Білоус Софія Василівна

Посада: асистент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Наукові інтереси

  • засади розвитку туристичного бізнесу,
  • стратегічний менеджмент у туристичній галузі,
  • міжнародний маркетинг.

Вибрані публікації

Основні наукові праці

Ожема С.В., Білоус С.В. Стан туристичної галузі України та шляхи його удосконалення//Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. №10 т.2. – Луцьк , 2014. – С.202-210

 

 

Бордун О.Ю., Білоус С.В. Стан та перспективи замкового туризму в контексті стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України/ Ореста Бордун, Софія Білоус// Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання, Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011.             (дисертанту належить аналіз іноземного досвіду в сфері охорони та збереження культурної спадщини та пропозиції для покращення управління збереженням пам’яток ) – 0,89 д.а.

Білоус С.В. Стратегічні засади розвитку туристичного бізнесу України/ Софія Білоус // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Випуск – Львів, 2013 . – С. 127-137

Білоус С.В., Ховалко А.Б. Основные последствия проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года для туристического бизнеса Украины // Современный научный вестник. Серия: економические науки. Выпуск №13 (152). – Белгород, 2013. – С. 59-66

Білоус С.В. Актуальні проблеми туристичної галузі України// Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах/Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч.1. – С. 55-59

Білоус С.В. Організаційні інновації у формуванні стратегії розвитку туристичного бізнесу/ Софія Білоус // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. Випуск – Львів, 2010 . – С. 32-41

Білоус. С.В Перспективи розвитку інноваційних процесів у туристичному бізнесі України в рамках інтеграції до Європейського Союзу/ Софія Білоус // Вісник Хмельницького національного університету. Серія економічна. Випуск 5. – Хмельницький, 2009. –  С.97 – 101;

Білоус С.В. Світоглядно-пізнавальна роль розвитку туризму: від Острозької біблії і до наших днів / Софія Білоус // Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 91 -97.

Білоус С.В. Економічні аспекти формування стратегії розвитку туризму в Україні / Софія Білоус // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. Випуск 39. – Львів, 2008.— С. 62 – 70.

Білоус С.В. Організаційно-економічне забезпечення розвитку туризму в переддень Євро-2012/ Софія Білоус //Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини (Випуск 20). – Львів, 2008 р. – С. 22 – 28.

Біографія

Народилася 1 грудня 1984 р. у м. Львові. Навчалась у Львівській середній школі № 41 (1991-2001 рр.). У 2001 р. вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет, спеціальність «Менеджмент організацій». У 2006 р. закінчила з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала ступінь магістра з менеджменту організацій.

З 2007 по 2012 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри туризму.

З 2012 р. працює на посаді асистента кафедри туризму.

У 2006-2012 рр. навчалась в аспірантурі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.00.03. – «Економіка та управління національним господарством». Тема дисертаційного дослідження «Організаційно-економічні засади розвитку туристичного бізнесу України».

Згідно тематики досліджень опубліковано 26 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!