Кабінет геоморфології

  • Про підрозділ

При кафедрі геоморфології і палеогеогеографії функціонує кабінет геоморфології. Кабінет є основною аудиторією для проведення лабораторних і практичних робіт з курсів “Загальна та історична геологія”, “Геоморфологія” і “Палеогеографія плейстоцену”. Тут читають більшість спецкурсівспеціалізацій “Геоморфологія” і “Палегеографіяплейстоцену”.

В аудиторії розміщені стенди, що ілюструють окремі розділи геоморфології, геології і палеогеографії: “Загальна геоморфологія”, “Геохронологія”, “Палеогеографія”, “Геоморфологічне картографування”, “Геоморфологія України”, “Геоморфологія Українських Карпат”, “Геоморфологія материків і океанів”, “Видатні геоморфологи”. У кабінеті зібрана колекція мінералів і гірських по-рід, яку використовують для проведення лабораторних робіт з курсу “Загальна та історична геологія” та інших дисциплін. Частина колекції знаходиться на кафедрі геоморфології і палеогеографії. Значний вклад у створення колекції зробив проф. А. Богуцький. Її поповнюють цінними експонатами викладачі і студенти кафедри під час проведення наукових польових робіт та навчальних і виробничих практик.