Кабінет геодезії та картографії

  • Про підрозділ

Для забезпечення потреб навчально-виховного процесу й підвищення якості викладання основ геодезії, топографії й картографії при кафедрі конструктивної географії і картографії функціонує кабінет геодезії і картографії, працівники якого беруть активну участь у навчанні студентів географічного факультету, забезпечують проведення практичних робіт з курсів “Топографія з основами картографії”, “Картографія і картографічне креслення”, “Картографічні методи в екології”, “Туристична картографія”, топографічного розділу комплексної навчальної практики студентів першого курсу географічного факультету, розробляють навчальні посібники, методичні рекомендації і робочі зошити із зазначених курсів, тиражують бланки практичних робіт і топографічні основи.