Кафедра географії України

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Новини
Кафедра географії України створена у 1990 р. і була першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні. На кафедрі успішно розвивається наукова школа географічного українознавства, започаткована відомим українським географом проф. Заставним Ф. Д. Провідними напрямками наукової діяльності є: етногеографія України (проф. Дністрянський М. С., доц. Лаврук М. М., проф. Лозинський Р. М.); географія населення і географія поселень в Україні (к. г. н. Лабінська Г. М.); фізична географія Українських Карпат і Криму (доц. Байцар А. Л.); політична географія і геополітика (проф. Дністрянський М. С., к. г. н. Склярська О. І.); історична географія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М.); комплексні регіональні географічні дослідження (доц. Лаврук М. М., проф. Лозинський Р. М., , к. г. н. Стецюк О. В.); географія туризму й рекреаційна географія України (проф. Лозинський Р. М., к. г. н. Стецюк О. В.); географічне краєзнавство (доц. Лаврук М. М.); географічна освіта (доц. Лаврук М. М., к. г. н. Лабінська Г. М.)
Кафедра є випусковою зі спеціальності 7.070501 “Географія”.
Після здачі державного екзамену бакалаврам присвоюється кваліфікація “Бакалавр географії. Географія України”; після успішного захисту дипломної роботи випускникам присвоюється кваліфікація “Географ. Викладач географії, основ економіки та екології”. Після захисту магістерської роботи студентам присвоюється кваліфікація “Магістр географії. Географія України”.
На кафедрі працюють дев’ять викладачів та два навчально-допоміжні працівники.
В структурі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та економіки в загальноосвітній школі.

Співробітники

завідувачЛОЗИНСЬКИЙ Роман Мар'яновичзавідувач
професорДНІСТРЯНСЬКИЙ Мирослав Степановичпрофесор
доцентБАЙЦАР Андрій Любомировичдоцент
доцентЗУБИК Андрій Ігоровичдоцент
доцентЛАБІНСЬКА Галина Миколаївнадоцент
доцентЛАВРУК Марія Миколаївнадоцент
доцентСКЛЯРСЬКА Оксана Ігорівнадоцент
доцентСТЕЦЮК Оксана Василівнадоцент
старший лаборантВУЖИНСЬКА Галина Володимирівнастарший лаборант
аспірантДОРОЩУК Олена-Марія Юріївнааспірант
аспірантКЛАПЧУК Вікторія Андріївнааспірант
аспірантКОЗАК Тарас Ігоровичаспірант
аспірантКОРНІЙЧУК Дмитро Володимировичаспірант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Навчальний посібник “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання”/укл. Лабінська Г.М. -Львів, 2019 р. – 60с.

Лабінська Г. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Картографічні методи в географії”

Лабінська Г. Навчальний посібник: “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету заочної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2018 р. – 48 с.

Лабінська Г. Навчальний посібник: “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2015 р. – 56 с.

Лабінська Г. Навчальний посібник: “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2018 р. – 60 с.

Лаврук М. М. Практикум з методики викладання основ економіки. Метод. посіб. для студентів географічного факультету.—Львів.: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 64 с

Лаврук М.М. Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів: навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 138 с.

Лозинський Р. М. Географія мов в Україні. Навчальний посібник / Роман Лозинський. – Львів, ЛІГА «Львів», 2012. – 146 с.

Лозинський Р. М., Склярська О. І. Методичні рекомендації до виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 26 с.

Лозинський Р. М., Склярська О. І. Методичні рекомендації до написання і оформлення курсової роботи для студентів ІІІ курсу/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 19 с.

Педагогічна та асистентська практика студентів-географів: навчально-методичний посібник / Укладач: М.М. Лаврук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –   126 с.

Склярська О. І. Навчально-методичні рекомендації до практично-семінарських занять та самостійної роботи з курсу “Географія міжнародних зв’язків України”/ О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2012. – 37 с.

Склярська О. І. Текст лекцій зі спецкурсу “Географія міжнародних зв’язків України”/ О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2014. – 80 с.

Студенти ГРФ-45 відвідали Центральний державний історичний архів України

01.12.2015 | 14:54

27 листопада 2015 р. студенти ГРФ-45 відвідали Центральний державний історичний архів України, Львів (ЦДІАЛ України) у рамках вивчення наукової дисципліни «Краєзнавство».
Студенти ознайомилися із діяльністю Львівського архіву – одного з найбагатших і найдавніших архівів України, фонди якого відображають історію наших теренів. Начальник відділу використання інформації документів Смольський Ігор Романович розповів про історію формування та еволюцію установи, забезпечення збереження та використання документів, науково-технічне удосконалення фондів, правила роботи в читальному залі.
Учасники екскурсії із цікавістю розглядали експозиції кабінетів палеографії, сфрагістики й геральдики. Читати »

Відбувся інтелектуальний турнір «Що? Де? Коли?» серед студентів кафедри географії України.

30.11.2015 | 16:01

26 листопада 2015 р. відбувся інтелектуальний турнір «Що? Де? Коли?» (спортивна версія) серед студентів кафедри географії України. У грі взяли участь команди «Картата хата» (ГРФ-35, капітан Василина Павлечко), «Фізико-географічний клуб доц. А. Байцара» (ГРФ-45, капітан Наталя Данильченко), «Гарем» (ГРФ-55, капітан Андрій Кавшан).
Ведучим вечора та координатором проведення турніру був асистент кафедри географії України Андрій Зубик, склад журі: завідувач кафедри географії України проф. Роман Лозинський, доц. Оксана Стецюк.
Уміння слухати, працювати командою, акцентувати увагу на головному – усі ці якості у...

Читати »

Відбулася посвята студентів третього курсу в лави кафедри географії України

09.10.2015 | 13:48

З нагоди святкування Дня Університету та Всесвітнього дня туризму студенти кафедри географії України 2-4 жовтня 2015 р. відвідали село Гребенів Сколівського району Львівської області з краєзнавчо-пізнавальною метою.
Студенти та викладачі здійснили туристично-краєзнавчий похід в гори. Увечері відбулася посвята студентів третього курсу в лави кафедри географії України. Спочатку студенти різних курсів знайомилися між собою. Проводилися різноманітні конкурси, забави. На завершення була традиційна ватра, біля якої студенти та викладачі співали дружньо пісні.

Читати »