проекти

Був науковим керівником низки держбюджетних тем, зокрема: Вг 51Ф “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні” (2009–2012), Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини” (2013–2015). Тепер проф. А. Богуцький керує держбюджетною темою Вг 49Ф “Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму” (2017–2019).

Як відповідальний виконавець проф. А. Богуцький активно бере участь у міжнародних грантах, включаючи проведення польових експедиційних робіт на території України і Польщі:

– “Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)” MNiSW:691/N/Ukraina/2010/0. Термін реалізації проекту 20.05.2010–19.05.2015. Керівник – проф. М. Ланчонт (UMCS, м. Люблін, РП).

– “Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i geochemia”. Термін реалізації проекту 2013–2017. Керівник – проф. М. Бомбель (UW, м. Варшава, РП).

– “Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań proweniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych” (numer rejestracyjny: 2014/15/B/ST10/03695). Термін реалізації проекту 2015–2017. Керівник – проф. Є. Навроцький (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

 

Проф. А. Богуцький регулярно організовує польові міжнародні семінари у межах українсько-польської програми “Стратиграфічна кореляція лесів і льодовикових відкладів України і Польщі”. Всього ним проведено 19 таких семінарів, під його редакцією підготовлено і видано до них 9 колективних монографій.

Нагороди

А. Богуцький 2004 р. нагороджений медаллю Президента міста Любліна (РП) за заслуги у сприянні розвитку науки й освіти, з 2006 р. – Почесний професор університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, РП), з 2008 р. – закордонний член Польської академії наук і мистецтв (PAU), у цьому ж році отримав відзнаку “Заслужений для польської геології”, з 2013 р. – Почесний член Українського географічного товариства.

Неодноразово відзначався почесними грамотами і подяками голови Львівської обласної ради, міського голови Львова, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, а також географічного факультету, зокрема як найкращий науковий керівник аспірантів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!