Навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування”

 • Про підрозділ
 • Співробітники
 • Дослідження

Навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування” діє при кафедрі Економічної і соціальної географії.  Вона організована наказом ректора ЛНУ ім. І. Франка від 26 грудня 2011 р. (Наказ ректора № 01 від 4 січня 2012 р.).

Штат лабораторії – чотири працівники, в т.ч. завідувач (Г.В. Смалійчук) і чотири інженери (М. Г. Пелех, Н. Б. Скабара (відпустка по догляду за дитиною) та Кравець Т. М.

Співробітники

завідувачСМАЛІЙЧУК Ганна Володимирівназавідувач

Дослідження

 1. Навчальна лабораторія „Комплексного атласного картографування” (далі – Лабораторія) є підрозділом кафедри економічної і соціальної географії, головне завдання якого сприяти організаційному, методичному і матеріально-технічному забезпеченню сучасного рівня викладання кафедральних дисциплін, надавати практичну допомогу студентам і професорсько-викладацькому складу у виконанні їх навчальної і наукової роботи.
 2. Лабораторія створюється і ліквідується за поданням кафедри і деканату наказом ректора.
 3. Діяльність Лабораторії регламентується Статутом Університету і цим Положенням, яке затверджується в установленому порядку.
 4. Лабораторія підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.
 5. Керівник Лабораторії взаємодіє з методистом факультету і навчально-методичним відділом у питаннях організації навчального процесу.
 6. Лабораторія працює за планом, що складається на рік і затверджується завідувачем кафедри до 1 вересня поточного року, щорічно звітує про свою роботу перед кафедрою і навчально-методичним відділом Університету.
 7. Лабораторія утримується за рахунок державного бюджету. Він може додатково фінансуватись також за рахунок позабюджетних надходжень.
 8. У 2012 р. вийшла друком багатолітня праця лабораторії «Львів: комплексний атлас» за проектом і редакцією проф. О. І. Шаблія.