Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар

  • Про підрозділ
  • Співробітники
  • Дослідження

Створений в жовтні1968 року, а дата початку роботи метеостанції у смт. Брюховичах – 1 травня 1969 року. Знаходиться в межах горбогірної гряди Розточчя.

РЛГС – єдиний серед західних областей України стаціонар, який має безперервний ряд цілодобових актинометричних і метеорологічних вимірювань з 1970 року.

Розтоцький ладшафтно-геофізичний стаціонар (https://data.lter-europe.net/deims/site/lter_eu_ua_004) і Чорногірський географічний стаціонари  (https://data.lter-europe.net/deims/site/lter_eu_ua_005) Львівського національного університету імені Івана Франка включені у Глобальний каталог екологічних дослідницьких об’єктів DEIMS-SDR.

DEIMSSDR (Dynamic Ecological Information Management System — Site and dataset registry Динамічна система управління екологічною інформацією — реєстр сайтів та даних) —здійснює реєстрацію засобів моніторингу навколишнього середовища, продукти / дії та набори даних. Вона включає в першу чергу, інформацію про всі об’єкти LTER (мережа довготермінових досліджень екосистем у Європі, що охоплює національні мережі стаціонарів та дослідницьких станцій країн Європи https://data.lter-europe.net/deims/.) і на земній кулі в цілому та забезпечує надання цієї інформації науці, політиці та широкій громадськості.

Від дня заснування доцент Б.П. Муха є науковим керівником стаціонару.
За результатами досліджень РЛГС виконано  3 кандидатські дисертації,  54 дипломних роботи та опубліковано більше 45-ти статей.

На стаціонарі виконують такі ландшафтно-геофізичні дослідження:
складових радіаційного, водного і теплового балансів природних комплексів;
динаміки сніготанення;
динаміки біо-маси лучних та лісових ценозів;
сезонної динаміки фізичних та фізико-хімічних властивостей ґрунтів;
структури геогоризонтів природних комплексів;
градієнтних показників приземного шару повітря.

Наближеність до Львова є зручним для організації навчальних практик. З перших років роботи стаціонар став базою проходження навчальних практик студентів з курсів “Загальна метеорологія і кліматологія”, а пізніше із курсу “Геофізика ландшафтів з основами стаціонарних досліджень”, постійною базою виробничих практик студентів кафедри фізичної географії, а токож базою ландшафтного і мікрокліматичного розділів практики студентів заочного навчання, а також місцем проведення наукових семінарів та конференцій.

Варто відмітити міжнародну співпрацю стаціонару з Варшавським університетом, яка триває вже понад 10 років та стосується тенденцій змін клімату за останні 50 років, прогнозування змін клімату, характеристики топоклімату міст та природних геокомплексів.

З 1998 по 2006 рік РЛГС був учасником міжнародного проекту “Дністер” у співпраці з Дрезденським технологічним університетом під егідою ЮНЕСКО (керівником підпроекту з топокліматичних досліджень був доц. Муха Б. П.).

З 2009 по 2012 рік РЛГС був співучасником у виконанні міжнородного проекту IWAS (International Water Research Allianse Saxony) в українській частині якого основну увагу приділено вивченню басейну рік Полтви і Західного Бугу в межах України. На підставі договору про науково-технічну співпрацю з Дрезденським Технічним Університетом Розтоцькому стаціонару передано на тимчасове користування автоматичну кліматичну станцію Campbell Scientific CR 800  та сім даталогерів TGU-4500.

14-15 травня 2010 року був проведений міжнародний семінар з нагоди 40-річчя діяльності Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару на тему: “Стаціонарні географічні дослідження: досвід, проблеми, перспективи”.

 

 

Співробітники

завідувач (сумісник)МУХА Богдан Павловичзавідувач (сумісник)
інженер 1 категоріїКУЛАЧКОВСЬКИЙ Роман Ігоровичінженер 1 категорії
старший лаборантПРИТУЛА Ірина Михайлівнастарший лаборант
лаборантРОДИЧ Оксана Ярославівналаборант

Дослідження