Склярська Оксана Ігорівна

Посада: доцент кафедри географії України

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-84

Електронна пошта: Oksana.Sklyarska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Політична географія, зокрема електоральна географія
  • Етногеографія

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Склярська О. І. Текст лекцій зі спецкурсу “Географія міжнародних зв’язків України”/ О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2014. – 80 с.

Лозинський Р. М., Склярська О. І. Методичні рекомендації до виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 26 с.

Склярська О. І. Навчально-методичні рекомендації до практично-семінарських занять та самостійної роботи з курсу “Географія міжнародних зв’язків України”/ О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2012. – 37 с.

Лозинський Р. М., Склярська О. І. Методичні рекомендації до написання і оформлення курсової роботи для студентів ІІІ курсу/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 19 с.

Склярська О. Політико-географічні процеси в Закарпатській і Чернівецькій областях : монографія / Оксана Склярська. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 242 с.

Статті та матеріали конференцій

Склярська О. І., Гривна О. П. Суспільно-географічні аспекти зовнішньоторговельних зв’язків України з Румунією / О. І. Склярська О. П. Гривна // Актуальні проблеми країнознавчої науки: Матеріали міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (18-19 травня 2017 р.). – Луцьк:  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. – С. 97-101.

Склярська О. Етнодемографічні та етнополітичні процеси в українсько-угорському прикордонні на поч. ХХІ ст. / Оксана Склярська // “Народознавчі зошити” (Часопис Інституту народознавства НАН України). – 2017. – Вип. 2. – С. 416-421.

Склярська О. Утворення об’єднаних територіальних громад в контексті впливу на розвиток поселень (на прикладі Львівської області) / Оксана Склярська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2016. – Вип. 50. – С. 317-327.

Склярська О. І. Місце політичної географії у дослідженні адміністративно-територіальних систем / О. І. Склярська // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей і пошуків: Матеріали наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – С. 41-43.

Склярська О. І. Електоральна підтримка етнічних партій у Сполученому Королівстві / О. І. Склярська // Актуальні проблеми країнознавчої науки (ІІ Міжн.наук.-практ. інтернет-конференція). – Луцьк:Вежа-Друк, 2015. – С. 45-48.

Склярська О. І. Етногеографічні аспекти функціонування територіально-політичної системи Сполученого Королівства / О. І. Склярська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – 2015. – № 2. – С. 64-68. 

Склярська О. Електорально-географічні зміни у районах компактного розселення етнонаціональних меншин в Україні у контексті виборів 2014 року / Оксана Склярська // Історія української географії. – 2014. – Вип. 31. – С. 80-85.

М. Dnistrianskyy, O. Skliarska. Ukrainian Ethnic and Political Identity: Regional Divergences in the Соnsolidation of Ukrainian Society in the Context of External Geopolitical Influences / М. Dnistrianskyy, O. Skliarska // Territories and Identities In Central, Eastern and Southeastern Europe. – Częstochowa:Instytut Geopolityki, 2014. – S. 340-355. 

Myroslav S. Dnistrianskyy, Oksana I. Skliarska. Territorial – Political Differentiation of Ukraine: Forming Factors, Contradictions of  Ethno-Cultural Relations, Prospects of Social Consolidation / Myroslav S. Dnistrianskyy – Oksana I. Skliarska // MinorityStudies, 17. – NPKI / Research Institute for Hungarian Communities Abroad, Budapest, 2014. – S. 149-162.

Склярська О. І. Політичні процеси в Молдові як чинник її відносин з Україною / О. І. Склярська // Актуальні проблеми країнознавчої науки: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 9-10 жовтня 2014 р.

Cклярська О. Електорально-географічні зміни у Закарпатській області в контексті парламентських виборів 2012 року / О. Склярська // Географічна наука і практика: виклики епохи: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16-18 травня 2013 року) / [відп. ред. В. І. Біланюк, Є. А. Іванов]. У трьох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 1. – С. 329-332.

Склярська О. І. Порівняльний аналіз адміністративно-територіальних систем Іспанії та Італії / О. І. Склярська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: географічні науки. – № 6 (255). – Луцьк, 2013. – С. 143-147.

Склярська О. Завдання регіональної політики в прикордонних етнічно неоднорідних регіонах України / О. Склярська  // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 42. – 2013. – С. 311-317.

Склярська О. Зміни адміністративно-територіального устрою Жовківського району впродовж кінця XIX – XX ст. та їх суспільно-географічні наслідки / Т. Козак, О. Склярська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 42. – 2013. – С. 196-204.

Склярська О. І. Порівняльний аналіз адміністративно-територіальних систем Іспанії та Італії / О. І. Склярська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: географічні науки. – № 6 (255). – Луцьк, 2013. – С. 143-147.

Склярська О. Завдання регіональної політики в прикордонних етнічно неоднорідних регіонах України / О. Склярська  // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 42. – 2013. – С. 311-317. 

Склярська О. Зміни адміністративно-територіального устрою Жовківського району впродовж кінця XIX – XX ст. та їх суспільно-географічні наслідки / Т. Козак, О. Склярська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 42. – 2013. – С. 196-204.

Склярська О. І. Методичні рекомендації до написання і оформлення курсової роботи для студентів ІІІ курсу/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 19 с.

Склярська О. І. Географія громадських організацій етнонаціональних меншин у Закарпатській і Чернівецькій областях / О. Склярська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 38. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – С. 325-332.

 

Біографія

Народилася в смт Красне Буського району Львівської області. У 2002 році закінчила Красненську середню школу № 2 із золотою медаллю і вступила на географічний факультет Львівського національного університету імені Івана  Франка. У 2007 році з відзнакою закінчила університет, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю “Географія” (Географія України) та  кваліфікацію “Магістр географії”. У 2007-2010 роках навчалась в стаціонарній аспірантурі при кафедрі географії України. З  2010 р. –  асистент, з 2014 р. – доцент кафедри географії  України. Тема дисертації: “Політико-географічні процеси в прикордонних районах Закарпатської і Чернівецької областей” (науковий керівник — проф. Дністрянський М. С.). Опублікувала понад 30 наукових праць. Напрямки наукової діяльності: політична географія, зокрема електоральна географія, географія міжнародних зв’язків України.

Методичні матеріали

Склярська О. І. Навчально-методичні рекомендації до практично-семінарських занять та самостійної роботи з курсу “Географія міжнародних зв’язків України”/ О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2012. – 37 с.

Лозинський Р. М., Склярська О. І. Методичні рекомендації до виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 26 с.

Програма навчальної дисципліни “Медична географія”.(pdf )

Програма навчальної дисципліни “Медична географія”. (doc)

Програма навчальної дисципліни “Географія поселень в  Україні з основами геоурбаністики”(pdf)

Програма навчальної дисципліни “Географія поселень в  Україні з основами геоурбаністики”(doc)

Програма навчальної дисципліни “Географія міжнародних зв’язків  України”

Програма навчальної дисципліни “Географія населення України”

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!