Урбосередовище та ґрунти міст

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент Телегуз О. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10доцент Телегуз О. Г.

Опис курсу

Дисципліна « Урбосередовище та ґрунти міст» призначена для підготовки дипломованого фахівця з належним рівнем освіти (за спеціальністю Географія).

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із  властивостями урбосередовища та грунтів зокрема, які виникли в процесі взаємодії людини і природного середовища в межах міст, їх властивостей.

Курс “Урбосередовище та ґрунти міст” читається для студентів 5 курсу спеціальності Географія. Лекційний матеріал базується на вивченні урбопедосистем, їхнім взаємозв’язком з іншими екосистемами міста. Екосистеми міст та промислових підприємств як і сільськогосподарські екосистеми – антропогенні. Лекції стосуються вивчення проблем урбосередовища та антропопедогенезу, виявленню континууму антропогенних ґрунтів. Розглядається класифікація та діагностика міських ґрунтів. Вивчається трансформація чинників ґрунтоутворення та властивостей ґрунтів. Значна увага приділяється вивченню забруднення міських ґрунтів, джерелам емісії, транзитним та акумулюючим середовищам. У межах міської екосистеми ґрунт виконує ті ж функції, що і в межах біосфери загалом, трансформація цих функцій має специфічний характер, що і висвітлюється на лекційних заняттях.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА