Баранник Андрій Вікторович

Посада: аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Телефон (робочий): (032) 239-42-20

Публікації

Баранник А. В., Позняк С. П. Особливості диференціації і властивості ґрунтів Свидовецького та Чорногірського масивів Українських Карпат / А. В. Баранник, С. П. Позняк // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 3 (87). – 2017 – С. 101-108.

 

Папіш І. Я., Баранник А. В. Біохімія підзолистого процесу в буроземах (Сambisols) на елюво-делювії карпатського флішу / І. Я. Папіш, А. В. Баранник, О. С. Бонішко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль  : СМП «Тайп». – №2. Вип. 41. – 2016. – С. 50-56.

 

Баранник А. В. Роль високогірних фітоценозів у формуванні фізико-хімічних властивостей гірсько-лучно-буроземних ґрунтів Українських Карпат / А. В. Баранник // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та екологічні науки.– Т. 21,  Вип. 2 (29). – 2016 – С. 137-148.

 

Бараннык А. В. Особенности формирования гумусового профиля горно-лугово-буроземных почв (CambicUmbrisols) Украинских Карпат / А. В. Бараннык // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Естественныенауки. ­– №25 (246). Вып. 37. – 2016. – С. 103-113.

 

Barannyk A. V., Pozniak S. P. Nomadictransformationofmountain-meadowbrownsoils (DystricCambisols) oftheSvydovetsarrayoftheUkrainianCarpathians / A. V. Barannyk, S. P. Pozniak // PolishJournalofSoilScince. №2. Vol. 49. – 2016. – p. 209-222.

 

Баранник А. В. Фізичні властивості ґрунтів полонин Чорногірського масиву Українських Карпат / А. В. Баранник // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та екологічні науки.– Т. 20,  Вип. 3. – 2015 – С. 47-58.

 

Баранник А. В. Кислотно-основні властивості гірсько-лучних буроземних ґрунтів (CambicUmbrisols) Чорногірського масиву та їх трансформація у процесі антропогенної діяльності / А. В. Баранник, С. П. Позняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль  : СМП «Тайп». – №1. Вип. 38. – 2015. – С. 33-37.

 

Баранник А. В. Історія дослідження гірсько-лучно-буроземних ґрунтів Українських Карпат / А. В. Баранник, С. П. Позняк // «Історія української географії. Всеукраїнський науково‑теоретичний часопис», ТНПУ  ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Підручники і посібники. – Випуск, 2 (29-30). 2014. – С. 91-97.

 

Баранник А. В.  Особливостіформуванняморфогенетичнихвластивостейгірсько-лучно-буроземнихґрунтівЧорногірськогомасивуУкраїнських Карпат / А. В. Баранник // Геополитика и экогеодинамика регионов.  – Сімферополь :Кримськийнауковий центр НАН України і МОН України, – Том 10; вип. 1. 2014. – С. 352-355.

Біографія

Народився 1 березня 1993 р. у м. Ромни Сумської області. У 2010 р. закінчив Роменську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №5 із золотою медаллю. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2015 р. закінчив навчання на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю “Магістр географії. Викладач. Географ-ґрунтознавець”. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів. Тема кандидатської дисертації: “Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Свидовецького і Чорногірського масивів Українських Карпат” (науковий керівник – проф. С.П. Позняк).