Безручко Любомир Степанович

Посада: доцент кафедри туризму

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • рекреаційне природокористування на територіях природно-заповідного фонду;
  • екологічний туризм;
  • оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів;
  • функціонування готельного господарства.

Публікації

Безручко Л.С. Поняття рекреаційно-туристичний ресурс та підходи до класифікації / Л.С. Безручко // Вісник Львівського інституту економіки і туризму – Львів: ЛІЕТ, 2016 . – № 11. – С. 54 – 58.;

Безручко Л.С. Методика визначення рекреаційної ємності територій природно-заповідного фонду (на прикладі Шацького НПП) / Л.С. Безручко// Вісник Львівського інституту економіки і туризму – Львів: ЛІЕТ, 2016 . – № 11. – С. 233 – 240.

Берест Р., Безручко Л. Туристичне краєзнавство. Текст лекцій для студентів ВНЗ туристичного профілю – Львів: ЛІЕТ, Галицька видавнича спілка, 2015. – 312 с.

Безручко Л.С. Оцінка історико-культурних ресурсів Турківщини для потреб етнічного туризму / Л.С. Безручко ]// Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ, 2015. – № 1 – 2 (6 – 7) – С. 295–304.

Рожко І. М., Безручко Л.С. Перспективи та загрози розвитку рекреаційної діяльності на території Шацького НПП / Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 45. – 2014. – С. 192-199.

Безручко Л.С. Методика оцінки туристичних історико-культурних ресурсів (на прикладі Турківського р-ну Львівської обл.) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. Р.Я. Береста / – Львів, 2013. – 164 с.

Біографія

Народився 2 вересня 1984 р. у м. Глиняни Золочівського району Львівської області. У червні 2006 р. з відзнакою закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – менеджмент організацій.

Протягом 2006 – 2009 рр. навчався у аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів на тему «Еколого-географічне обґрунтування рекреаційного природокористування на території Шацького національного природного парку».

З 2011р. по 2017 роки працював у Львівському інституті економіки і туризму.

У 2016 році присвоєно звання доцента кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства Львівського інституту економіки і туризму.

З 2017 року працює доцентом кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

Лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації (2015).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!