Кабінет методики навчання географії й економіки

  • Про підрозділ

kab_metod

На кафедрі географії України функціонує кабінет методики навчання географії й економіки (створено в 2001 р.), яким керує доц. М. Лаврук. У ньому зосереджено понад 900 одиниць навчально-методичнихматеріалів і засобів, які студенти використовують під час підготовки до практичних робіт з методики навчання географії й економіки, а також під час проходження педагогічних практик у загальноосвітніх навчальних закладах.

У кабінеті студенти та викладачі можуть переглянути відеозаписи уроків, користуватися найновішими методичними посібниками, електронними текстами лекцій із методики навчання географії й економіки, мультимедійними підручниками для загальноосвітньої школи, електронними шкільними атласами тощо. Кабінет є базовим для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів географії при Інституті після-дипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.