Благодир Світлана Феодосіївна

Посада: заступник декана географічного факультету з навчально-методичної роботи, старший викладач кафедри туризму

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Курси

Публікації

С. Ф. Благодир // Географічний факультет [за ред. В.Біланюк,Є. Іванов]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. –  98с.

Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Туризм на природоохоронних територіях» для студентів географічного факультету (напрям підготовки «Туризм»)/Благодир С.Ф., Зінько Ю.В – Львів: Лаб.темат.картограф.; Малий видавн. центр географ. ф-ту, 2014.-29с.

Туризм у Карпатському регіоні:загрози для довкілля та шляхи сталого розвитку /С. Благодир, Ю.Зінько, М. Мальська, М.Іваник //Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2014.-Випуск 45.- С.443-352.

Географічні аспекти гіпотези Альфреда Вегенера / Благодир С.Ф. //Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. – Випуск 28. – С.111-113.

Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання  3 курсу «Екологічний туризм і агротуризм» для студентів географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») /Благодир С.Ф., Зінько Ю.В. – Львів: Лаб.темат.картограф.; Малий видавн. центр географ. ф-ту, 2013.-18с

Мережа геопарків в Україні:головні засади формування  /С. Благодир, Я.Кравчук,  А.Богуцький, Ю.Зінько, В.Брусак, Д.Кричевська, О.Шевчук //Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013.-Випуск 46.- С.203-217.

Організаційно-територіальна структура сільського туризму в Україні / Ю. Зінько, М. Рутинський, П. Горішевський, С. Благодир // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 145–147.

Оцінка природоохоронних територій Західного Поділля в контексті формування геопарків / Ю. Зінько, С. Благодир // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 2 (Вип. 32). – С. 179–184.

Біографія

Народилася 03.10.1957 р. у селі Дубини Радивилівського району Рівненської області. Закінчила географічний факультет Львівського державного університету в 1979 році,

1979-1986 – лаборант кафедри фізичної географії;

1986-1992 – інженер НДЛ-50;

1992-2002 – асистент кафедри геоморфології і палеогеографії;

з 2002 – старший викладач;

з 2005р – заступник декана географічного факультету з навчально-методичної роботи.

Наукові інтереси: вплив кліматичних чинників на процеси сучасного рельєфоутворення; сучасні проблеми і тенденції розвитку до університетської підготовки з географії;

природоохоронні території України та світу; геотуризм.

Близько 30 наукових праць. Член навчально-методичної ради географічного факультету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!