Навчальна лабораторія “Геоінформаційних технологій і ландшафтного планування”

  • Про підрозділ
  • Співробітники

Лабораторію створено у 2004 році з метою впровадження новітніх комп’ютерних технологій у навчальний процес на географічному факультеті. Основні завдання: забезпечення функціонування комп’ютерного класу, супровід веб-сторінки факультету, підтримка функціонування локальної комп’ютерної мережі, методичне забезпечення навчальних курсів пов’язаних з географічними інформаційними системами та ландшафтним плануванням та ін. Функціонування лабораторії забезпечують працівники: завідувач лабораторії – Галина Савка, інженер – Наталя Касянюк, лаборанти: Наталія Марзанич, Роман Марканич, Галина Михальченко. Науковий керівник лабораторії –  Володимир Шушняк.

Від часу створення лабораторії її працівниками підготовлено картографічні матеріали більш ніж до 20 наукових тем, зокрема: «Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду Львівської області», «Розробка регіональної програми формування екологічної мережі Львівської області», “Екологічне обґрунтування територіального планування регіонального ландшафтного парку “Равське Розточчя””, “Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради” та ін.

Під керівництвом Володимира Шушняка у лабораторії розроблено такі навчальні курси як «Ландшафтне планування», «Геоекологічні проблеми сталого розвитку Карпатського регіону», “Созологія ландшафту”, удосконалено курс «Прикладне ландшафтознавство».

До навчальної та наукової роботи лабораторії залучаються студенти кафедри фізичної географії, які прагнуть освоїти ГІС та виконувати курсові, дипломні та магістерські роботи у напрямку ландшафтного планування засобами геоінформаційних технологій. Студенти здобувають навики з проведення польових досліджень із використанням сучасних технологій та їх використання у практичних цілях.

Положення про лабораторію

Фото з архіву

Співробітники

завідувачСАВКА Галина Степанівназавідувач
лаборантМАРЗАНИЧ Наталія Іванівналаборант
лаборантМАРКАНИЧ Роман Миколайовичлаборант
лаборантМИХАЛЬЧЕНКО Галина Іванівналаборант