Білецький Мирослав Іванович

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-73

Наукові інтереси

Економіко-географічний, демосоціально-географічний, краєзнавчий та регіоналістичний, картографічний, країнознавчий, географія сфери послуг, проблеми викладання суспільної географії.

Курси

Вибрані публікації

Співавтор навчальних посібників.

Соціальна географія : словник-довідник. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2014.

Соціально-економічна географія світу. – Львів : Світ, 2002, 2005.

Збірник конкурсних тестових завдань з географії . – ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1998–2007.

Соціально-економічна географія України. – Львів : Світ, 1994, 1995, 2000.

 

Статті

Ідеї В. Кубійовича в географічному дослідженні сфери послуг (Географічна наука і практика: виклики епохи : Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львів. ун-ті). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 1.

Структурно-динамічні процеси розвитку сфери послуг регіону (Львівська суспільно-географічна школа у нац. і європ. вимірах). – Львів, 2005.

Територіальні особливості поширення злочинності у Львівській області (Екон.-, соц.- і екол.-геогр. проблеми Західноукраїнського прикордоння). – Львів, 1997.

Формування міжгалузевого комплексу обслуговування населення регіону (Проблеми соц.-екон. геогр. Західного регіону України) : темат. збірник наук. праць. – К. ІСДО, 1993.

Біографія

Народився в м. Любича – Королівська (Польща). У 1946 р. депортований з родиною в Україну у м. Долина Станіславської області (тепер Івано-Франківська обл.). У 1960 р. закінчив з відзнакою Долинську СШ, а у 1966 – географічний факультет Львівського університету. У 1966–68 рр. – учитель і завуч сільської школи. З 1968 р. – старший лаборант, асистент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського університету ім. І. Франка.У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію (м. Київ). Викладаю такі курси: “Соціальна геогарфія”, “Техніко-економічні основи виробництва”, “Територіально-виробничі комплекси”, “Розміщення продуктивних сил”, “Географія сфери послуг”. Член НТШ, дійсний член УГТ.

Здійснює керівництво практиками (навчальною, виробничою, педагогічною), курсовими, дипломними і магістерськими роботами. Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри, член Вченої ради географічного факультету. Автор і співавтор трьох навчальних та шести навчально-методичних посібників, близько 150 статей та карт соціальної сфери шкільних краєзнавчих атласів трьох західних областей України та Комплексного атласу Львова.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!