Богуцький Андрій Боніфатійович

Посада: професор кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-35

Електронна пошта: Andriy.Bogucki@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • стратиграфія плейстоценових відкладів;
  • палеогеографічні та палеогеоморфологічні реконструкції території Волино-Поділля, Полісся і Передкарпаття;
  • плейстоценовий перигляціальний морфолітогенез;
  • палеоекологія лесових покривів;
  • кореляція подій плейстоцену;
  • природнича зумовленість палеокультур;
  • геотуристичні об’єкти заходу України;
  • форми звітрювання гіпсів та ангідритів;
  • геоекологічні проблеми басейну Західного Бугу та міських поселень тощо.

Курси

Публікації

Має близько 600 опублікованих наукових праць, у т.ч. одинадцять монографій (у співавторстві). Багато наукових робіт вийшло у міжнародних англомовних виданнях з імпакт-фактором (індекс Гірша проф. А. Богуцького складає 11 за базою даних Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15743655000)).

 

Вибрані колективні монографії:

Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej / W.P. Alexandrowicz, A. Bogucki, J. Chodorowski i in. / red. M. Łanczont, T. Madeyska. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015. – 971 s.

Roztocze: przyroda i człowiek / [Red. naukowa: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. – Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 527 s.

 

Вибрані статті з імпакт-фактором:

Nawrocki J. Magnetostratigraphy of the loess-palaeosol key Palaeolithic section at Korolevo (Transcarpathia, W Ukraine) // J. Nawrocki, M. Łanczont, O. Polechońska, A. Bogucki // Quaternary International. – Vol. 399. – 2016. – P. 72–85.

 

Łanczont Relief and palaeorelief analyses of the Kraków Spadzista Palaeolithic sites’ complex as the tools used for explanation of the site location / M. Łanczont, T. Madeyska, P. Mroczek, B. Hołub, B. Żogała, A. Bogucki // Quaternary International. – 2015. – Vol. 359–360. – P. 89–95. 

Łanczont M. Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along a loess slope in the Seret River valley: Evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine) / M. Łanczont, T. Madeyska, O. Sytnyk, A. Bogucki, M. Komar, J. Nawrocki, B. Hołub, P. Mroczek // Quaternary International. – 2015. – Vol. – P. 74–97.

Łanczont M. The loess-palaeosol sequence in the upper palaeolithic site at Kraków Spadzista: A palaeoenvironmental approach / M.Łanczont, T. Madeyska, P. Mroczek, M. Komar, B. Łącka,  Bogucki, K. Sobczyk, J. Wilczyński // Quaternary International. – 2015. – Vol. 365. – P. 98–113. 

Łanczont Character and chronology of natural events modifying the Palaeolithic settlement records in the Ihrovytsia site (Podolia, the Ukraine) / M. Łanczont, O. Sytnyk, A. Bogucki, T. Madeyska, M. Krajcarz, M.T. Krajcarz, R. Koropeckyj, B. Zogała, T. Tomek, J. Kusiak // Quaternary International. – 2014. – Vol. 326–327. – S. 213–234.

Łanczont Stratigraphic position and natural environment of the oldest Middle Palaeolithic in central Podolia, Ukraine: New data from the Velykyi Glybochok site / M. Łanczont, T. Madeyska, A. Bogucki, O. Sytnyk, J. Kusiak, Z. Frankowski, M. Komar, J. Nawrocki, B. Żogała // Quaternary International. – 2014. – Vol. 326–327. – S. 191–212.

Gozhik P. Paleoenvironmental history of the Middle Dnieper Area from the Dnieper to Weichselian Glaciation: A case study of the Maksymivka loess profile / P.Gozhik, M. Komar, M. Łanczont, S. Fedorowicz, A. Bogucki, P. Mroczek, S. Prylypko, J. Kusiak // Quaternary International. – 2014. – Vol. 334–335. – P. 94–111.

Łanczont The environments of loess uplands to the north and east of the Carpathians during the penultimate interglacial (MOIS 7) in palaeopedological and palaeobotanical records / M. Łanczont, T. Madeyska, M. Komar, A.B. Bogucki // European Journal of Soil Science. – Vol. 65. – Is. 4. – July 2014. – P. 436–454. 

Alexandrowicz W. Molluscs and ostracods of the Pleistocene loess deposits in the Halych site (Western Ukraine) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions / W. Alexandrowicz, M. Łanczont, A. Bogucki, P. Kulesza, R. Dmytruk // Quaternary Science Reviews. – 2014. – Vol. – P. 162–180. 

