Білоус Софія Василівна

Посада: асистент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Наукові інтереси

  • засади розвитку туристичного бізнесу,
  • стратегічний менеджмент у туристичній галузі,
  • міжнародний маркетинг.

Вибрані публікації

Основні наукові праці

Тези:

Білоус С.В. Аналіз основних статистичних показників розвитку туристичної індустрії європейських країн // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали IX наукової конференції з міжнародною участю – Львів, 2017. – 26-31

Білоус С.В. Аналіз динаміки розвитку туристичної галузі у країнах Європи за 2010-2016 роки // Управління туристичною індустрією: методологія і практика: матеріали ІV Міжнародна науково-практичної інтернет конференції – Полтава, 2017

Білоус С.В. Туристичний потенціал України: стан та перспективи стратегічного збереження // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ювілейної міжнародної наукової конференції – Львів, 2016. – 61-65

Білоус С.В. Стратегічні напрямки збереження туристичних ресурсів в Україні/ С.В. Білоус // ІІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy” (Lublin–Lwów 20–21–22.10.2016 r.). – Люблін, 2016.

Білоус С.В., Ховалко А.Б. Основные последствия проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года для туристического бизнеса Украины // Современный научный вестник. Серия: економические науки. Выпуск №13 (152). – Белгород, 2013. – С. 59-66

Білоус С.В. Актуальні проблеми туристичної галузі України// Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах/Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч.1. – С. 55-59

Білоус С.В. Світоглядно-пізнавальна роль розвитку туризму: від Острозької біблії і до наших днів / Софія Білоус // Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 91 -97

Статті:

Білоус С.В. Туристичний потенціал україни: стан та перспективи стратегічного збереження// Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2016. Випуск 40. с. 28–38 Visnyk of the lviv University. series international relations. 2016. Issue 40. p. 28–38

Ожема С.В., Білоус С.В. Стан туристичної галузі України та шляхи його удосконалення//Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. №10 т.2. – Луцьк , 2014. – С.202-210

Білоус С.В. Стратегічні засади розвитку туристичного бізнесу України/ Софія Білоус // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Випуск – Львів, 2013 . – С. 127-137

Бордун О.Ю., Білоус С.В. Стан та перспективи замкового туризму в контексті стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України/ Ореста Бордун, Софія Білоус// Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання, Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011. (дисертанту належить аналіз іноземного досвіду в сфері охорони та збереження культурної спадщини та пропозиції для покращення управління збереженням пам’яток ) – 0,89 д.а.

Білоус С.В. Організаційні інновації у формуванні стратегії розвитку туристичного бізнесу/ Софія Білоус // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. Випуск – Львів, 2010 . – С. 32-41

Білоус. С.В Перспективи розвитку інноваційних процесів у туристичному бізнесі України в рамках інтеграції до Європейського Союзу/ Софія Білоус // Вісник Хмельницького національного університету. Серія економічна. Випуск 5. – Хмельницький, 2009. –  С.97 – 101;

Білоус С.В. Економічні аспекти формування стратегії розвитку туризму в Україні / Софія Білоус // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. Випуск 39. – Львів, 2008.— С. 62 – 70.

Білоус С.В. Організаційно-економічне забезпечення розвитку туризму в переддень Євро-2012/ Софія Білоус //Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини (Випуск 20). – Львів, 2008 р. – С. 22 – 28.

Біографія

Народилася 1 грудня 1984 р. у м. Львові. Навчалась у Львівській середній школі № 41 (1991-2001 рр.). У 2001 р. вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет, спеціальність «Менеджмент організацій». У 2006 р. закінчила з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала ступінь магістра з менеджменту організацій.

З 2007 по 2012 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри туризму.

З 2012 р. працює на посаді асистента кафедри туризму.

У 2006-2012 рр. навчалась в аспірантурі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.00.03. – «Економіка та управління національним господарством». Тема дисертаційного дослідження «Організаційно-економічні засади розвитку туристичного бізнесу України».

Згідно тематики досліджень опубліковано 26 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!