FedorowiczS. Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine): Chronology based on complementary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses / S. Fedorowicz, M. Łanczont, A. Bogucki, J. Kusiak, P. Mroczek, G. Adamiec, A. Bluszcz, P. Moska, M. Tracz // Quaternary International. – 2013. – Vol.  – P. 117–130. 

Łanczont M. The results of thermoluminescence dating in the Halych IIC (Ukraine) profile as the expression of the conditions of mineral material deposition / M. Łanczont, A. Bogucki, J. Kusiak, O. Sytnyk // Geochronometria. – 2013. – Vol. 40. – Is. 1. – P. 42–50.

 

Kusiak New exposure of loess deposits in Boyanychi (Ukraine) — Results of thermoluminescence analyses  / J. Kusiak, M. Łanczont, A. Bogucki // Geochronometria. – 2012. – Vol. 39 (1). – P. 84–100.

Kusiak J. Problems of TL dating in Mesopleistocene loess deposits in the Podillya and Pokuttya regions (Ukraine) / J.Kusiak, M. Łanczont, T. Madeyska, A. Bogucki // Geochronometria. – 2012. – Vol.  – T. 1. – P. 51–58. 

Łanczont Mesopleistocene loess deposits in the Mamalyha 2 profile of Ukraine – interlaboratory comparison of the thermoluminescence dating results / M. Łanczont, A. Bogucki, S. Fedorowicz, J. Kusiak // Geochronometria. – 2011. – Vol. 38. – Nr 4. – P. 350–358. 

 

Біографія

Народився 04.X.1938 у м. Берестечко Волинської обл. У 1967 р. у Московському університеті ім. М. Ломоносова захистив дисертацію “Генетические типы четвертичных (антропогеновых) отложений юго-западной окраины Русской платформы и их инженерно-геологическая характеристика” і отримав ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук (1968). У 1971 р. отримав вчене звання доцента, 2004 р. – професора. Закінчив геологічний факультет Львівського університету (1960), працював в Інституті геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (1960–1969), доцент Львівського політехнічного інституту (1969–1988), доцент кафедри геоморфології Львівського університету (1988–2000), з 2000 р. – професор кафедри геоморфології і палеогеографії.

Тісно співпрацює з науковцями Польщі, Білорусі, Франції, Бельгії, Росії, Литви та ін. Є відповідальним секретарем збірника “Вісник Львівського університету. Cерія географічна”, членом редколегій таких видань: “Annales UMCS. Sectio B”, “Studia geomorphologica Carpato-Balcanica”, “Acta Geographica Lodziensia”.

Під керівництвом проф. А. Богуцького захистили кандидатські дисертації: Р. Дмитрук (2001), А. Яцишин (2001), Л. Теодорович (2005), М. Микита (2010), Н. Паламарчук (2010), І. Думас (2010), О. Томенюк (2013), І. Харчук (2016).

Проекти

Був науковим керівником низки держбюджетних тем, зокрема: Вг 51Ф “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні” (2009–2012), Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини” (2013–2015). Тепер проф. А. Богуцький керує держбюджетною темою Вг 49Ф “Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму” (2017–2019).

Як відповідальний виконавець проф. А. Богуцький активно бере участь у міжнародних грантах, включаючи проведення польових експедиційних робіт на території України і Польщі:

– “Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)” MNiSW:691/N/Ukraina/2010/0. Термін реалізації проекту 20.05.2010–19.05.2015. Керівник – проф. М. Ланчонт (UMCS, м. Люблін, РП).

– “Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i geochemia”. Термін реалізації проекту 2013–2017. Керівник – проф. М. Бомбель (UW, м. Варшава, РП).

– “Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań proweniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych” (numer rejestracyjny: 2014/15/B/ST10/03695). Термін реалізації проекту 2015–2017. Керівник – проф. Є. Навроцький (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

 

Проф. А. Богуцький регулярно організовує польові міжнародні семінари у межах українсько-польської програми “Стратиграфічна кореляція лесів і льодовикових відкладів України і Польщі”. Всього ним проведено 19 таких семінарів, під його редакцією підготовлено і видано до них 9 колективних монографій.

Нагороди

А. Богуцький 2004 р. нагороджений медаллю Президента міста Любліна (РП) за заслуги у сприянні розвитку науки й освіти, з 2006 р. – Почесний професор університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, РП), з 2008 р. – закордонний член Польської академії наук і мистецтв (PAU), у цьому ж році отримав відзнаку “Заслужений для польської геології”, з 2013 р. – Почесний член Українського географічного товариства.

Неодноразово відзначався почесними грамотами і подяками голови Львівської обласної ради, міського голови Львова, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, а також географічного факультету, зокрема як найкращий науковий керівник аспірантів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!